Ders Programı

2015 - 2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ders Programları

A ve B Grubu Olarak Ayrılmış Olan Programlarda; Öğrenci Numarasının Sonu
Çift  Sayı Olan Öğrenciler (A)Grubundaki Derslere
Tek Sayı Olan Öğrenciler (B) Grubundaki Derslere Gireceklerdir.
Bazı Lojistik sınıflarında (C) grubu oluşturulmuştur. (C) grubunda olan öğrenciler ilan panolarında duyurulacaktır.

Serbest Çalışma (Self Study) Saatleri Hakkında Bilgilendirme

Serbest Çalışma (Self Study) Bologna Süreci kapsamında öğrencilerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kapsamında yapacakları faaliyetleri içermektedir. Bilindiği gibi AKTS, eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrenciye verilen görev ve iş yüküne göre tanımlanan, öğrenci merkezli bir sistemdir.
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda Serbest Çalışma (Self Study), yüksekokul içinde gerçekleştirebileceği gibi dışında da gerçekleştirilebilir. Yüksekokulumuz içindeki Serbest Çalışma (Self Study) alanları aşağıda tanımlanmaktadır; 
  • Bilgi Kaynakları Merkezi (Kavacık Yerleşkesi)
  • İnternet Erişim Noktaları (Kavacık ve Çubuklu Yerleşkeleri)
  • Mesleksel Beceriler Geliştirme Merkezi (Çubuklu Yerleşkesi – İlgili Öğretim Elemanının Gözetiminde)

Yüksekokulumuz dışındaki serbest çalışma alanları ise geniş bir yelpazeyi içermektedir. Aşağıda bazı örnekleri tanımlanmıştır;

  • Merkez Kütüphaneler
  • Sivil Toplum Kuruluşlarının kütüphane ve dokümantasyon merkezleri (TÜSİAD, UTİKAD, UND v.b.) 
  • Kamu Kurumlarına ait kütüphane ve dokümantasyon merkezleri (KOSGEB, Dış Ticaret Müsteşarlığı v.b.)
  • İlgili Sektör İşletmeleri