Ders Programı

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ders Programları

A ve B Grubu Olarak Ayrılmış Olan Programlarda; Öğrenci Numarasının Sonu
Çift  Sayı Olan Öğrenciler (A)Grubundaki Derslere
Tek Sayı Olan Öğrenciler (B) Grubundaki Derslere Gireceklerdir.
(C) grubunda olan öğrenciler ilan panolarında duyurulacaktır.