Endüstriye Dayalı Öğrenme

Mesleki eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, mezunlarını alanları ile ilgili sektörel birikime ve donanıma sahip olarak sektöre ve ekonomiye kazandırmak amacıyla paydaşları olan kurumlarla kuracakları işbirlikleri, günümüz yüksek öğretim sisteminde en fazla arzu edilen yapılanmadır. Mesleki eğitimden beklenen faydanın en üst düzeyde sağlanmasında, üniversite – sektör–devlet arasında kurulacak  işbirliği ve çözüm ortaklığının çıktısı, “ekonomik fayda” olacak şekilde titizlikle tasarlanması gerekmektedir.

Yüksekokulumuzda da henüz kuruluş aşamasında sektörel işbirliklerini gerçekleştirmek üzere önceliklendirilip, yapılandırılan Koordinatörlüklerden biri, “Endüstriye Dayalı Öğrenme ve Staj Koordinatörlüğü” olmuştur.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Endüstriye Dayalı Öğrenme ve Staj Koordinatörlüğü, sektörün öncüleri olan lojistik firmaları ile doğrudan işbirliği protokolleri yaparak öğrencilerinin, öğrenimleri sırasında uygulamaya dayalı eğitim görmelerini sağlama odaklı çalışmalar yürütmektedir.

Tematik eğitim verilen Yüksekokulumuzda, lojistik konusunun çok geniş bir alana yayılması ve disiplinler arası çalışmayı zorunlu kılması dikkate alınarak öğrencilerimizin, öğrenim gördükleri Programların içeriğine de uygun olacak şekilde, tedarik zincirinin tüm süreçlerine, işletme, ekonomi, bilişim ve teknolojiye, hatta hukuk, iletişim ve yönetim konularına kadar uzanan geniş bir akademik bilgiye sahip olmaları yönünde eğitim konuları detaylandırılmaktadır.

Teorik bilgilerinin uygulama ile desteklenmesini sağlamak üzere ise bir yandan Protokol yapılan sektörün öncüsü olan 100’e yakın Lojistik Firmasında, Endüstriyel İlişkiler dersi kapsamında haftanın belirli günlerinde mesleki eğitim almaları mümkün olurken, diğer yandan da sektörden uzmanların Yüksekokulumuza davet edilmesi ile karşılıklı sektörel bilgi paylaşımı içerisinde olunmaktadır.

Endüstriye Dayalı Öğrenme ve Staj Koordinatörlüğü’nün amaçları;

Öğrencilerimizin sektördeki uygulamaları yerinde görmelerini ve sektörel gelişmeleri yakından izlemelerini sağlamak,
Almış oldukları teorik bilgileri, uygulama ile bütünleştirebilme özelliğini kazandırmak,
Sahip oldukları bilgi zenginliği sonucunda özgüvenlerinin artmasının bir yansıması olarak, hızlı karar alabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliğine kavuşmaları ile iş yaşamına hazır hale gelmelerini desteklemektir.

Yürütülen Kurumsal İşbirliği çalışmalarının sonucunda ise; başta destekleyen kuruluşumuz Mars Lojistik’de 20 öğrencimize olmak üzere,

            - 50 öğrencimize DHL Ekspres’de
            - 50 öğrencimize Omsan Lojistik A.Ş.’de
            - 78 öğrencimize T.C.Gümrük Müsteşarlığında
            - 15 öğrencimize Schenker Arkas’da
            - 5 öğrencimize Havaş’da
            - 5 Öğrencimize Reysaş’da

            ve bunun yanısıra, Turkon Holding, Aras Holding, Horoz Lojistik, Balnak gibi sektörün öncüleri olan lojistik firmalarına,  yıl içinde ve yaz döneminde olmak üzere ve bir kısmı ücretli olarak staj ve kısmi süreli çalışmaları yönünde kabulleri sağlanmıştır.

Ayrıca, Yüksekokulumuzun adını aldığı Beykoz İlçesine ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi ile çok yönlü işbirlikleri de yapılmıştır. Beykoz Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeleri Komisyonu’na, Beykoz Belediyesi Kent Konseyi çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmakta, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin Endüstriye Dayalı Öğrenme dersi kapsamında hazırlamış oldukları Projelerde Beykoz İlçesi ana temalı çalışmaları önceliklendirilmektedir.

Öğrencilerimizin Endüstriye Dayalı Öğrenmeye Bağlı Kazanımları,
Mezun olma sürecine geldiklerinde iş ortamını tanımaları sağlanmakta,
Kurumların çalışma prensiplerini henüz öğrencilik yıllarında tanımaları ile bu konuda da deneyim kazanmaları başarılmakta,
İş başvurularında bulunurken, iş görüşmelerinde nasıl bir süreç takip edeceklerini görmeleri erken dönemde gerçekleşmekte,
Staj ve uygulamalı eğitim sürecinde lojistik sektörünün talep ettiği işgücü yetkinliği ve donanımını yakından görmeleri ve kendilerindeki eksikleri fark etme ve bu eksiklikleri tamamlamaları yönünde bakış açısı kazanmaları mümkün olmakta,
Stajlarında bulundukları iş yerlerinde sahip oldukları bilgi birikimini gösterebilme olanağı bulduklarında ise, o işyerinde işe kabulleri hızlanmakta ve sektörde tercih edilir konuma gelmektedirler.

Endüstriye Dayalı Öğrenme ve Staj Koordinatörlüğünün Çalışma Esasları
Bireysel staj başvurusu değil kurumsal başvuru süreci izlenmekte,
İş yeri oryantasyon eğitiminin gerçekleştirilmesi önemsenmekte ve Yüksekokulumuzda Endüstriye Dayalı Öğrenme Dersi kapsamında ve öğrencilerin İşyerlerinde bulundukları ilk günlerde işyerlinde bu eğitim tasarlanmakta,
Süreç takip edilerek, eksikliklerin zamanında tamamlanması yolunda hızlı hareket edilmekte,
Mümkün olabildiğince öğrencilerin iş görüşmesi deneyimi kazanmalarını sağlamak üzere, her öğrenci için ayrı ayrı iş görüşmesi formatında staja kabul görüşmesi yürütülmekte ve öğrencilerimizin işe alım sürecini görmelerine olanak sağlanmaktadır.
Endüstriye Dayalı Öğrenme ve Staj Koordinatörlüğümüz tarafından kurumsal çizgimize uygun şekilde sektör paydaşlarımız ile  yürütülen bu işbirliği çalışmalarının sonuçları öğrencilerimizin işe yerleşmeleri boyutunda da  hızla alınmaya başlamıştır.

İlk mezunlarımızı verdiğimiz bu yılda, Mesleki Gelişim ve Mezunları İzleme Koordinatörlüğümüzü de kurarak, yapılan çalışmaların sonuçlarının ve çıktılarının ölçümü yapılmak üzere mezunlarımız izlenmekte ve henüz mezuniyetlerinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine karşın alanları ile ilgili işe yerleşen öğrencilerimizin oranının yüksekliği memnuniyet vermektedir.

Bundan sonraki çizgimizde de, mezunlarımızın sektörde iş yaşamlarını izleme ve bilgi ihtiyaçlarında tamamlayıcı olma yönünde de biz buradayız diyoruz .