BLMYO:Users:blmyo:Desktop:beykoz lojistik:beykoz uni kurumsal kimlik:a4 :footer ve headerlar:a4 antetli-header tr.jpg
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ
Açıklama;
Değerli öğrencimiz;
Sizden bu dersi değerlendirmeniz beklenmektedir. Lütfen aşağıda yer alan ifadeleri okuyarak yanıtlayınız. Lütfen başka öğrencilerin düşüncelerindense kendi düşüncelerinizi göz önünde bulundurarak anketi yanıtlayınız. Yapacağınız değerlendirme bu dersin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Vereceğiniz yanıtlar üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Düşünceleriniz bizim için önemlidir.
Ders
Seçmeli
Zorunlu
 
Beykoz Üniversitesinde İngilizce Hazırlık okudum
Evet
Hayır
 
 
DERS HAKKINDA Tatmin Düzeyi
1 Ders, öğrenim gördüğüm programın kapsamına, ilgili olduğu yükseköğretim düzeyine (önlisans, lisans, lisansüstü) uygun ve program için ifade edilmiş olan öğrenme çıktıları ile ilişkiliydi.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
2 Ders için tanımlanmış olan öğrenme çıktıları* yeterli ölçüde açık ve dersin amaç ve hedefleriyle uyumluydu.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
3 Ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntemleri (sunum, ödev, proje, vb.) dersin öğrenme çıktılarının kazanılması/kazandırılması için yeterliydi.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
4 Ders 14 haftalık bir yarıyıl için yeterli kapsam ve zenginlikteydi.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
5 Dersin içeriği başka derslerde görmüş olduğum derslerdeki içeriklerin tekrarıydı.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
6 Ders için belirlenmiş olan ölçme ve değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, sınav, vb.) dersin başarısını ölçmek için uygundu.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
7 Derse hazırlık ve pekiştirme için (okuma, ödev, proje, sınava hazırlık vb.) ayırdığım ders dışındaki zaman haftada……..
0-2 saat
3-4 saat
5-6 saat
7-8 saat
9 saattten fazla
8 Ders için ayırdığım toplam zaman (iş yükü), bu ders ile ilgili belirlenen toplam iş yükü* (ders, ödev, okuma, proje, sınav, vb.) ve kredisi ile yanda belirttiğim oranda uyumluydu.
20%
40%
60%
80%
100%
9 Ders için ifade edilmiş olan öğrenme kazanımlarını (çıktılarını) yanda belirttiğim oranda kazandım.
20%
40%
60%
80%
100%
10 Genel olarak dersten çok yararlandım ve diğer öğrencilere tavsiye ederim.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
11 İngilizce seviyem dersin tüm gerekliliklerini yerine getirebilmem için yeterliydi. (Ders dili İngilizce ise cevaplandırılacaktır)
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
ÖĞRETİM ELEMANI HAKKINDA  
12 Öğretim elemanı dönemin başında dersin amaç ve hedeflerini, öğrenme çıktılarını ve dersle ilgili diğer bilgileri (öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, dersin başarıyla tamamlanması için gerekli olan iş yükü vb.) yeterli ölçüde tanıttı.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
13 Öğretim elemanı dersi, amacına, hedeflerine, içeriğine ve haftalık konu dağılımına uygun olarak yürüttü.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
14 Öğretim elemanı dersi, öğrenme çıktılarını karşılayacak yeterlilikte hazırlamıştı.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
15 Öğretim elemanı dersin başarısının belirlenmesinde, ders için tanımlanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullandı.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
16 Öğretim elemanının, ders anlatırken, dersin dilini (Türkçe/İngilizce vb.) kullanma yetkinliği yeterliydi.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
17 Öğretim elemanı, sınıf içi ders verme araçlarını (tahta, bilgisayar, projeksiyon, Internet vb.) kullanmada başarılıydı.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
18 Öğretim elemanına, görüşme saatleri sırasında dersle ilgili sorularım ve zorluklarım için erişilebildim.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
19 Öğretim elemanının öğrenciler ile sınıf içinde ve sınıf dışında iletişimi çok iyiydi.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
20 Öğretim elemanının genel olarak bu ders ile ilgili performansını çok başarılı buluyorum.
Kesinlikle Katılmıyorum