2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans Başvuruları

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü 2020 güz dönemi kayıtları devam etmektedir. 

2020-2021 Güz Yarıyılı dersleri 12 Ekim 2020’de başlayacaktır. 7 Eylül 2020 tarihinde Üniversite Senatomuz öğrencilerimizin sağlığı ön planda olmak üzere salgının mevcut durumunu, YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın duyuru ve uyarılarını dikkate alarak, örgün yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere aşağıdaki kararları almıştır;

 • Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılacak derslerin tamamının uzaktan eğitim yoluyla “Çevrimiçi Eşzamanlı”, “Çevrimiçi Eşzamansız” olarak sürdürülecektir.
 • Derslerin yarıyıl içi sınavlarının, gerekli sınav güvenliği tedbirleri alınarak çevrimiçi olarak, yarıyıl sonu sınavlarının ise salgınının mevcut durumu göz önünde bulundurularak ve öğrenci sayısı fiziki mesafe koşullarına uygun ve asgari düzeyde tutularak sınıf ve laboratuvar ortamlarında örgün olarak yapılacaktır.

2020 güz dönemi için başvuru yapılabilecek programlarımız ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İşletme (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Başvuru Koşulları

 • Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim programından mezun olduklarını gösterir lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarına Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) mezunları kabul edilir. PDR lisans programı mezunlarından bilimsel hazırlık dersleri alması istenebilir.
 • Tezli yüksek lisans programlarımız için ise Adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
 • İngilizce programlar için adayların YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı aldığını gösterir bir belgeyi (TOEFL: 72, PEARSON PTE ACADEMIC: 55, CAE: C)  ibraz etmeleri gereklidir. Bu şekilde belgesi olmayan adaylar, dil yeterliliği için isterlerse Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını (Beykoz-Prof) alabilirler. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar isterlerse Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.  
 • Adaylar, yaptıkları başvurunun ardından programlara kabul için ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
 • Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde belge teslimi yapacaklardır. Kesin kayıtta belgelerin asılları ile işlem yapılacaktır.
 • Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları için online başvuru formunu eksiksiz dolduran ve 1000 TL ön kayıt ücreti ödeyen adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte mülakata alınırlar. Mülakat sonuçlarına göre ön kayıt ücreti iade edilecek ya da öğrenim ücretine dâhil edilecektir.

İlgili Hesap Numarası : BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
DENİZBANK KAVACIK ŞUBESİ
TR37 0013 4000 0133 8804 6000 01

 • Açıklama kısmına mutlaka öğrenci adı soyadı,  TC kimlik numarasını ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Tezli ya da Tezsiz olduğunu belirtiniz.

Başvuru Şekli

 • Lisansüstü programlara online başvuru formu ile başvuru yapılır.
 • Kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin ve telefon numarasının girilmesi zorunludur.
 • Online başvuru formunun eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte ilgili sınav ve mülakatlara katılacaktır.
 • Online başvuru sırasında beyan edilmiş bilgiler ile kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgilerin uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.
 • Online başvurunuz sırasında Diploma, Transkript ve Kısa Özgeçmiş yüklemeniz zorunludur. Klinik Psikoloji (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programına başvuran adayların kısa bir niyet mektubunu da diğer belgeler kısmına eklemeleri rica olunur. 
 • Kayıt esnasında orjinal belgelerinizi yanınızda getirmenizi rica ederiz. 

Kesin Kayıtta Talep Edilecek Belgeler

 • Lisans diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi)
 • ÖSYM ALES Sonuç Belgesi (Tezli yüksek lisans programları için)
 • Onaylı Transkript Belgesi
 • 2 adet fotoğraf
 • Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Kısa özgeçmiş

 

Öğrenim Ücretleri

2020 güz döneminde kabul edilecek öğrencilerimize Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hariç olmak üzere %50 oranında burs uygulanacaktır. 

30 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına istinaden üniversitemizde 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için uygulanacak KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir. Yüksek lisans öğrencilerimizin eğitim-öğretim ücretleri de KDV oranı %1’e göre hesaplanarak indirimli şekilde aşağıdaki listeye yansıtılmıştır.

İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar isterlerse Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler. İngilizce Hazırlık Programının öğrenim ücreti yıllık 14.000 TL'dir.

Program %50 Burslu Öğrenim Ücreti (%1 KDV Dahil)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli) 18.703,70 TL
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı (Tezli) 18.703,70 TL
İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 18.703,70 TL
İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli) 18.703,70 TL
İşletme (İngilizceYüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
İşletme (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı (Tezli) 18.703,70 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 14.027,78 TL
Program Öğrenim Ücreti (%1 KDV Dahil)
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 55.000,00 TL
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 45.000,00 TL

Öğrenim ücretleri aşağıdaki koşullarda taksitle ödenebilir.

10 Taksit

Denizbank Kredili Mevduat Hesabı - KMH

Denizbank Kavacık Şubesi ile yapılan anlaşma gereği (taksitlerin zamanında ödenmesi koşulu ile) vade farksız ve 10 eşit taksit imkanıyla Kredili Mevduat Hesabı açtırarak eğitim ücretinizi taksitlendirebilirsiniz.

9 Taksit

Kredi Kartı

Bonus özellikli kredi kartlarına vade farksız 9 taksit yapılmaktadır.

9 Taksit

Kredi Kartı

Maximum –World (Yapı Kredi ve Vakıfbank World) kartlara, bankaların belirlemiş olduğu komisyon oranlarını eklemek koşulu ile 9 taksite kadar ödeme imkanından faydalanabilirsiniz.

 

Bu içerik 25/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.