2018-2019 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları

2018 – 2019 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları 18– 21 Eylül 2018 (Salı-Cuma) tarihleri arasında ois.beykoz.edu.tr  adresinden dersleri seçmeniz ve danışman onayına göndermeniz ile gerçekleştirilecektir. Ders seçiminizi nasıl yapacağınızı https://beykoz.link/derssecme linkinden inceleyebilirsiniz.

  • Dönem kaybı yaşamamanız için bu tarihler arasında ders seçimlerinizi gerçekleştirmeniz oldukça önemlidir.
  • 1. sınıfta okuyan öğrencilerimizin 1. Yarıyıl ders kayıtları ‘Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ tarafından yapılacağından öğrencilerimizin ders seçimi yapmalarına gerek yoktur.

Önemli Bilgilendirme

26 Kasım 2016 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı kanun gereğince; 2547 sayılı kanunun 44/C. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) maddesi uyarınca;

Okuduğu dönem sayısı 7 olan öğrencilerimizin azami öğrenim süresi 2018-2019 Bahar yarıyılı sonunda dolacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimiz, 2019 Bahar yarıyılının sonunda müfredatlarında yer alan bütün derslerini almış olmak koşulu ile ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir.

Azami Sürelerle ilgili Yönetmeliğin ilgili kısmı şöyledir;

“Azami eğitim öğretim süresini doldurup mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Öğrencilerin programlardan ilişikleri kesilir.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

Yönetmeliğin tümüne; http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= adresinden ulaşabilirsiniz. İlgili madde olan 44. Maddeyi inceleyebilirsiniz.

2018-2019 Yılı Lisans ve Önlisans Programları Akademik Takvimine https://www.beykoz.edu.tr/icerik/107-akademik-takvim linkinden ulaşabilirsiniz.

Önemle duyurulur.

Bu içerik 14/09/2018 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.