2018 Güz Rektörlük Onur Listesi, Dekanlık Onur Listesi, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri Onur Listesi

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı olan başarılı öğrencilerimiz, gösterdikleri başarı durumlarına göre, her yarıyılın sonunda Rektörlük Onur Listesi’ne (RECTOR’S HONOR LIST), Dekanlık Onur Listesi’ne (DEAN’S HONOR LIST), Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri Onur Listesi’ne (DIRECTOR’S HONOR LIST) girme hakkı kazanacaklardır. Öğrencilerimize gösterdikleri başarı sonunda verilecek olan belge törenle takdim edilecek ve belge almayı hak kazananların isimleri üniversite web sayfasında duyurulacaktır.

REKTÖRLÜK ONUR LİSTESİ

Rektör Listesi tüm önlisans, lisans, hazırlık programındaki öğrencileri kapsar. Rektörlük Onur Listesi'ne seçilebilmek için öğrencinin yarıyıl içerisinde;

 Önlisans veya Lisans Öğrencileri

 • En az 24 AKTS kredilik derse kayıtlı olması,
 • Kayıtlı olduğu derslerin hepsinden o yarıyıl sonu itibariyle geçmiş olması,
 • Disiplin cezası almamış olması,
 • Yarıyıl sonu not ortalamasının en az 3.80 olması,

 Hazırlık Programı Öğrencileri

 • Derslere aktif olarak katılması ve “devam durumunda” olması (kayıt donduran öğrenciler hariç),
 • Disiplin cezası almamış olması,
 • Hazırlık Programında Modül 1 (Güz) veya Modül 2 (Bahar)’de bulunduğu seviyeleri başarıyla bitirmiş olması,
 • İlgili modül sonu not ortalamasının 100 üzerinden en az 95,33 olması (100 üzerinden verilen notlar, YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) gerekir. 

DEKAN/MÜDÜR ONUR LİSTELERİ

Dekan ve Müdür Onur Listeleri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu düzeyinde olup seçim ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri arasından yapılır. Çift anadal yapan öğrenciler her iki anadalın Dekan ve Müdür Listesi için de dikkate alınır. Dekan ve Müdür Onur Listesi’ne seçilebilmek için öğrencinin söz konusu yarıyılda; 

 Önlisans veya Lisans Öğrencileri

 • En az 24 AKTS kredilik derse kayıtlı olması,
 • Kayıtlı olduğu derslerin hepsinden o yarıyıl sonu itibariyle geçmiş olması,
 • Disiplin cezası almamış olması,
 • Yarıyıl sonunda o yarıyıl not ortalamasının en az 3.60 olması

 Hazırlık Programı Öğrencileri

 • Derslere aktif olarak katılması ve “devam durumunda” olması (kayıt donduran öğrenciler hariç),
 • Disiplin cezası almamış olması,
 • Hazırlık Programında Modül 1 (Güz) veya Modül 2 (Bahar)’de bulunduğu seviyeleri başarıyla bitirmiş olması,
 • İlgili modül sonu not ortalamasının 100 üzerinden en az 90 olması gerekir.  

Rektörlük Onur Listesi, Dekan ve Müdür Onur Listeleri uygulaması 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Uygulama geriye doğru yapılmayacaktır.

Uygulama esaslarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu içerik 03/12/2018 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.