Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Vatan Caddesi No: 69 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

Birim

Bölüm/Program

Aranan Şartlar

Unvan

Sayı

Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *

Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış olmak.

Prof. Dr.

2*

Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *

Yüksek lisans ve doktorasını sosyoloji alanında yapmış olmak.

Prof. Dr.

1*

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktorasını biyoteknoloji veya mikrobiyoloji alanında yapmış olup, endüstriyel biyoteknoloji alanında endüstri deneyimine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarım

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, endüstriyel tasarım  ya da endüstri ürünleri tasarımı alanlarından birinde yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı

Lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya sanatta yeterlilik eğitimini iç mimari ve çevre tasarımı ya da iç mimarlık alanında yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını animasyon ya da çizgi film animasyon alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Lisansını mimarlık alanında yapmış olup, mimarlık alanında yapı fiziği dalında doktora derecesine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olup bu alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Lisansını Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında yapmış olup Matematik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını genel cerrahi ana bilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Tıp fakültesi mezunu olup, uzmanlığını fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını kalp damar cerrahisi ana bilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Meslek Yüksekokulu

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Odyoloji lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Fizik Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olup. Lisans sonrasında en az 2 yıl deneyimi bulunmak.

Öğr. Gör.

1

Meslek Yüksekokulu

Medya ve İletişim

İletişim Tasarımı veya iletişim alanında lisans mezunu olup, bu alanlardan birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Öğr. Gör.

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik –Bilgisayar, Matematik veya Matematik Mühendisliği alanından birinde yapmış olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Arş. Gör.

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon

Lisans eğitimini radyo, sinema ve televizyon alanında tamamlamış olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. Lisans sonrasında Kurgu Programlarında deneyim sahibi olmak.

Arş. Gör.

1

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji alanında lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış sahip olmak.

Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik –Bilgisayar, Matematik veya Matematik Mühendisliği alanından birinde yapmış olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Arş. Gör.

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

Havacılık, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Hava Trafik Kontrol bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Arş. Gör.

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü (İngilizce) *

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) veya İngiliz Dilbilimi lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Öğr. Gör.

5*

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Adli Sicil Kaydı.

4. Varsa Yabancı Dil Belgesi.

5. 2 adet fotoğraf.

6. Nüfus cüzdanı sureti.

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).

9. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti.

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi

12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.

 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 6 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 4 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Öğretim Görevlisi:

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

3. İngilizce eğitim veren bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almış olmak.

4. Deneyim belirtilen kadro başvurularında deneyim koşulunu sağlamak.

Araştırma Görevlisi:

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş

3. Adli Sicil Kaydı.

4. ALES belgesi.

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.

6. 2 adet fotoğraf.

7. Nüfus cüzdanı sureti.

8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).

9. Onaylı transkript belgesi.

10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

 

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi              : 10.08.2019

Son Başvuru Tarihi                         : 24.08.2019

Ön Değerlendirme Tarihi              : 27.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi                           : 29.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi                   : 03.09.2019

Bu içerik 09/08/2019 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.