Stratejik Planlama, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Çalışmaları Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü

Stratejik Planlama, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Çalışmaları Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü; Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi, yenilenmesi ve koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi, stratejik planın hazırlanması çalışmalarına idarenin diğer birimlerinden temsilcilerin katılmasını sağlamak, performans programının hazırlanması ve değiştirilmesinde koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi, kurum içi kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaların yapılması ve yapılan çalışma sonuçlarının üst yöneticiye sunulmasını sağlamaktadır.

Üniversitemizde sağlanan kalite güvencesi yaklaşımı ile, uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilebilmesine yönelik sonuçların kayıt altına alınmasına ve değerlendirilmesine önem verilmektedir. İdari ve akademik tüm süreçlerinde izlenebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir sistem hedeflenmiştir.

Stratejik plan çalışmaları kapsamında tüm stratejik amaç ve hedefler ile bunlarla ilgili olan alt süreçler bu ana süreçler altında tanımlanacaktır. Bununla birlikte üniversitemizin eğitim öğretim yaklaşımı 5 temel üzerine inşa edilmektedir. Yükseköğretime ‘farklılık’ getiren bu 5 temel; özgün eğitim öğretim modeli, kişiye özel eğitim ve destek, deneyimleyerek öğrenme, ileri teknoloji kullanımı, uluslararasılaşmadır.

Strateji geliştirme müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:

a) Stratejik yönetim ve stratejik planlama.

  • Vizyon ve Misyon belirleme.
  • Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
  • Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirerek bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Yönetim bilgi sistemi.

İdare yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performanslarla ilgili bilgi ve verileri toplayarak, analiz etmek ve yorumlamak.

d) Kontrol Mekanizması

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Bu içerik 06/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.