Programın Amacı

Grafik Tasarımcı, bir mesajı görsel yolla belirlenen hedef kitleye 2 boyutlu yada 3 boyutlu ürünler oluşturarak aktaran, geleneksel yada dijital medya kanallarının tamamını kullanabilen, sanatsal ölçütleri içinde görseller tasarlayan kişidir.

Grafik Tasarım Programı da eğitimi ve uygulamayı bir arada bulunduran, disiplinler arası eğitimlerin ve uygulama alanlarının bir arada olduğu alt yapısının sanat ve kültür çerçevesinde oluşturulan ve sosyal ve sektör ihtiyaçlarının toplum yapısına uygun halde öğretildiği bir programdır.

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’nda eğitim süresi 2 yıldır. 3 yarıyıl dönemi tasarım eğitimi +1 yarıyıl iş yerinde uygulama eğitimi verilir.

Program teorik ve pratik derslerden oluşur. Laboratuvar dersleri programlarının temelini oluşturmaktadır. Proje çalışmaları ve teorik dersler ile alan hakimiyetleri desteklenmiştir. İş yeri uygulama eğitimi ile profesyonel hayata hazırlıkları sağlanır. Teknoloji çağının gelişimlerini sanat ile bir araya getiren, üretken, hayal kurabilen ve özgün ürünler ortaya çıkarabilecek bireyler yetiştirir.

Tasarım ilkeleri doğrultusunda sanatsal bakış açısı ve estetik kaygı çerçevesinde ürünler üretebilen, sektörün gelişimine adapte olabilen, araştırmacı, sorgulayan, hayal kurabilen ve uygulamalarda kendini geliştirmiş bireyler yetiştirmek. Gelişen ve değişen teknolojik dünyaya ayak uydurabilmek için gelişimini sürekli olarak yenileyen Grafik Tasarımı Bölümü, geleneksel ve dijital medya için gelişimini sürdürmektedir. Dijital tasarımın çeşitli alanlarında aktif  olan, ürünler üretebilen, uygulamalı atölye ve laboratuvarlar da teknik açıdan donanımlı olabilecek dersler de eğitim programında yer alır. Eğitim döneminde ayrıca bilgisayar destekli tasarım, fotoğraf, illüstrasyon, tipografi, portfolyo gibi ağırlıklı derslerin yanında, sanat ve tasarım kültürü, tasarımda algılama ve iletişim ve görsel ve grafik sanatlar gibi teorik derslerle de öğrencilerin beceri ve bilgi sahibi olması sağlanır.

Amacımız, sektörün dinamiklerine hakim, sanatsal ve kültürel yönden kendini yetiştirmiş, mesleki uygulamalara hakim, hayal gücü ile uygulama alanlarını bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek.

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı eğitim hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda teorik ve uygulama altyapısına sahip olurlar.
 • Görsel olarak sorun olan konu hakkında yaratıcı fikirler üretebilirler.
 • Sanat ve estetik açısından konuya uygun fotoğraf, görsel, illüstrasyon oluşturabilen,
 • Farklı kültürlerden konulara için görsel dili interaktif ortama yansıtarak kurgu yapabilen,
 • Özgün tasarımlar yaparak sosyal, kültürel konularda görsel olarak tartışabilen,
 • Basılı ve interaktif medya da renk, biçim, görsel olarak dikkat çekici ve etkileyici tasarımlar yapabilen bireyler olacaklardır.

Programın müfredatında bulunan dersleri daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek almış ve geçer not almış öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin onaylı içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, iş yükü, AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle akademik takvimde belirtilen sürede öğrenci işleri birimine başvurabilir. Hangi derslerden muaf olunabileceği yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

Program Öğrenme Kazanımları aşağıdaki gibidir:

 • Sanatsal,  kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanatlar doğrultusunda tasarım ürünleri üzerinden değerlendirebilen,
 • Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurabilen,
 • Elle çizim-boyama yapabilen,
 • Fotoğraf çekebilen,
 • Görsel/grafik tasarım yapar,
 • Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanabilen,
 • Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanabilen,
 • Web arayüz tasarımı yapabilen,
 • Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulayabilen,
 • Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’nda eğitim süresi 2 yıldır. 3 yarıyıl dönemi tasarım eğitimi +1 yarıyıl iş yerinde uygulama eğitimi verilir. Program teorik ve pratik derslerden oluşur. Laboratuvar dersleri programlarının temelini oluşturmaktadır. Proje çalışmaları ve teorik dersler ile alan hakimiyetleri desteklenmiştir. İş yeri uygulama eğitimi ile profesyonel hayata hazırlıkları sağlanır.

Mezunların Çalışma Alanları

İletişim medyaları büyük bir hızla gelişmektedir. Bu durum grafik tasarımın görsel dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımlar yaratılmasına yol açmaktadır. Grafik Tasarım Programı’nda yapılan eğitimin amacı, çağdaş ve etkin bir görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan bilinçli grafik tasarımcılar yetiştirdiğiniz takdirde istihdam sorunu olmayacaktır.

Mezun olacak kişilerin istihdam edilebilecekleri alanlar;

 • Ambalaj Sektörü
 • Dergiler
 • Fotoğraf Stüdyoları
 • Freelance
 • Gazeteler
 • Kurumsal Şirketlerim Reklam Departmanları
 • Matbaalar
 • Online Platformlar
 • Organizasyon Şirketleri
 • Reklam Ajansları
 • Sinema Sektörü
 • TV Kanalları
 • Yayınevleri

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’nda eğitim süresi 2 yıldır. 3 yarıyıl dönemi tasarım eğitimi +1 yarıyıl iş yerinde uygulama eğitimi verilir. Program teorik ve pratik derslerden oluşur. Laboratuvar dersleri programlarının temelini oluşturmaktadır. Proje çalışmaları ve teorik dersler ile alan hakimiyetleri desteklenmiştir. İş yeri uygulama eğitimi ile profesyonel hayata hazırlıkları sağlanır.

         

Bu içerik 25/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.