KVKK Aydınlatma Metni

Beykoz Üniversitesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


Amaç

 İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi gereğince yapılmakta olup, Veri Sorumlusunun, Veri sahibi ilgili kişiye ilişkin, işlediği verilerin, verilerin işlenme amaçlarının, kişisel verilerin aktarıldığı tarafların ve aktarım amaçlarının, kişisel veri toplanma yöntemi ve hukuki sebeplerinin ve ayrıca veri sahibi ilgili kişinin yasal hakları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Beykoz Üniversitesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve aşağıda açıklanan nedenler ve hukuki gerekçelerle mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işlenmekte ve aktarılmaktadır. Beykoz Kişisel Veri İşleme Politikasına “beykoz.edu.tr” adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Üniversitemizin VERBİS kaydı yapılmış olup, aleni olan bu verileri VERBİS’ten de inceleyebilirsiniz.


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

ÜNİVERSİTEMİZ tarafından elde edilen kişisel verileriniz, yine aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlenmektedir.

Öğrenci verisi işleme amaçlarımız

 • Öğrenci yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Öğrenci özlük dosyası oluşturulması ve güncel tutulması, Öğrenci kayıt, başvuru, talep, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi İşlem süreçlerinin yürütülmesi, Öğrenciyi/Akademisyen eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgilendirme, yönlendirme ve Eğitim sürecin devamını sağlamak, Öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi
 • Eğitim sertifikası oluşturulması, Öğrenci kulüpleri/spor aktiviteleri faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • Öğrenci memnuniyeti takibi, Öğrenci eğitim faaliyetleri ile devam durumlarının takibi, Araştırma ve geliştirme süreçlerinin planlanması ve icrası, Akademik etkinlik organizasyon planlanması ve icrası, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul değerlendirmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması, Kütüphane hizmetlerinin sunulması, Öğrenci ilişik kesme, diploma işlemleri ve mezuniyet işlemleri, Öğrenci staj süreçlerinin yürütülmesi, Uzaktan eğitim/öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, Kurum içi ve kurum dışı bilgi- belge akışının sağlanması, belgelerin arşivlenmesi, Sağlık durumu takibi, Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması, Akademik yayın ödülü değerlendirmesi ve ödül süreci

Öğrenci verisi işleme Hukuki Sebeplerimiz

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Açık rıza

Akademik/idari personel verisi işleme amaçlarımız

 • Akademik/idari personel temin süreçlerinin yürütülmesi, Akademik personel alımlarında insan kaynakları süreçleri, İş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Akademik / İdari Çalışan özlük dosyalarının oluşturulması, yan hak ve menfaatlerin sağlanması
 • Akademik / İdari Çalışan İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Basın Bülteni oluşturulması, Sağlık Durumu Takibi, Beykoz Üniversitesi Yayınları süreçlerinin yönetilmesi
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Bilgi İşlem süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilimsel Toplantıların organizasyonu ve yönetimi, Araştırma ve geliştirme süreçlerinin planlanması ve icrası, Akademik etkinlik organizasyonların planlanması ve icrası, Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurul değerlendirmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması
 • Performans değerlendirme süreçlerinin planlanması, Eğitim faaliyetlerinin planlanması, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, İzin süreçlerinin planlanması ve takibi, Kütüphane hizmetlerinin sunulması, Uzaktan eğitim/öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması, Üniversitenin tanıtımının yapılması, Akademik yayın ödülü değerlendirmesi ve ödül süreci, Kurum içi ve kurum dışı bilgi- belge akışının sağlanması, belgelerin arşivlenmesi

Akademik/idari personel verisi işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Açık rıza

 Üçüncü Kişilerin verisini işleme amaçlarımız

 • Bilimsel toplantıların organizasyonu ve yönetimi,
 • Eğitim sertifikası oluşturulması,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, icrası,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması,
 • Mezuniyet sonrası öğrencinin kariyer takibi,
 • Öğrenci staj süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Kütüphane hizmetlerinin sunulması,
 • Çalışan/çalışan adayı refarans kontrolü, Üniversitenin tanıtımının yapılması,
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması

Üçüncü Kişilerin verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Açık rıza

Aday Öğrenci verisini işleme amaçlarımız

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması,
 • Üniversitenin tanıtımının yapılması,
 • Kütüphane hizmetlerinin sunulması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması,

Aday Öğrenci verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Açık rıza

Ziyaretçi verisini işleme amaçlarımız

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması,
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması

Ziyaretçi verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Veli / Vasi / Temsilci verisini işleme amaçlarımız

 • Öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve mezuniyet işlemleri süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yönetimi, Üniversitenin tanıtımının yapılması

Veli / Vasi / Temsilci verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Çalışan Adayı verisini işleme amaçlarımız

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

Çalışan Adayı verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Mezun Öğrenci verisini işleme amaçlarımız

 • Mezuniyet sonrası öğrencinin kariyer takibi, Mezunlarla iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • Mezuniyet sonrası öğrencinin kariyer planlanması ve desteği, Mezun memnuniyeti takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mezun Öğrenci verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

ÜNİVERSİTEMİZ, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel verileriniz, ÜNİVERSİTEMİZ tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere ancak kanunların izin verdiği ölçüde aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler ÜNİVERSİTEMİZ tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda (Md.8/2 (a) “5 inci maddeninikinci fıkrasında”, Md.8/2 (b) “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.” Kanunlarda belirtilen kamu kurumları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçi ve iş ortaklarımıza kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtdışına aktarılmamakla birlikte, üniversitemiz ve sizler e-mail, Office 365 ve Yandex ve benzeri yurt dışı e-posta hizmeti altyapılarını, Zoom, Teams, Skype gibi çoğu veri merkezleri yurtdışında olan bulut tabanlı uzaktan erişim platformlarını kullanmaktayız.  Bu nedenle gönderilen bu verilen dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olması nedeni ile Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmektedir.  Ancak gerek e- posta adreslerinin ve bulut tabanlı uzaktan erişim platformlarınınbirçok alanda kullanımının neredeyse zorunlu hale gelmiş olması, gerekse çeşitli mevzuatlarda kullanımının gerekmesi nedeni ile söz konusu iletişim şeklinden vazgeçilmesi mümkün olamamaktadır.


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler ÜNİVERSİTEMİZ tarafından özellikle  https://www.beykoz.edu.tr/  adresinden yapılan bildirimler ve gönderilen evraklar, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik sistemleri, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, öğrenci görüşmeleri, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti gibi yöntemler ile sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yolu ile toplanmaktadır.

Bu amaçlarla  toplanan kişisel veriler,  ÜNİVERSİTEMİZ’in  veri sorumlusu olarak   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmesi ve/veya  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve/veya  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanın varlığı halinde açık rızaya ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanabilmektedir.


 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını “Beykoz Üniversitesi, Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:114 P.K. 34810 Beykoz / İstanbul ’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu beykozedu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla


 

Beykoz Üniversitesi İletişim Adresleri

Adres: Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:114 P.K. 34810 Beykoz / İstanbul

Tel: (0216) 912 22 52

Faks:(0216) 413 9520

E-Posta:genelsekreterlik@beykoz.edu.tr

Kep:beykozedu@hs01.kep.tr

 

 

Bu içerik 28/03/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı