Programın Amacı

Medya ve iletişim, aslında bünyesinde pek çok unsuru barındıran, sınırları ve etkileri geniş bir kavramdır. Medya yeni medyaya everilerek zamanla, içinde çoklu ortam, eğlence ve elektronik ticaret olgularını barındıran, kültürel ve teknolojik bir kavrama dönüşmüştür. Yeni medyanın ve özellikle internetle birlikte iletişime özgü unsurlar ve bilgi işlem teknolojileri, belirgin olarak aynı ortamda bütünleşmiş; sadece zaman ve mekân kavramları değil, ekonomik, politik ve sosyal oluşumlar da yeni boyutlar kazanmıştır. Sinema ve televizyonda yalnızca izlenme işlevi olan ekran, bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle birlikte hayatın organize edildiği bireyin etkin olduğu bir alana dönüşmüştür. Ekran, alışverişten sosyalleşmeye, bilgi edinmeden eğlenmeye, eğitimden iş görmeye, bilgi ve deneyimleri paylaşmaya kadar pek çok eylemin gerçekleştiği bir ortam haline gelmiştir. Kullanıcıyı aktif katılımcı hale getiren uygulamalar, ekranın bu etkisini daha da kuvvetlendirmiştir. Bu gelişen sektör içerisinde de gerekli bilgi birikimi ve yeteneklere sahip işgücü talebi de giderek artmıştır.

Medya ve iletişim alanlarında, hedef kitlelerin davranış ve beklentilerini değiştiren bu yeni mecrada televizyon, sinema, reklam, sosyal medya, halkla ilişkiler ve pazarlama anlamında özel içerik yaratılması mecburidir. Bu özel içeriği yaratacak, özel içeriğin gerektirdiği tasarımları ve ortamları geliştirecek uygulayıcılar, sektörün en çok ihtiyaç duyacağı çalışanlar olacaktır. Beykoz Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı, medya sektörünün ihtiyaç duyduğu; dijital kültürü anlayan, bilişim teknolojilerini ve iletişimi iyi bilen; medya için nasıl içerik yaratılması gerektiğini bilen, bu içeriğe özgü tasarımları gerçekleştirme becerisine sahip çalışanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

TYT puan türü ile öğrenci alan Lojistik Programı 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerini Türkçe, İngilizce ve Uzaktan Eğitim olarak sürdürmektedir. Program Başkanlığını Öğr. Gör Zeliha İnci Asal yapmaktadır. Programda müfredat; Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyerinde uygulama eğitim şeklinde yapılandırılmıştır. 120 AKTS'lik derslerin; %18'i temel alan, %20'si yetkinlik, %44 mesleki alan uzmanlık ve %18'i işyerinde uygulama eğitimi dersleridir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, sayıları her geçen gün artan, kendilerini; dijital medya ajansı, interaktif medya ajansı, sosyal medya ajansı gibi adlarla konumlandıran reklam ajanslarında, medya ve iletişim sektörünün çeşitli alanlarında, reklamcılık, gazetecilik, fotoğrafçılık, video tasarımı, radyo, televizyon, sinema ile ilgili alanlarda, prodüksiyon şirketlerinde, reklam ajanslarında, şirketlerinin kurumsal iletişim departmanlarında istihdam olanağı bulacaklardır. Ayrıca, dijital medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde, kurum ve kuruluşların organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim olarak yer almaya başlayan; online pazarlama birimi, dijital pazarlama departmanı gibi birimlerde de çalışabileceklerdir

Mezunların Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dijital medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra, sayıları her geçen gün artan, kendilerini; yeni medya ajansı, interaktif medya ajansı, sosyal medya ajansı gibi adlarla konumlandıran halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında istihdam olanağı bulacaklardır. Ayrıca, şirketlerin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim olarak yer almaya başlayan; online pazarlama birimi, dijital pazarlama departmanı gibi birimlerde de çalışabileceklerdir.

         

Bu içerik 25/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.