İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Lisansüstü Programlar Enstitüsü

  

 

*2023-2024 Eğitim - Öğretim döneminde bu programa öğrenci alınmayacaktır.


PROGRAMIN AMACI

Karmaşık, dinamik ve farklı alanları hem birbirine bağlayan hem de etkileşim yaratan bir olgu sayılan iletişim, doğru tasarlanması ve yönetilmesi gereken zorlu bir süreçtir. Gösterge ise somut biçimde algılananla, neyi temsil ettiğini anlamak arasına bir yorumun girmesiyle belirir.

İletişimin toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu düşünüldüğünde çevremizi kuşatan bu göstergeleri algılamak, anlamak, bakmayı değil görmeyi öğrenmek, ayırdına varabilmek, tüm bu anlatımların hangi biçim altında verildiğini çözebilmek ve çözümleyebilmek göstergebilim çalışmalarını önemli kılmaktadır.

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim alanlarını tek çatı altında toplayan bu yüksek lisans programıyla iletişim tasarımını teknolojik ve estetik boyutlarını bütünselinde kavrayabilen ve yönetebilen uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program, lisans eğitimini iletişim, tasarım ve sanat dalları yanı sıra farklı alanlardan mezunların başvurusuna açıktır.

TEZLİ VE TEZSİZ PROGRAM

Beykoz Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı hem tezli hem tezsiz olarak sunulmaktadır. Tezsiz program profesyonel yaşama yönelik iken tezli programı tamamlayanlar isterlerse eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilirler.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


PROGRAMIN YAPISI

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur. İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, 1 seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur.

Dersler zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları şunlardır:

  • Göstergebilim Kuram ve Yöntemleri
  • Görsel Göstergebilim ve Çözümlemeleri
  • Reklam Tasarımı ve Uygulamaları
  • Web Tasarımı
  • Sanat-Kültür-Toplum
  • Video klip Tasarımı ve Yapımı
  • Marka Etkileşim Stratejisi
  • Kültür-Sanat Yönetimi ve Politikaları
  • Müzik Üretimi ve Ses Tasarımı

Öğrenim dili Türkçe’dir.


BAŞVURU KOŞULLARI

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programına başvuru için yabancı dil ya da not ortalaması koşulu bulunmamaktadır. Tezli programa başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekirken tezsiz program için ALES puanı da istenmemektedir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programları Enstitüsü web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup orijinal belgelerin kayıt esnasında getirilmesi gerekmektedir.

Online başvuru formunun eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte mülakata alınmaktadır.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi’nin Kavacık yerleşkesinde yapılır. Ders günleri ve saatleri öğrencilerin çalışma durumları göz önüne alınarak, hafta içinde ve cumartesi günleri programlanır. Kurumsal anlaşma ile belirli bir kurum için verilmesi durumunda dersler kısmen veya tamamen kurumum yerinde yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti taksitler halinde ödenebilir.

Öğrenim ücreti ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.AKADEMİK KADRO

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.


İletişim Tasarımı ve Göstergebilim (Tezli) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

İletişim Tasarımı ve Göstergebilim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 06/02/2024 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.