Yatay Geçiş

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler üniversitemize iki yöntemle yatay geçiş yapabilirler.

1. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş

Lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS/TYT/DGS puanlarına göre yapılan geçiştir. Bahar yarıyılına ilişkin başvuru esasları aşağıdaki gibidir.

 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar).
 • Öğrenciler kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları (puanın eşit veya yüksek olması) şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler. Başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için aranan başarı sırasının sağlanması gerekmektedirÖrneğin, İşletme (Puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında SÖZ puanı varsa ve bu öğrencinin SÖZ puanı geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek ise uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.
 • Hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Öğrenciler Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler de bahar dönemi için başvuru yapabilirler.
 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adaylar ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmalıdırlar. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar.
 • Öğrencilerin geçmek istedikleri diploma programı, öğrenim görmekte oldukları diploma programına kayıt yaptırdıkları yıl öğrenci kabul etmemiş ise taban puan oluşmadığı için yatay geçiş yapamazlar.

2. Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş

“Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş” bahar yarıyılında önlisans programlarında kayıtlı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

(Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılmaktadır.)

 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Uzaktan öğretimden, uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 3,15 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

KURUM İÇİ GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Kurum İçi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvurusu Beykoz Üniversitesi fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına yaptıkları geçiştir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için;

 • Lisans ve önlisans programlarında okuyan öğrencilerin genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Öğrencilerin başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için aranan başarı sırasını sağlaması gereklidir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin bursları kayıtlı olduğu programdaki burs oranı ile devam eder. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurular online olarak yapılacaktır. Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Online başvuruda, e-devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı veya onaylı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen belgelerin asıllarını (Islak imzalı/ e- imzalı/e-devlet çıktısı) kayıt sırasında teslim etmesi gerekmektedir. Belge teslim etmeyen adaylar ile eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.

 • Not Durum Belgesi (Transkript): Yabancı dilde olan not durum belgelerinin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir
 • Ders İçerikleri,
 • ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren sonuç belgesi,
 • LYS/YGS/AYT/TYT/DGS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil Sonuç Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Ek Madde 1 Belgesi: Öğrencinin daha önce Ek Madde 1 uyarınca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilmektedir.)
 • %10 belgesi: İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına başvuran öğrenciler için.
 • Disiplin Durum Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi(önlü-arkalı)
 • Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Tanınırlık Belgesi
 • İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik (BEYKOZ-PROF.) sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.)
 • Dil Yeterlik Belgesi Not: İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınır.      

Bu içerik 20/02/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.