Yatay Geçiş

Üniversitemizin 2018-2019 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuruları tamamlanmıştır.

2019 güz yarıyılı başvuruları tarihleri ise temmuz ayı içinde ilan edilecektir.

Yatay Geçiş ile ilgili genel bilgi ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;

Yatay Geçiş hakkındaki aklınıza takılan tüm soruların cevapları için tıklayınız.


Başka bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler üniversitemizdeki aynı ya da farklı bir programa iki şekilde yatay geçiş yapabilirler.

1. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş

Üniversiteye yerleştiğiniz yıl aldığınız puanı kullanarak bir seferliğine okuduğunuz üniversite ve programı değiştirebilirsiniz. Geçiş yapacağınız program okuduğunuz programla aynı, eşdeğer ya da tamamen farklı bir program olabilir. 

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS/TYT veya sınavsız geçiş puanlarına göre yapılan geçiştir.

2. Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş

Önlisans programlarında kayıtlı olan ve birinci yarıyıl sonundaki not ortalaması en az 2,28 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

 • Önlisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Uzaktan öğretimden, uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
 • Birinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Not Durum Belgesi/Transkript (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir. Yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir.)
 • Ders İçerikleri
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa müracaat edeceklerden LYS/ YKS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi
 • Disiplin Belgesi
 • Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Tanınırlık Belgesi
 • İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş başvurularında kayıt sırasında üniversitelerine teslim ettikleri sağlık raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri gerekmektedir. Farklı bir programdan İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ise devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve boy/kilo gösterir rapor almaları gerekmektedir.İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik (BEYKOZ-PROF.) sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.
  Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.)
 • Dil Yeterlik Belgesi  (Not: İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınır.)

Bu içerik 14/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.