Yatay Geçiş

Üniversitemizin 2020-21 güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları temmuz ayında başlayacak ve koşullar bu tarih öncesinde ilan edilecektir.

Aşaıdaki bilgiler 2019-2020 bahar yarıyılı yatay geçiş koşullarına ilişkindir. 

Öğrenciler üniversitemize üç yöntemle yatay geçiş yapabilirler.

o    Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş: Lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS/TYT veya sınavsız geçiş puanlarına göre yapılan geçiştir.

o    Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş: Önlisans programlarında kayıtlı olan ve birinci yarıyıl sonundaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

 • Önlisans programlarının hazırlık sınıfına, ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarında bahar yarıyılına Kurumlararası Yatay Geçiş yapılamamaktadır.
 • Uzaktan öğretimden, uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 3,15 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
 • Birinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

       Kurum İçi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş: Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamamaktadır.

 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100’lük sistemde 60, 4’lük sistemde en az 2,29 veya üzerinde olması şarttır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde yukarıdaki şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Başarı sıralaması şartı aranan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

 

 

YATAY GEÇİŞ AKADEMİK TAKVİMİ

 

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

17 Aralık 2019 Pazartesi

24 Ocak 2020 Cuma

27 Ocak 2020 Pazartesi

28 Ocak 2020 Salı

29 Ocak 2020 Çarşamba

3 Şubat 2020 Pazartesi

5 Şubat 2020 Çarşamba

6 Şubat 2020 Perşembe

7 Şubat 2020 Cuma

 • 2019-2020 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına (EK MADDE-1) Göre Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
 • 2019-2020 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Genel Not Ortalamasına (GNO) Göre Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
 • 2019-2020 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Genel Not Ortalamasına (GNO) Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

o    Başvuru Formu

o    Not Durum Belgesi/Transkript (Kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir. Yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir.)

o    Ders İçerikleri

o    ÖSYS Sonuç Belgesi (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa müracaat edeceklerden LYS/ YKS sonuç belgesi)

o    Öğrenci Belgesi

o    Disiplin Sicil Belgesi

o    Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Tanınırlık Belgesi

o    İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik (BEYKOZ-PROF.) sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

 • Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.)

 • Dil Yeterlik Belgesi 

Not: İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınır.

İNGİLİZCE YETERLİK (BEYKOZ-PROF.) SINAVI BİLGİLERİ

Sınav Tarihi                  : 03 Şubat 2020 Pazartesi

Yazılı Sınav Saati          : 10:00

Sözlü Sınav Saati          : 14:00

Sınav Yeri                     : Hazırlık Yerleşkesi

(Sınav saatinden en geç yarım saat önce TC kimlik/pasaport ile sınav yerinde olunmalıdır.)

İngilizce Yeterlik Sınavı Hakkında Detaylı Bilgi için tıklayınız.

İlgili Yönetmelik, Yönerge ve Esasları aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 20/03/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.