Yatay Geçiş

2020-2021 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

2020-2021 Bahar Yarıyılında Beykoz Üniversiteli olmak için başvurular 11 Ocak Pazartesi Günü başladı. Bahar yarıyılında üniversitemize yatay geçiş ile gelen öğrenciler %50 indirimli programlarda %25 ek burs olanağından da faydalanabilecek. 

Başvurular akademik takvimde belirtilen ve aşağıda yer alan tarihlerde "Online" olarak buradan yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

11 Ocak 2021 Pazartesi

24 Şubat 2021 Çarşamba

25 Şubat 2021 Perşembe

26 Şubat 2021 Cuma

26 Şubat 2021 Cuma

02 Mart 2021 Salı

03 Mart 2021 Çarşamba

04 Mart 2021 Perşembe

05 Mart 2021 Cuma

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler üniversitemize iki yöntemle yatay geçiş yapabilirler.

1. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş

Lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS/TYT/DGS puanlarına göre yapılan geçiştir. Bahar yarıyılına ilişkin başvuru esasları aşağıdaki gibidir.

 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe başvuru yapabilmek için öğrencilerin Türkiye'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
 • ÖSYS Puanı ileTürkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olan öğrenciler başvuru yapamayacaklardır.
 • Öğrenciler kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları (puanın eşit veya yüksek olması) şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Örneğin, İşletme (Puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında SÖZ puanı varsa ve bu öğrencinin SÖZ puanı geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek ise uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.

Başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için aranan başarı sırasının sağlanması gerekmektedir.

 • Hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 • Öğretim dili tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara yatay geçişte öğrencilerin Üniversitemiz tarafından aranan yabancı dil başarı şartını sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı olunan programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış öğrenciler tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamamaktadır.

a) Üniversitemiz tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler, öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış öğrenciler en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler.)

b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Mimarlık programından Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara yatay geçiş için gerekli şartları sağlayan öğrenciler kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabilirler. Üniversitemiz tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan bu durumdaki öğrenciler, daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış olmak kaydıyla hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler. (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış öğrenciler en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler.)

 • Öğrenciler Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adaylar ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmalıdırlar. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar.
 • Öğrencilerin geçmek istedikleri diploma programı, öğrenim görmekte oldukları diploma programına kayıt yaptırdıkları yıl öğrenci kabul etmemiş ise taban puan oluşmadığı için yatay geçiş yapamazlar.

Beykoz Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanları ve öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir;

2020-2021 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına (EK MADDE-1) Göre Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ.

 2. Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş

“Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş” önlisans programlarında kayıtlı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

(Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılmaktadır.)

 • Önlisans programlarının hazırlık sınıfı, ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamamaktadır.
 • Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarında bahar yarıyılında Kurumlararası Yatay Geçiş yapılamamaktadır.
 • Uzaktan öğretimden, uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 3,15 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
 • Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ.

KURUMİÇİ GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Kurum İçi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvurusu Beykoz Üniversitesi fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına yaptıkları geçiştir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Kurumiçi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için;

 • Lisans ve önlisans programlarında okuyan öğrencilerin genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 
 • Öğrencilerin başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için aranan başarı sırasını sağlaması gereklidir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin bursları kayıtlı olduğu programdaki burs oranı ile devam eder.

Kurumiçi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları ve Puanları için TIKLAYINIZ.

Önemli Bilgiler:

(1)   İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınmaktadır.

(2)  SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.


HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).


 YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurular yukarıda belirtilen tarihlerde online olarak alınacaktır.                            

Online başvuruda, e-devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı veya onaylı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen belgelerin asıllarını (Islak imzalı/ e- imzalı/e-devlet çıktısı) kayıt sırasında teslim etmesi gerekmektedir. Belge teslim etmeyen adaylar ile eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.

 • Not Durum Belgesi (Transkript) Yabancı dilde olan not durum belgelerinin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir.
 • Ders İçerikleri
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi,
 •  LYS/YGS/TYT/DGS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil Sonuç Belgesi
 •  Öğrenci Belgesi
 •  Ek Madde 1 Belgesi: Öğrencinin daha önce Ek Madde 1 uyarınca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda kabul edilmektedir.)
 • %10 belgesi: İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına başvuran öğrenciler için.
 • Disiplin Durum Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (önlü-arkalı)
 • Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Tanınırlık Belgesi
 • İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik (BEYKOZ-PROF.) sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
 1.  Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.)
 2.  Dil Yeterlik Belgesi 

İNGİLİZCE YETERLİK (BEYKOZ-PROF.) SINAVI BİLGİLERİ

 • İngilizce Yeterlik (Online- Yazılı) Sınavı Bilgileri için tıklayınız.


İlgili Yönetmelik, Yönerge ve Esasları aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

Bu içerik 12/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.