Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişimin toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu düşünüldüğünde çevremizi kuşatan bu göstergeleri algılamak, anlamak, bakmayı değil görmeyi öğrenmek, ayırdına varabilmek, tüm bu anlatımların hangi biçim altında verildiğini çözebilmek ve çözümleyebilmek göstergebilim çalışmalarını önemli kılmaktadır. Göstergebilim, gösterge evrenine özgü yasaları belirlemeyi, işleyiş kurallarını saptamayı, inceleme yöntemlerini oluşturmayı, betimleme ve açıklama işlemlerini gerçekleştirmeyi; kısaca bu anlamlı dizgeleri hem kavrayabilecek hem de yorumlayabilecek bir çözümleme ve özellikle de yeniden yapılandırma modeli sunmayı amaçlar. Gerçeğe bakılacak olsa anlamlandırma yapısını , anlam mimarisini irdelemektir göstergebilimin özü.

Merkezin, göstergebilim alanında bilimsel araştırmalar yapma hedefi ve yapılan araştırmaların, göstergebilimin başta iletişim bilimleri olmak üzere sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi diğer bilim dalları ile işbirliği geliştirerek, göstergebilimin genişlemesine, kuramsal bilginin üretilmesine katkı sağlayacaktır.

Göstergebilim, iletişim ve medya sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Dijital oyun tasarımcısı oyunu tasarlarken oyun karakterini, mekanı, renk ve sesi gösterge olarak kullanır, oyunculara yansıtmak istediği duygu ve düşüncelerini algılatmak amacıyla göstergebilim çerçevesinden bakarak oyunu tasarlar. İletişim tasarımcısı da tasarladığı medya ürünlerinde göstergebilim yöntemini kullanacaktır. Örneğin, reklamcı olmak isteyen bir genç, tasarladığı reklamlarında renk, görüntü, mekan düzeni, giysi gibi araçları doğru kullanıp, alıcılara doğru mesajı verebilir böylece etkili reklam tasarımını geliştirir. Benzer durum marka  alanında da geçerlidir.

Akademik çalışmalara yoğunlaşmak isteyenler, bu merkezde araştırma projelerinde yer alıp öğretim elemanları ve göstergebilim alanında akademik, bilimsel çalışmaları bulunan uzman kişilerle birlikte akademik çalışma olanağı bulacak, kendilerini akademik ortamda geliştireceklerdir.

Göstergebilim Merkezi’nin uygulama boyutuna sağlaması beklenen katkıları;

  • Göstergebilim alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanda yapılan/yapılacak olan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferans, sempozyum, seminer düzenlemek,
  • Göstergebilim alanına ilgi duyan ve bu alanda akademik çalışma yapmayı hedefleyen araştırmalar ile iş yaşamında göstergebilimi uygulamak isteyen profesyonellere yönelik sertifika programlarını düzenlenmek,
  • Göstergebilim alanında çalışmalarda bulunan öbür üniversite ve kuruluşlarla iletişime geçilerek, ortak projeler üretmek, karşılıklı bilgi, düşünce ve deneyim aktarımını sağlamak için ilgili kuruluşlara öneride bulunmak,
  • Yurt içinde de yurt dışındaki üniversite, merkez, dernek ve kuruluşlar ile ortak araştırma projeleri gerçekleştirmek ve ulusal/uluslararası bağlamda karşılıklı öğrenci/öğretim üyesi değişim olanaklarını yaratmak,
  • Göstergebilim alanı üzerine ulusal/uluslararası dergilerde, kitap bölümlerinde yayınlanacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek, başlıca katkılardan sayılacaktır.

Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’de bu alanda ilk olma özelliği taşıyacaktır. Bu merkezin göstergebilim alanının araştırılması, bilginin yeniden üretimi ve tartışma ortamının sağlanması ve merkez ile öbür bilim dalları arasında ortaklaşa çalışmalar düzenlenmesi bakımından Türkiye’de bu alanda hiç kuşkusuz öncü görevini üstlenecektir.

Bu içerik 27/11/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.