Mütercim-Tercümanlık

Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık Programı (Türkçe/İngilizce)

Program Hakkında:

Mütercim-tercümanlık Programı, iki dilde (Türkçe/İngilizce) yazılı ve sözlü olarak çeviri yapabilecek çevirmenler yetiştirmek üzere planlanmıştır. “Mütercim” ile “tercüman” arasında ince bir ayrım vardır; fakat genel kullanımda her ikisinin de tercüman olarak adlandırıldığı görülmektedir; ancak yaptıkları işler itibari ile birbirlerinden farklıdırlar. Mütercimler, çeviri işini yazılı bir kaynağı esas alarak yapar ve nesiller boyunca yazılı kültürün aktarılmasında, paylaşılmasında, bilim ve bilgi transferlerinde önemli rol oynamışlardır. Tercümanlar ise, çeviri işini sözlü bir kaynağı baz alarak yapar. Bir konuşmayı veya diyalogu bir dilden başka bir dile anlık veya ardıl çeviri olarak yapar. Tercümanlık mesleğinde hatayı düzeltmek ve düşünmek için zaman yoktur. Tercümanlık mesleğinde, çeviri yapılan dil çiftlerine ilişkin akıcı konuşma yetkinliğinin çok ileri düzeyde olması gerekir.

Mütercim-Tercümanlık Programı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemleri ve yaklaşımların ışığında teknik ve fen bilimleri, tıp, hukuk, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, maliye ve uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiye hakim, kaynak ve hedef dili ileri derecede kullanabilen, yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli çevirmenler yetiştirir.

Program, öğrencilerine, kültür, dil ve metin edincinin yanı sıra, çeviribilimde kuram ve yöntem bilgisini sunacak, dil, edebiyat ve dilbilim dışında, çeviri tarihi, sosyolojisi, psikolojisi gibi diğer alanlarla var olan etkileşime yönelik farkındalık kazandırmayı, çevirmenlik mesleği hakkında öğrencileri bilinçlendirerek terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli/araçlarla çeviri, çok dilli proje yöneticiliği, çeviri araçları, edebiyat çevirisi ve eleştirisi konularında bilgi ve deneyime sahip akademik düzeyde çevirmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mütercim-tercüman olarak Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerinin,

  • Kamu ve özel sektörde rekabet edebilecek, sözlü ve yazılı tercümanlık mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerlere sahip,
  • Bireysel ve ekip çalışmasına açık,
  • Modern teknolojiyi kullanmasını bilen,
  • Alanında kavramsal ve kuramsal bilgiye hakim,
  • Kaynak ve hedef dilin gerektirdiği sosyal, tarihsel, kültürel vs. bilgiye ve bu bilgiyi her iki dilde de yorumlama yeteneğine sahip,
  • Kaynak ve hedef dili ileri düzeyde kullanabilen, o dillerin dilbilgisi, sözcük bilgisine hakim, metin ve anlam yapılarını anlama ve çözümleme becerileri ile bu dillerde yapısal olarak da doğru, akıcı ve anlaşılır sözlü ve yazılı metin üretme becerileri gelişmiş,
  • Hedef dillerde dört dil becerisini (okuma-yazma-konuşma-dinleme) ileri düzeyde kullanabilen,
  • Mütercim-tercümanlığın gerektirdiği araştırma tekniklerini (metin çözümleme, inceleme, bilgi kaynaklarına ulaşma, kaynakları kullanma gibi) etkin kullanabilen,
  • Yeni metinleri üretmede gerekli yaratıcılık tekniklerini kullanma becerisine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimlerin bu programa katılması tavsiye edilir?

Sözel ve akademik yeteneğe sahip olanlar, okuduğunu anlama gücüne sahip olanlar, yabancı kültürlere ve dillere ilgisi olanlar, metinlerle ilgili çalışmalar yapmaya ilgisi olanlar, mütercim-tercüman olmaya en uygun adaylardır.

İş olanakları:

Mütercim-tercümanlar, kamu sektöründe Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, MİT, büyükelçilikler, konsolosluklar, müsteşarlıklar, bankalar, TRT ve Anadolu Haber Ajansı'nda görev yapabilirler.

Bu programı başarıyla bitirenler, ulusal ve uluslararası kongre/konferanslarda, mütercim-tercümana gereksinim duyulan bakanlıklarda (Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi), yeni oluşturulan devlet kurullarında  (Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu gibi) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mütercim-tercüman olarak; diplomasi tercümanlığı için yabancı misyon temsilciliklerinde, Türk elçiliklerinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde, uluslararası özel şirketlerde, devlet ve özel televizyon kuruluşlarında, yerli ve yabancı haber ajansları ve basın-yayın alanında ihtiyaç duyulan çok dilli çevirmen olarak çalışma olanaklarını yakalayabilirler. Yurtiçi ve yurt dışındaki yayınevlerinde çevirmenlik ve editörlük, kitap-belge çevirmenliği, özel çeviri ve/veya serbest mütercim-tercümanlık bürolarında eğitimli mütercim-tercümanlık, çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde iletişimin kurulması ve sürdürülmesini yardımcı yazılı ve sözlü çevirmen, turizm sektörü çevirmenine ihtiyaç duyulan alanlarda iş bulabilirler.

         

Bu içerik 21/01/2019 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı