Programın Amacı

İnsan sağlığının söz konusu olduğu meslek gruplarında öncelikli aranan nitelik yetişmiş kalifiye elemanın varlığıdır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli rol oynamaktadır. Öğrencilere sektörel gereksinimlere yanıt verebilecek, bilgi ve uygulamalarını problemin çözümünde efektif kullanabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Etik değerlere sahip, iletişim becerileri gelişmiş, bireyin ve toplumun sağlığını önemseyen, yaratıcı, sorgulayan sağlık profesyonellerini yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programdan mezun olabilmek için, programda yer alan derslerin kredilerinde başarılı olma, ölçme ve değerlendirmede genel akademik not ortalaması (3+1yarıyıl) 4.00 üzerinden, 2.00 olmak durumundadır. Bütün Meslek Yüksekokullarında olduğu gibi, Yüksekokulumuz “Optisyenlik Programında” staj etkinliği zorunludur.  Öğrencilerin eğitim aldıkları programa uygun olarak, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında bir tam dönem olmak üzere, belirlenen iş günü süresince stajlarını yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Optisyenler temel olarak göz hastalıkları uzmanı tarafından tanısı konulmuş hastalara, reçetelerine uygun olarak görme bozukluklarının giderilmesi için kullanılan optik gereçleri hazırlayan ve uygulayan teknik elemanlardır. Optisyenlik programı kapsamında öğrenciler, optisyenlik uygulamalarının yanı sıra; anatomi ve fizyoloji, göz hastalıkları, meslek etiği gibi geniş bir ölçekte eğitilmelerinin yanı sıra iş yeri uygulama dersleri sayesinde sektörel becerileri geliştirecektir.

Optisyenlik Programı TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlayacak olan program zorunlu yetkinlik dersleri, zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri ve seçmeli alan dışı dersler içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Mezun olmak için öğrencilerin en az 120 AKTS'lik dersten başarılı olmaları ve en az 2.0 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Program müfredatı öğrencileri iş ve akademide yaşanan gelişmeler doğrultusunda etkin ve üretken olabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda gerekli bilgi ve yetenekleri kazandırmak amacıyla temel anatomi, temel fizyoloji, göz hastalıklar, fizik, optik ve etik kurallar gibi alanlarda derslerden oluşturulmuştur. Eğitim dili Türkçe, eğitim süresi, 4 yarıyıldır.

TYT puan türü ile öğrenci alan Optisyenlik Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Programda müfredat; Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyeri uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır. 120 AKTS'lik derslerin; %18'i temel alan, %35'i yetkinlik, %45'i mesleki alan uzmanlık ve %22'i işyeri uygulamaları(staj) dersleridir.

Bu programa öğrenci kabulü için gerekli koşullar “ Genel Kabul Koşulları ” başlığı altında verilmektedir. Bu koşulların dışında programa özgü özel koşul bulunmamaktadır.

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

Öğrenciler 3+1 eğitim modeli çerçevesinde bir yarıyıl (14 hafta) sektör işletmelerinde staj yaparlar. Optisyelik Önlisans Programı mezunları Eğitim sonunda öğrencilerin; Tıbbi Terminoloji, Anatomi ve Fizyoloji, Göz Hastalıkları, Fizik, Meslek Etiği,  vb. dersleri görerek ve öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirerek; profesyonel iş hayatına hazır bir şekilde mezun olması planlanmaktadır. Gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek, elemanları yetiştirmeyi amaçlayan Optisyenlik Program mezunları, göz hastalıkları uzmanı hekimlerce verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen, gözlükçü açabilen, yetkili elemanlar olacaklardır. Özel sektörde optisyenlik müesseselerinde sorumlu müdür olarak da çalışabilirler. Sağlık teknikeri unvanı ile mezun olurlar. 

Mezunların Çalışma Alanları

Optik mağazalarında mesul müdürlük, gözlük çerçevesi, gözlük camı ve optik lens imalatı ve satışı yapan firmalarda ve göz polikliniklerinde teknisyenlik yapabilmektedirler. Ayrıca program mezunları kendilerine ait optisyenlik müesselerini açıp işletme yetkisine de sahip olmaktadırlar.

         

Bu içerik 25/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.