Programın Amacı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı dili Türkçe olup, 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için, programda yer alan derslerin kredilerinde başarılı olma, ölçme ve değerlendirmede genel akademik not ortalaması (3+1yarıyıl) 4.00 üzerinden, 2.00 olmak durumundadır.

Bütün Meslek Yüksekokullarında olduğu gibi, Yüksekokulumuz “Ağız ve Diş Sağlığı Programında” staj etkinliği zorunludur.  Öğrencilerin eğitim aldıkları programa uygun olarak, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında bir tam dönem olmak üzere, belirlenen  iş günü süresince stajlarını yapma zorunlulukları bulunmaktadır. 

Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta kabulünde, tedavisinde ve kayıtlarında sorumluluk alacak, toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlamaktır. Eğitim süresince sağlanan teorik ve pratik kazanımlar öğrencilerin kendilerini azami düzeyde geliştirmeleri için büyük fırsat sağlamaktadır. Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim programı sadece teorik gelişimi hedeflememelidir. Aynı zamanda güçlü bir pratik alt yapıyla eğitim pekiştirilmelidir. Bu kapsamda İş yerinde Uygulama Eğitim isimli dersle öğrencilerin teorik bilgileri uygulamayla desteklenerek hem teorik hem de pratik kazanımlar elde etmeleri hedeflenmektedir.

Ağız ve diş sağlığı programı, TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlayacak olan  program zorunlu yetkinlik dersleri, zorunlu alan dersleri, seçmeli alan dersleri ve seçmeli alan dışı dersler içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Mezun olmak için öğrencilerin en az 120 AKTS'lik dersten başarılı olmaları ve en az 2.0 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Program müfredatı öğrencileri iş ve akademide yaşanan gelişmeler doğrultusunda etkin ve üretken olabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda gerekli bilgi ve yetenekleri kazandırmak amacıyla temel anatomi, temel fizyoloji, tıbbi terminoloji, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve etik kurallar gibi alanlarda derslerden  oluşturulmuştur. Eğitim dili Türkçe, eğitim süresi, 4 yarıyıldır.

 TYT puan türü ile öğrenci alan Ağız ve Diş Sağlığı Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Programda müfredat; Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyeri uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır. 120 AKTS'lik derslerin; 18 AKTS’si temel alan, 35'i yetkinlik, 45'i mesleki alan uzmanlık ve 22'si işyeri uygulamaları(staj) dersleridir.

Bu programa öğrenci kabulü için gerekli koşullar “ Genel Kabul Koşulları ” başlığı altında verilmektedir. Bu koşulların dışında programa özgü özel koşul bulunmamaktadır. Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

Sektörel iş imkanları açısından genel olarak diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir.

Programı başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz; ön lisans diplomaları ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek ve bu sınavdan ilgili lisans programının gerektirdiği puanı alarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Sağlık Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Öğrenciler 3+1 eğitim modeli çerçevesinde bir yarı yıl (14 hafta) sektör işletmelerinde staj yaparlar. Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı mezunları Eğitim sonunda öğrencilerin; Mesleki Terminoloji, Anatomi ve Fizyoloji, Farmakoloji, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi, Enfeksiyon Hastalıkları, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon vb. dersleri görerek ve öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirerek; profesyonel iş hayatına hazır bir şekilde mezun olması planlanmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek, elemanları yetiştirmeyi amaçlayan Ağız ve Diş Sağlığı Programı mezunları, diş ve diş sağlığı ile ilgili tüm sektörlerde çalışma imkânı bulabilirler.

         

Bu içerik 25/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.