Yapı Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

*2022-2023 Eğitim - Öğretim döneminde bu programa öğrenci alınmayacaktır.


PROGRAMIN AMACI

Ülkemizde ve dünyada inşaat sektörü sektörün kendi ekonomik büyüklüğü, ona bağlı olan yapı malzemeleri sanayiinin büyüklüğü ve istihdam büyüklüğü açısından ülke ekonomisini ayakta tutan sektörlerin başında gelir. Yapım süreci kullanılan malzeme, ekipman ve teknoloji çeşitliliği ve farklı uzmanlıklardaki yapım ekiplerinin bir araya gelmesi nedeniyle karmaşık bir süreçtir.Bu sürecin maliyet, kalite ve zaman kısıtları çerçevesinde yönetilmesi günümüzde inşaat sektörünün ana eksenini oluşturur. Yapı yönetimindeki performans ve verim inşaat sektörünün performans ve verimini belirleyen en önde gelen faktördür. İnşaat sektöründe sihirli anahtar yapı yönetimindeki başarıdır.

Yapı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı bu ihtiyaca yanıt vermek üzere yönetici adayı yetkin yapı yönetimi uzmanlarını ve bu alanda araştırma ve akademik çalışma yapacak uzmanları yetiştirmektir.


KARİYER FIRSATLARI

Yapı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları inşaat sektöründe operasyon ve üretim yönetiminden satış ve pazarlamaya, satın alma ve finanstan insan kaynaklarına kadar bütün alanlarda ve proje yönetim firmalarındayönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca eğitimlerine doktora düzeyinde devam ederek araştırmacı olabilirler ve akademik dünyaya katılabilirler.


KİMLER BAŞVURABİLİR

Yapı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabilir.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezli Yüksek Lisans Programının süresi en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır. Geçerli sebepler nedeniyle devamsızlık durumunda en fazla 2 dönem kayıt dondurulabilir.


PROGRAMIN YAPISI

Yapı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı biri seminer dersi olmak üzere 8 ders ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur.

Dersler zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları aşağıdadır:

 • Yapımda Proje Yönetimi
 • Yapımda Planlama ve Programlama
 • Yapımda Maliyet Yönetimi
 • İnşaat Lojistiği
 • Yapımda Yönetim ve Organizasyon
 • Yapımda Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı
 • Yapımda Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi
 • Yapımda Bilgi Teknolojileri
 • Yapımda Stratejik Yönetim
 • Yapımda Risk Yönetimi
 • Yapımda Sözleşme Yönetimi
 • Yapı Makinaları Yönetimi
 • Yapımda İş Güvenliği Yönetimi
 • İnşaat Sektörü Ekonomisi

Öğrenci ilgisi doğrultusundan danışman onayıyla seçmeli olarak diğer dallardan da belirli sayıda ders alınabilir.

Tezli yüksek lisans programında öğrenci danışmanı gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlar ve sunumunu yapar.

Yapı Yönetimi Programının öğrenim dili Türkçe’dir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir. Yapı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru için ALES sınavından Sayısal (SAY) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir. Başvuru koşulları Beykoz Üniversitesi web sayfasında yer almaktadır.

Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar değerlendirmeye alınırlar.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içinde çalışma saatleri içinde veya 18:30-21:30 saatlerinde; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Beykoz Üniversitesi ile kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti taksitler halinde de ödenebilir.

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


AKADEMİK KADRO

Yapı Yönetimi Yüksek Lisans Programı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru liderliğinde mimarlık, yapım ve işletme alanlarında güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.

 • Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
 • Prof. Dr. Baki AKSU
 • Doç. Dr. Kenan GÖÇER
 • Doç. Dr. Ezgi UZEL AYDINOCAK
 • Doç. Dr. Pınar ACAR
 • Doç. Dr. Nevzat Evrim ÖNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan BEKAROĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Tayibe SEYMAN GÜRAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu TAN
 • Öğr. Gör. Selçuk ALTEN
 • Öğr. Gör. Ayşegül ÇELTİKLİGİL
 • Öğr. Gör. Sırma KONUK

 *Misafir öğretim üyesi


Yapı Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı Ders Planı

Bu içerik 24/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.