Yurtdışındaki Üniversitelerden Beykoz Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Fırsatı

Covid-19 salgını sebebi ile YÖK tarafından yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alan Türk öğrencilere Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapma hakkı tanındı. Bu haktan 1. ve 4. sınıf öğrencileri de yararlanabiliyor.

Beykoz Üniversitesi olarak yükseköğrenimine Türkiye’de devam etmek isteyen Türk öğrencileri bekliyoruz.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için 444 25 69’dan dahili 171, 172 ya da 175’i arayabilir, https://beykoz.link/whatsapp ‘tan yazabilir ya da biz sizi arayalım formunu doldurabilirsiniz.


YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce YÖK tarafından tanınan, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler üniversitemize 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak üzere aşağıdaki akademik takvimde yatay geçiş yapabilirler. 

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

6 Temmuz 2020 Pazartesi

28 Ağustos 2020 Cuma

31 Ağustos 2020 Pazartesi

11 Eylül 2020 Cuma

15 Eylül 2020 Salı

16 Eylül 2020 Çarşamba

18 Eylül 2020 Cuma

22 Eylül 2020 Salı

23 Eylül 2020 Çarşamba

 BAŞVURU KOŞULLARI

    1) 2020-2021 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. Buna göre öğrenciler;

         a. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için YKS’ye girmiş olması ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması veya muadil belgelere sahip olması gereklidir.

         b. Başarı sırası aranmayan programlar için, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması veya muadil belgelere sahip olmalıdır.

         c. Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan  üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için yukarıda belirtilen şartların aranmaz, ancak belirlenmiş kontenjanlardan daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanılır.

     2) Kayıtlı olunan programda bitirilen dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olması koşulu hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmaz.

     3) 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilir, yatay geçişin kabul edilmesi halinde intibakı programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılır.

     4) 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilir.

     5) Yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısının o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez.

     6) KKTC’de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile programlarında kayıtlı olan öğrenciler bu kararın kapsamı dışındadır bununla birlikte bu öğrenciler "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Bu konudaki duyuru için lütfen tıklayınız.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurular online olarak yapılacaktır. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.                       

Online başvuruda, e-devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı veya onaylı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen belgelerin asıllarını (Islak imzalı/ e- imzalı/e-devlet çıktısı) kayıt sırasında teslim etmesi gerekmektedir. Belge teslim etmeyen adaylar ile eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.

 • Not Durum Belgesi (Transkript) Yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir.
 • Ders İçerikleri
 • LYS/YGS/YKS/TYT/DGS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil Sonuç Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Disiplin Durum Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (önlü-arkalı)
 • Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Tanınırlık Belgesi
 • İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik (BEYKOZ-PROF.) sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.
 • Dil Yeterlik Belgesi 

Not: İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınır.


İNGİLİZCE YETERLİK (BEYKOZ-PROF.) SINAVI BİLGİLERİ

Genel Not Ortalamasina Göre Başvuru Yapan Öğrenciler İçin; İngilizce Yeterlik (Online- Yazılı) Sınavi Bilgileri için Tıklayınız.


İlgili Yönetmelik, Yönerge ve Esasları aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  Bu içerik 10/06/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

  BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


  Haberdar Olun

  Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.