Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler İçin Duyuru

Önlisans programlarında okuyan öğrencilerimizin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl azami öğrenim süresi ise dört yıldır.

Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37. Maddesi ile 2547 sayılı kanunun 44/c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) maddesi uyarınca; 2019/2020 Bahar yarıyılı sonunda azami süresi dolan (8. Yarıyılı tamamlamış) meslek yüksekokulu öğrencilerine devam şartını yerine getirmiş oldukları ( FF, FD, BZ) bütün dersler için Eylül ayında iki ek sınav hakkı verilecektir.

Ek sınavlar sonunda başarısız toplam ders sayısını İşyerinde Mesleki Uygulama (staj) hariç (hiç alınmamış ve devam şartı yerine getirilmemiş dersler dâhil) en fazla beş veya en az iki derse indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilecektir.

Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olunan öğretim programında İşyerinde Uygulama Eğitimi (Staj) hariç hiç alınmayan dersi ve/veya devamsızlıktan başarısız olduğu toplam ders sayısı 5’in üzerinde olan öğrencilere ek sınav hakkı tanınmadan ilişikleri kesilecektir.

Bu durumdaki öğrencilerimizin;

Eylül ayında yapılacak olan ek sınavlardan yararlanması için yaz öğretiminde ders alarak hiç alınmayan veya devamsızlıktan kaldığı derslerin sayısını 5 ve altına düşürmesi oldukça önemlidir.

Yaz öğretimi kayıtlarının son günü 24.06.2020’dir.

Yönetmeliğin ilgili kısmı şöyledir;

“Azami eğitim öğretim süresini doldurup mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Öğrencilerin programlardan ilişikleri kesilir.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

Yönetmeliğin tümüne; https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. İlgili madde olan 44. Maddeyi inceleyebilirsiniz.

Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programlarında Azami Öğrenim Süresi Sonunda Yapılacak Ek Sınav ve Ek Sürelerle İlgili Uygulama Esasları

 

Bu içerik 24/06/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.