2020-2021 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

2020-2021 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI.

2020-2021 güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları başladı. Tükiye’de ya da KKTC’de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve Beykoz Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını aşağıdaki akademik takvimde belirtilen tarihlerde "Online" olarak yapabilirler. 6 Temmuz'dan itibaren başvurularınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor ve Beykoz Üniversitesine yatay geçiş yapmak istiyorsanız lütfen YURTDIŞINDAN BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNE YATAY GEÇİŞ duyurusunu inceleyin.

YATAY GEÇİŞ AKADEMİK TAKVİM (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

6 Temmuz 2020 Pazartesi 28 Ağustos 2020 Cuma 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11 Eylül 2020 Cuma 15 Eylül 2020 Salı 16 Eylül 2020 Çarşamba 18 Eylül 2020 Cuma 22 Eylül 2020 Salı 23 Eylül 2020 Çarşamba
YATAY GEÇİŞ AKADEMİK TAKVİM (EK MADDE-1)

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

4 Ağustos 2020 Salı 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18 Ağustos 2020 Salı 28 Ağustos 2020 Cuma 2 Eylül 2020 Çarşamba 3 Eylül 2020 Perşembe 8 Eylül 2020 Salı 9 Eylül 2020 Çarşamba 11 Eylül 2020 Cuma

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler üniversitemize iki yöntemle yatay geçiş yapabilirler.

1. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş

Lisans veya önlisans öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS/TYT/DGS puanlarına göre yapılan geçiştir. Güz yarıyılına ilişkin başvuru esasları aşağıdaki gibidir.

 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe başvuru yapabilmek için öğrencilerin öncesinde Türkiye ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe başvuru yapamazlar.
 • Öğrenciler kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları (puanın eşit veya yüksek olması) şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler. Başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için aranan başarı sırasının sağlanması gerekmektedir.

Örneğin, İşletme (Puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında SÖZ puanı varsa ve bu öğrencinin SÖZ puanı geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek ise uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.

 • Hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 • Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrenciler Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adaylar ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmalıdırlar. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamazlar.
 • Öğrencilerin geçmek istedikleri diploma programı, öğrenim görmekte oldukları diploma programına kayıt yaptırdıkları yıl öğrenci kabul etmemiş ise taban puan oluşmadığı için yatay geçiş yapamazlar.
 • Beykoz Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanları ve öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir;

2020-2021 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına (EK MADDE-1) Göre Lisans Yatay Geçiş Kontenjanları ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ.

2020-2021 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına (EK MADDE-1) Göre Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ.


2. Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş

“Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş” lisans ve önlisans programlarında kayıtlı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan öğrencilerin eşdeğer programlara yapabileceği geçiştir.

(Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılmaktadır.)

 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Uzaktan öğretimden, uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 3,15 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
 • Örgün öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Beykoz Üniversitesi Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş kontenjanları ve öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir;

2020-2021 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına (GNO) Göre Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ.

2020-2021 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına (GNO) Göre Lisans Yatay Geçiş Kontenjanları ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ.


KURUM İÇİ GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Kurum İçi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvurusu Beykoz Üniversitesi fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına yaptıkları geçiştir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için;

 • Lisans ve önlisans programlarında okuyan öğrencilerin genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 
 • Öğrencilerin başarı sıralaması şartı getirilen Mühendislik, Mimarlık programları için aranan başarı sırasını sağlaması gereklidir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin bursları kayıtlı olduğu programdaki burs oranı ile devam eder.

Kurum İçi Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları ve Puanları için TIKLAYINIZ.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurular yukarıda belirtilen tarihlerde online olarak alınacaktır.                            

Online başvuruda, e-devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı veya onaylı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen belgelerin asıllarını (Islak imzalı/ e- imzalı/e-devlet çıktısı) kayıt sırasında teslim etmesi gerekmektedir. Belge teslim etmeyen adaylar ile eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların üniversitemize kayıt hakkı iptal edilecektir.

 • Not Durum Belgesi (Transkript) Yabancı dilde olan not durum belgelerinin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir.
 • Ders İçerikleri
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi,
 • LYS/YGS/YKS/TYT/DGS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil Sonuç Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Ek Madde 1 Belgesi: Öğrencinin daha önce Ek Madde 1 uyarınca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilmektedir.)
 • %10 belgesi: İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına başvuran öğrenciler için.
 • Disiplin Durum Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (önlü-arkalı)
 • Yurt Dışından Geçişlerde YÖK’ten Tanınırlık Belgesi
 • İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgelerden birine sahip olması veya Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik (BEYKOZ-PROF.) sınavına girerek bu yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Türkçe bir programdan İngilizce programa yapılan yatay geçişlerde, hazırlığı bitirip bölüme devam süresi “2 yılı” aşmamalıdır.)
 • Dil Yeterlik Belgesi 

Not: İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi bir (1), azami öğretim süresi iki (2) akademik yıldır. Diğer yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında geçirilen süreler azami öğrenim süresi hesaplamasında dikkate alınır.


İNGİLİZCE YETERLİK (BEYKOZ-PROF.) SINAVI BİLGİLERİ

 • Genel Not Ortalamasina Göre Başvuru Yapan Öğrenciler İçin;   İngilizce Yeterlik (Online- Yazılı) Sınavı Bilgileri için tıklayınız.
 • Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1)  Göre Başvuru Yapan Öğrenciler İçin;   İngilizce Yeterlik (Online- Yazili) Sinavi Bilgileri için tıklayınız.

İlgili Yönetmelik, Yönerge ve Esasları aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 29/07/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.