İş ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı (*YÖK onayı ile açılacaktır.)

(*YÖK onayı ile açılacaktır.)

PROGRAMIN AMACI

Günümüzde insan kaynağı, işletmelerin verimliliğinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Çalışanların üretkenliğinin, motivasyonunun ve örgüt bağlılığının arttırılması, sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması gibi iş yaşamına dair konular, iş ve örgüt psikolojisinin temelini oluşturmaktadır.

İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nın genel amacı, örgüt ile birey arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek ve iş yaşamındaki beşerî ve örgütsel sorunların belirlenmesi, önlenmesi ve çözümlenmesinde yararlı olacak bilgi, beceri ve yeteneklere sahip uzmanlar yetiştirmektir. İş ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’na devam eden öğrenciler, iş ve örgüt psikolojisi alanında uygulamaya yönelik bir çalışmayı, çeşitli disiplinlerin iş yaşamı ile ilgili kuram ve uygulamaları çerçevesinde, niteliksel ve niceliksel yöntemlerden faydalanarak yürütebilme ve aktarabilme yetileri kazanırlar.

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’nı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan ayıran en önemli fark, öğrencisine akademik kariyer yapabilme olanağı sunmasıdır. Tezli programı tamamlayanlar, arzu ettikleri taktirde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilirler.


PROGRAMIN SÜRESİ

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı, en az 4 en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Geçerli sebepler nedeniyle devamsızlık durumunda en fazla 2 dönem kayıt dondurulabilir.


BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.
Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte sınav / mülakata alınırlar.

Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte mülakata alınırlar.

 


PROGRAMIN İÇERİĞİ VE YAPISI

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı 8 ders, 1 seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Program kapsamında alınacak zorunlu dersler:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • İş ve Örgüt Psikolojisi
 • Örgütsel İletişim
 • Psikolojide İstatistik Yöntemleri
 • Stres Yönetimi
 • Örgütlerde Olumsuz Davranışlar ve Başa Çıkma

Öğrencinin kendi ilgisi doğrultusunda program kapsamında seçebileceği dersler:

 • Yetişkinlik Döneminde Gelişim
 • Güç ve Liderlik
 • Örgüt Sağlığı
 • Çatışma Yönetimi
 • Örgütlerde Etkili Öğrenme Stratejileri
 • İş ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

   * Lisansı psikoloji olmayan öğrenciler 1. ve 2. yarıyılda birer (toplam iki) bilimsel hazırlık dersi almak zorundadır.

Bilimsel hazırlık dersleri:

 • Psikolojiye Giriş
 • Sosyal Psikoloji

Eğitim dili Türkçedir.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde, hafta içi 18:30-21:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Beykoz Üniversitesi ile kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekânda da yapılabilir.

Bu içerik 21/07/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.