Beykoz Üniversitesi “Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler” Araştırması’nda İlk 5’te!

Beykoz Üniversitesi “Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler” Araştırması’nda İlk 5’te!

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı [ÜniAr] “Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020 Araştırması” yayınladı. Araştırma kapsamında Türkiye’deki 126 devlet ve 68 vakıf üniversitesi yer aldı. Toplamda 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyenin katılımı ile yapılan araştırmada veriler, ‘Akademik Ekoloji Anketi’ kullanılarak elde edildi. Çalışmadaki ölçek maddeleri akademisyenlerin çalıştıkları üniversiteleri değerlendirmeleri için araştırmacılar tarafından anket stilinde hazırlandı. Beykoz Üniversitesi araştırmada öne çıkan üniversitelerden biri oldu.

68 Vakıf Üniversitesi Arasında 5. Oldu

Beykoz Üniversitesi, yapılan araştırmada Üniversitelerin Akademik Ekoloji Genel Sıralaması”nda Türkiye’deki 194 üniversite içinde 9. üniversite, 68 Vakıf Üniversitesi içinde ise 5. üniversite olarak önemli bir başarı elde etti.

Akademisyenlere çalıştıkları üniversiteleri değerlendirmeleri için 11 farklı başlık sunuldu. Bu başlıklar; Akademik Özgürlük, Yönetimden Memnuniyet, Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk, Kurum-içi İşbirliği, Kurum Dışı İşbirliği, Akademik Kültür ve Destek, Yönetimdeki Siyasi Angajmandan Rahatsızlık, Öğretim Kalitesi, Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi, İlişkisel Toksidite (Dedikodu, Kıskançlık, Mobing) ve Ticarileşme şeklinde araştırmada yer aldı.

Akademik Özgürlükte 12. Sırada

Beykoz Üniversitesi “Üniversitelerin Akademik Özgürlük Sıralaması” başlığı altındaTürkiye’deki 194 üniversite içinde 20. üniversite, 68 Vakıf Üniversitesi içinde ise 12. Üniversite oldu.

Akademisyenlerin kendi kurumlarının yönetimine güvenleri, süreçlerin işleyişinde yönetimin taleplere cevap verebilmesi, yönetsel işleyişte şeffaflık ve yönetimin adalet düzeyinden memnuniyetinin de “Üniversitelerin Yönetimden Memnuniyet Sıralaması” başlığı altındaölçüldüğü araştırmada Beykoz Üniversitesi Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 12 sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 7. Sırada yer aldı.

Motivasyon ve Mutluluk Potansiyeli Yüksek Üniversite

“Üniversitelerin Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk Sıralaması”nın da yapıldığı araştırmada Beykoz ÜniversitesiTürkiye’de tüm üniversiteler arasında 160. sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 48. Sırada yer aldı. Böylelikle Beykoz Üniversitesi Motivasyon ve Mutluluk Potansiyeli Yüksek Üniversiteler arasında tüm üniversitelerde 35. Sırada, Vakıf üniversiteleri arasında ise 16. Sırada yer aldı.

Akademik Kültür ve Destekte 3. Sırada

Akademik kültürü önemseyen ve değerli bulan üniversitelerin de akademisyenlere sorulduğu araştırmada Beykoz Üniversitesi, “Üniversitelerin Akademik Kültür ve Destek Sıralaması”nda Türkiye’deki 194 üniversite içinde 10. üniversite, 68 Vakıf Üniversitesi içinde ise 3. Üniversite oldu.

Öğretim Kalitesi Sıralamasında 20. Sırada

“Üniversitelerin Yönetimdeki Siyasi Angajmandan Rahatsızlık Sıralaması”nın da yapıldığı araştırmada Beykoz Üniversitesi “Yönetimdeki Siyasi Angajmanın Akademisyene Olumsuz Yansıtılmadığı, Ayrımcılık Bulunmayan Üniversiteler” düzeyinde yer aldı. Üniversite “Siyasi Angajmandan Rahatsızlık Sıralamasında” Türkiye’deki 194 üniversite içinde 182. üniversite, 68 Vakıf Üniversitesi içinde ise 60. Üniversite oldu.

Beykoz Üniversitesi  Öğretim Seviyesi Yüksek Kalitede Algılanan Üniversiteler” arasında ise akademisyenler tarafından tüm üniversitelerde 29. sıraya, vakıf üniversiteleri arasında ise 20. Sıraya konumlandırıldı.

Üniversiteye İlişkin Ticarileşme Algısı Az

Araştırmada ayrıca ülkemizde kâr amaçlı özel üniversite bulunmamasına rağmen hem akademik hem de toplumsal algılarda vakıf üniversitelerin ticari kuruluşlar gibi davranıp davranmadıkları konusu da soruldu. Beykoz Üniversitesi “Vakıf Üniversitelerinde Ticarileşme Sıralaması”nda vakıf üniversiteleri arasında ise 45. olarak “Akademisyenlerinde Üniversitelerine İlişkin Ticarileşme Algısının Az Sayılabilecek Düzeyde” olan üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversitemizin tüm başlıklarda aldığı puan ve sıralamaları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

ÜniAr-Akademik Ekoloji - Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler Araştırması 2020 -

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI 2020 - Devlet/Vakıf Üniversiteleri

DEVLET VAKIF KARŞILAŞTIRMALI GENEL DEĞERLENDİRME

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Genel Ekoloji Düzeyi*

Üniversitelerin Akademik Ekoloji Genel Sıralaması

9

5

74

* Düzey "70-85 Akademik Faaliyetlere Elverişli Ekoloji"

DİĞER EKOLOJİ ALANLARI

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Akademik Özgürlük Düzeyi*

1. Üniversitelerin Akademik Özgürlük Sıralaması

20

12

77,8

* Düzey "70-85 Potansiyeli Yüksek Geliştirilebilir Akademik Özgürlük"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Yönetimden Memnuniyet Düzeyi*

2. Üniversitelerin Yönetimden Memnuniyet Sıralaması

12

7

73,5

* Düzey "70-85 Yönetimden Memnun Akademisyenler"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk Düzeyi*

3. Üniversitelerin Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk Sıralaması

160

48

46,7

* Düzey "40-55 Motivasyon ve Mutluluk Potansiyeli Yüksek Üniversiteler"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Kurum-içi İşbirliği Düzeyi*

4. Üniversitelerin Kurum-içi İşbirliği Sıralaması

12

10

71

* Düzey "70-85 İşbirliği Potansiyeli Oldukça Yüksek Üniversiteler"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Kurum Dışı İşbirliği Düzeyi*

5. Üniversitelerin Kurum Dışı İşbirliği Sıralaması

64

30

54

* Düzey "55-70 İşbirliği Geliştirilmesi Gereken Üniversiteler"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Akademik Kültür ve Destek Düzeyi*

6. Üniversitelerin Akademik Kültür ve Destek Sıralaması

10

3

87

* Düzey "85-100 Üst Düzey Akademik Kültür Ve Yüksek Destek"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Yönetimdeki Siyasi Angajmandan Rahatsızlık Düzeyi*

7. Üniversitelerin Yönetimdeki Siyasi Angajmandan Rahatsızlık Sıralaması

182

60

33

* Düzey "0-40 Yönetimdeki Siyasi Angajman Akademisyene Olumsuz Yansıtılmıyor. Ayırımcılık Bulunmayan Üniversite".

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Öğretim Kalitesi Düzeyi*

8. Üniversitelerin Öğretim Kalitesi Sıralaması

29

20

72

* Düzey "70-85 Öğretim Seviyesi Yüksek Kalitede Algılanan Üniversite"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi Düzeyi*

9. Üniversitelerin Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi Sıralaması

44

20

65

* Düzey "55-70 Akademisyende Aidiyet Ve Bağlılık Geliştirilmesi Gerekli Üniversite"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

İlişkisel Toksidite Düzeyi

10. Üniversitelerin İlişkide Toksitide Sıralaması

178

55

30

* Düzey "0-40 Akademisyenler Arası Çok Güçlü İlişkiler Ve Sağlıklı İletişim"

 

Devlet/Vakıf Sıralama

Vakıf Sıralama

Ticarileşme Düzeyi*

11. Vakıf Üniversitelerinde Ticarileşme Sıralaması

45

45

47

* Düzey "40-55 Akademisyenlerinde Üniversitelerine İlişkin Ticarileşme Algısının Az Sayılabilecek Düzeyde"

 

Araştırmanın sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu içerik 28/07/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.