Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Başlamıştır

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin çift anadal ve yandal başvuruları başlamıştır.

Çift Anadal

Çift anadal programı, Üniversite önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile açılan ve eşzamanlı olarak ders alınarak iki ayrı diploma alınabilmesini sağlayan programı ifade etmektedir.

İkinci anadal diploma programına;

Önlisans programlarında okuyan öğrencilerimiz; en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvuru yapabileceklerdir.

Lisans programlarıında okuyan öğrencilerimiz; en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvuru yapabilecektir. 

 • Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz üniversitemizin diğer lisans veya önlisans programları arasında Çift anadal yapabilirler.
 • Önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz kendi Meslek Yüksekokulu programları arasında çift anadal yapabileceği gibi diğer Meslek Yüksekokulu programlarında da Çift anadal yapabilirler.

 

Başvuru Koşulları

Aynı puan türündeki bir programa ikinci anadal başvuru yapabilmek için;

 1. Anadal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun 4 üzerinden en az 2,72 olması,
 2. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde yer alması,
 3. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde yer alamayan öğrenciler için, öğrencilerin anadal programına yerleşilen yıldaki ikinci anadal programının taban puanını sağlamış olması,
 4. YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları sağlaması,
 5. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

 Farklı puan türündeki bir programa ikinci anadal başvuru yapabilmek için;

 1. Anadal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun 4 üzerinden en az 2,72 olması,
 2. Anadal programına yerleşilen yıldaki ikinci anadal programının taban puanını sağlamış olması,
 3. YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları sağlaması,
 4. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Başvurular için Son Tarih: 28 Ağustos 2020 Cuma

Başvuru Yeri                     : Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi Akademik Birim Sekreterlikleri

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1) Başvuru Formu

2) Transkript

3) ÖSYS Puan Tablosu

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Kontenjanları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için Beykoz Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi ziyaret edebilirsiniz.


Yandal

Yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversitemiz içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade etmektedir.

Başvuru Koşulları

 1. Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
 2. Yandal programına başvurulabilmesi için; başvurulan yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
 3. Öğrenciler, yandal programına kayıtlıyken yeni bir yandal programına kayıt yaptıramazlar.
 4. Yatay geçiş veya dikey geçiş ile Üniversitenin programlarına kayıt yaptıran öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı programda, en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur.
 5. Yabancı dille eğitim yapılan lisans diploma programlarına yandal programı başvurusu yapmak isteyen öğrencinin, Üniversitesinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarması veya başvuru sırasında ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alması gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil belgelerinin, başvurudan önceki son 5 yıl içinde alındığının belgelendirilmesi gerekir.
 6. Öğrenciler ikinci anadal diploma programına devam ederken bir yandal programına da kayıtlı bulunabilir veya kayıt yaptırabilir.

Başvurular için Son Tarih: 28 Ağustos 2020 Cuma

Başvuru Yeri                     : Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi Akademik Birim Sekreterlikleri

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1) Başvuru Formu

2) Transkript

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için  Beykoz Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Bu içerik 19/07/2020 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.