2021-2022 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yan Dal Başvuruları Başladı

Beykoz Üniversitesinde, öğrenim gören öğrencilerimiz için 2021-2022 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yan Dal başvuruları başlamıştır. 

 

 

 

 

Çift Anadal

Çift Anadal programı, Üniversite önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile açılan ve eşzamanlı olarak ders alınarak iki ayrı diploma alınabilmesini sağlayan programı ifade etmektedir.

İkinci anadal diploma programına;

Önlisans programlarında okuyan öğrencilerimiz; en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvuru yapabileceklerdir.

Lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz; en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvuru yapabilecektir. 

 • Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz üniversitemizin diğer lisans veya önlisans programları arasında Çift Anadal yapabilirler.
 • Önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz kendi Meslek Yüksekokulu programları arasında Çift Anadal yapabileceği gibi diğer Meslek Yüksekokulu programlarında da Çift Anadal yapabilirler.

Başvuru Koşulları

Aynı puan türündeki bir programa ikinci anadal başvuru yapabilmek için;

 1. Anadal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’ sunun 4 üzerinden en az 2,72 olması,
 2. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde yer alması,
 3. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde yer alamayan öğrenciler için, öğrencilerin anadal programına yerleşilen yıldaki ikinci anadal programının taban puanını sağlamış olması,
 4. YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları sağlaması,
 5. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Farklı puan türündeki bir programa ikinci anadal başvuru yapabilmek için;

 1. Anadal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’ sunun 4 üzerinden en az 2,72 olması,
 2. Anadal programına yerleşilen yıldaki ikinci anadal programının taban puanını sağlamış olması,
 3. YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları sağlaması,
 4. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Başvurular için Son Tarih: 31 Ağustos 2021 Salı

Başvuru Yeri                     : OİS Online Başvuru Ekranı (ois.beykoz.edu.tr)

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Kontenjanları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için Beykoz Üniversitesi Çift Anadal ve Yan dal Programı Yönergesi ziyaret edebilirsiniz.

Yan Dal

Yan dal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversitemiz içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade etmektedir.


Başvuru Koşulları

 1. Öğrenciler, yan dal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
 2. Yan dal programına başvurulabilmesi için; başvurulan yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’ sunun 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
 3. Öğrenciler, yan dal programına kayıtlıyken yeni bir yan dal programına kayıt yaptıramazlar.
 4. Yatay geçiş veya dikey geçiş ile Üniversitenin programlarına kayıt yaptıran öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı programda, en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur.
 5. Yabancı dille eğitim yapılan lisans diploma programlarına yan dal programı başvurusu yapmak isteyen öğrencinin, Üniversitesinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarması veya başvuru sırasında ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alması gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil belgelerinin, başvurudan önceki son 5 yıl içinde alındığının belgelendirilmesi gerekir.
 6. Öğrenciler ikinci anadal diploma programına devam ederken bir yan dal programına da kayıtlı bulunabilir veya kayıt yaptırabilir.

Başvurular için Son Tarih: 31 Ağustos 2021 Salı

Başvuru Yeri                     : OİS Online Başvuru Ekranı (ois.beykoz.edu.tr)

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yan dal Kontenjanları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için  Beykoz Üniversitesi Çift Anadal ve Yan dal Programı Yönergesi ziyaret edebilirsiniz.

 

Bu içerik 10/08/2021 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.