2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Anadal / Yan Dal Başvuruları Başlamıştır

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin için 2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Ana dal ve Yan dal başvuruları başlamıştır.

Çift Anadal

Çift Ana dal programı, Üniversite ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile açılan ve eşzamanlı olarak ders alınarak iki ayrı diploma alınabilmesini sağlayan programı ifade etmektedir.

İkinci ana dal diploma programına;

Ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz; en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvuru yapabileceklerdir.

Lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz; en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvuru yapabilecektir. 

 • Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz üniversitemizin diğer lisans veya ön lisans programları arasında Çift Ana dal yapabilirler.
 • Ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz kendi Meslek Yüksekokulu programları arasında çift Ana dal yapabileceği gibi diğer Meslek Yüksekokulu programlarında da Çift Ana dal yapabilirler.

Başvuru Koşulları

Aynı puan türündeki bir programa ikinci ana dal başvuru yapabilmek için;

 1. Ana dal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’ sunun 4 üzerinden en az 2,72 olması,
 2. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde yer alması,
 3. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde yer alamayan öğrenciler için, öğrencilerin ana dal programına yerleşilen yıldaki ikinci ana dal programının taban puanını sağlamış olması,
 4. YÖK veya Üniversite tarafından ikinci ana dal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları sağlaması,
 5. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Farklı puan türündeki bir programa ikinci ana dal başvuru yapabilmek için;

 1. Ana dal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’ sunun 4 üzerinden en az 2,72 olması,
 2. Ana dal programına yerleşilen yıldaki ikinci ana dal programının taban puanını sağlamış olması,
 3. YÖK veya Üniversite tarafından ikinci ana dal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları sağlaması,
 4. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Başvurular için Son Tarih: 31 Ağustos 2022 Çarşamba

Başvuru Yeri: OİS Online Başvuru Ekranı (ois.beykoz.edu.tr)

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Ana dal Kontenjanları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için Beykoz Üniversitesi Çift Ana dal ve Yan dal Programı Yönergesi ziyaret edebilirsiniz.

Yan Dal

Yan dal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversitemiz içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade etmektedir.

Başvuru Koşulları

 1. Öğrenciler, yan dal programına ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
 2. Yan dal programına başvurulabilmesi için; başvurulan yarıyıla kadar kayıtlı olduğu ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’ sunun 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
 3. Öğrenciler, yan dal programına kayıtlıyken yeni bir yan dal programına kayıt yaptıramazlar.
 4. Yatay geçiş veya dikey geçiş ile Üniversitenin programlarına kayıt yaptıran öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı programda, en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur.
 5. Yabancı dille eğitim yapılan lisans diploma programlarına yan dal programı başvurusu yapmak isteyen öğrencinin, Üniversitesinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarması veya başvuru sırasında ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alması gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil belgelerinin, başvurudan önceki son 5 yıl içinde alındığının belgelendirilmesi gerekir.
 6. Öğrenciler ikinci ana dal diploma programına devam ederken bir yan dal programına da kayıtlı bulunabilir veya kayıt yaptırabilir.

Başvurular için Son Tarih: 31 Ağustos 2022 Çarşamba

Başvuru Yeri: OİS Online Başvuru Ekranı (ois.beykoz.edu.tr)

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yan dal Kontenjanları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için  Beykoz Üniversitesi Çift Ana dal ve Yan dal Programı Yönergesi ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik 28/07/2022 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.