AR-GE-YE Süreçleri Koordinasyon ve Destek Koordinatörlüğü

AR-GE-YE Süreçleri Koordinasyon ve Destek Koordinatörlüğü

Beykoz Üniversitesi vizyonu ve misyonu doğrultusunda belirlenen araştırma hedefleri ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak stratejilerin oluşturulması amacı ile Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Araştırma Geliştirme ve Yenilik (ARGEYE) birimi oluşturulmuştur.

ARGEYE Birimi, tanımladığı ve önceliklendirdiği belirli, ulaşılabilir, uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflere yönelik oluşturduğu stratejilerin yürütülmesinden ve bu çerçevede gerçekleştirilecek planlama, yapılanma, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumludur.

ARGEYE birimi tarafından ulusal kalkınma planları, bilim ve teknoloji politikaları, stratejik planları göz önünde bulundurularak, toplumsal ihtiyaçlar ve küresel gelişmeler ekseninde belirlenmiş olan beş ana hedef aşağıdaki gibidir:

  • Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Altyapı ve Sisteminin Geliştirilmesi
  • Bilim, Araştırma, Yaratıcılık, Yenilikçilik Kültürü ve İklimi Oluşturmak ve Güçlendirmek
  • Disipliner ve Disiplinler arası Araştırma, Geliştirme ve Yaygınlaştırma İşbirlikleri Üretmek
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu Oluşturmak ve Çalıştırmak
  • Beykoz Üniversitesi Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Tanınmasını Sağlamak
Bu içerik 16/10/2018 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.