İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Gençler,

İletişim; kendini ifade etmek, anlamak ve anlaşılmak, bilgi vermek, kamuoyu oluşturmak, ikna etmek, davranış değişikliği yaratmak için son derece önemli, temel bir gereksinimdir. Bu temel gereksinim, sadece insanlar için değil, gruplar, örgütler, kitleler ve toplumların varlıklarını sürdürebilmek adına zaruridir. Karmaşık, dinamik ve farklı alanları hem birbirine bağlayan hem de etkileşim yaratan bir olgu olan iletişim, doğru tasarlanması ve yönetilmesi gereken zorlu bir süreçtir.

21. yüzyılın değişken siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik yapısı, farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve birlikte çalışmasını gerektiren yeni iş ortamları yaratmıştır. Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmelerin de etkisiyle kişiler arası ve kurumlar arası iletişim biçimleri, iletişim anlayışları ve iletişim araçları da farklılaşmıştır. Böylesine dinamik ve rekabetçi iş ortamında bireyler, topluluklar, kurumlar ve markalar varlıklarını sürdürmek, çevreleriyle etkin iletişim kurmak için iletişim sürecini tasarlamak ve doğru şekilde yönetmek durumundadırlar. İletişim sürecinin tasarlanmasının ve yönetilmesinin önem kazandığı bir ortamda, iletişim sektörü de disiplinlerarası eğitim almış, sentez becerisi gelişmiş, donanımlı, yenilikçi ve farklı bakış açılarından olayları değerlendirebilen ve yönetebilen iletişim uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Bu doğrultuda tasarlanan İletişim ve Tasarımı Bölümü’müz, birbirleriyle etkileşim içerisinde olan iletişim tasarımı, reklamcılık, halkla ilişkiler, yeni medya ve yönetim alanlarını bir araya getirerek, bu disiplinlerden elde edilen teorik bilgiyi, pratik bilgiyle harmanlayacak, yaratıcı bakış açısı ve mesleki donanımıyla iletişim ve tasarımı alanında fark yaratacak profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezun öğrencilerimiz, iletişim ve tasarımı alanında girişimci olabilmenin yanı sıra, marka yöneticisi, yaratıcı müdür, tasarım müdürü, tasarım stratejisti, iletişim stratejisti, iletişim yöneticisi, medya analisti, halkla ilişkiler uzmanı, reklam tasarımcısı, itibar yöneticisi, siyasal iletişim uzmanı gibi çok çeşitli orta ve üst düzey pozisyonlarda görev alarak; medya, moda, grafik tasarımı, eğlence tasarımı ve yönetimi, etkinlik tasarımı ve yönetimi, reklamcılık, halkla ilişkiler, görsel tasarım gibi sektörlerde iş imkanı bulabilecekleri gibi; farklı sektörlerde yer alan kurumların iletişim, reklam, halkla ilişkiler, medya ilişkileri gibi bölümlerinde de görev yapabilirler.

İletişim ve Tasarımı Bölümü’müzün eğitim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. Bölümün öğrencilerimiz açısından en temel avantajı, holistik bakış açısıyla iletişim tasarımı, yönetimi ve yeni medya alanlarını birlikte kavrayan, iletişim sektöründeki gelişmeleri takip eden, tasarım alanlarına ilgi duyan ve tasarım yapabilen, yönetim becerileri gelişmiş, girişimci yönü kuvvetli, çok yönlü bireyler yetiştirmesidir. Bunların dışında, öğrencilere iş dünyası ile buluşma, uluslararası ortamlara erişme, yarışmalar, sergiler, festivaller aracılığıyla başarılarını gösterebilme, saha çalışması yapma gibi imkanlar sağlama ile dijital ve geleneksel medya için tasarımlar yapabilme ve projeler üretebilme becerileri kazandırma bakımından avantaj yaratacak bir bölüm olma niteliği taşımaktadır.

Hepinizin yolu açık, rüzgarı bol olsun.

Doç. Dr. Pınar Seden MERAL

Bu içerik 10/07/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.