Sosyal Bilimler Fakültesi Akademik Kadro

Prof. Dr. Pınar TINAZ (Dekan)
Özgeçmiş
4442569
pinartinazbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi - Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ensitütüsü
Doktora: Marmara Üniversitesi - Örgütsel Davranış 

Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş
4442569
birsentalaykesoglubeykoz.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi-Felsefe
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi-Tarih
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi-Cumhuriyet Tarihi 

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek
Özgeçmiş
4442569
mansurbeyazyurekbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Meral ÖZBEK
Özgeçmiş
4442569
meralozbekbeykoz.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık / Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doktora: Ankara Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  

Doç. Dr. Neslihan Akkişi Kumsar
Özgeçmiş
444 25 69
neslihanakkisikumsarbeykoz.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi - Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doktora: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Koşe
Özgeçmiş
444 25 69
cigdemkosebeykoz.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: Maltepe Üniversitesi - Klinik Psikoloji
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Klinik Psikoloji 

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ILDIRIM ÖZCAN
Özgeçmiş
444 25 69
ezgiildirimozcanbeykoz.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü
Doktora: İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü 

Dr. Öğr. Üyesi Petek AKMAN ÖZDEMİR
Özgeçmiş
4442569
petekakmanozdemirbeykoz.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Psikoloji / İstanbul Teknik Üniversitesi - Afet Yönetimi
Doktora: Maltepe Üniversitesi - Gelişim Psikolojisi 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem CANKARDAŞ NALBANTÇILAR
Özgeçmiş
444 25 69
sinemcankardasnalbantcilarbeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: Okan Üniversitesi - Psikoloji
Doktora: Adnan Menderes Üniversitesi / İstanbul Arel Üniversitesi - Klinik Psikoloji 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar SAYAN
Özgeçmiş
4442569
pinarsayanbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / London School of Economics and Political Science-Karşılaştırmalı Siyaset
Doktora: Marmara Üniversitesi- Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler 

Dr. Öğr. Üyesi Seval ÜNLÜ
Özgeçmiş
4442569
sevalunlugokbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi-Kamu Yönetimi (Fr.)
Y. Lisans: Strasburg Üniversitesi (IEP))-Siyaset Bilimi
Doktora: İstanbul Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Banu FEMİR (Uzman Psikolog)
Özgeçmiş
444 25 69
banufemirbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: University of Nottingham - Nöropsikoloji
Doktora: İstanbul Üniversitesi - Sinir Bilim 

Araş. Gör. Esra KONAN
Özgeçmiş
4442569
esrakonanbeykoz.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi - Bilişsel Nöropsikoloji

Araş. Gör. İlknur KARANFİL
Özgeçmiş
444259
ilknurkaranfilbeykoz.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Doktora: İstanbul Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Prof. Dr. Sibel GÖK (Misafir Öğretim Üyesi)
4442569
Lisans: Marmara Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi
Doktora: Marmara Üniversitesi - Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 

Doç. Dr. Işıl KARATUNA (Misafir Öğretim Üyesi)
Lisans: İstanbul Üniversitesi - İngilizce İktisat
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi
Doktora: Marmara Üniversitesi - Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek IŞILAY ÜÇOK ((Misafir Öğretim Üyesi))
Özgeçmiş
444 25 69
dilekisilayuckokbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi - İktisat
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi - İşletme
Doktora: Marmara Üniversitesi - Örgütsel Davranış 

Araş. Gör. Hulusi Karabiber
444 25 69
hulusikarabiberbeykoz.edu.tr
Lisans: Bingöl Üniversitesi - Psikoloji
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi - Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.