Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına dahil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır.

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

Kimler Yararlanabilir?

 • Meslek yüksek okullarında öğrenim görenler
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrenciler

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:

 • İşletmeler
 • Eğitim Merkezleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Staj (Yerleştirme) Süresi

 • En az 2 ay en fazla 12 ay

Başvuru Tarihleri

LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü, Ulusal Ajans tarafından açıklanan LLP/Erasmus Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Yüksekokul içinde geçerli olacak staj başvuru tarihlerini e-mail aracılığı ile Erasmus Program Koordinatörleri’ne duyurur. Ayrıca, bu tarihler Uluslararası İlişkiler Ofisi internet sayfası aracılığı ve panolarda da Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun tüm mensuplarına ve öğrencilerine ilan edilir.

Başvuru Ön Koşulları

 1. Genel Not Ortalaması: min 2.20/4.00
 2. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması gerekmektedir.
 3. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu faaliyetten yararlanamaz. (Staj süresince bir yüksek öğrenim kurumuna öğrenci olarak kayıtlı olunması gerekir).
 4. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus stajından yararlanma hakkına sahiptir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Erasmus Staj Öğrencisi Seçim Süreci

Yabancı Dil Sınavı

Tüm adaylar Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girerler. Öğrenci, staj yapacağı kurumun resmi iletişim diline göre stajı süresince hangi yabancı dili kullanacaksa o dilden sınava girmelidir.

Erasmus Sıralama Puanının Hesaplanması

 • Genel Not Ortalamasının % 55′i
 • Yabancı Dil Puanının % 45′i hesaplanacaktır.

Gönderilme Ölçütleri

 • LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü, tüm başvuruları derler ve niyet/davet mektuplarının uygunluğunu kontrol eder.
 • LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü, Erasmus sıralama puanına göre en yüksekten en düşüğe öğrencilerin listesini hazırladıktan sonra Ulusal Ajans tarafından uygun görülmüş kontenjanlar dahilinde, Erasmus staj öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencileri duyurur.
 • Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda staj hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten tekrar yararlanabilir. Öğrenim hareketliliği hibesi alınmış olması ise, bir kez de staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de yalnızca birer kez hibe verilebilir. Ancak hibe konusunda öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.
 • Erasmus Staj Hareketliliği’nden faydalanma hakkını kazanmış, ancak Ulusal Ajans’ın Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’na tahsis etmiş olduğu hibenin yetersiz kaldığı durumlarda hibe alamayacak olan öğrenciler, kazanılmış haklarını kullanarak hibesiz olarak staj faaliyetini gerçekleştirebilirler.

Eğitim Anlaşması (Training Agreement)

Erasmus Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını Erasmus bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim anlaşması (Training Agreement) adı verilen bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir. Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus stajının, zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümlerin insiyatifindedir.

Erasmus Bölüm Koordinatörü, LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Eğitim Anlaşmaları (Training Agreements) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, 1 tanesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne, diğeri de Erasmus Program Koordinatörü’ne verilir.

Akts Kredi Hesaplaması

Öğrencinin yurt dışında geçirilen staj süresinin kendi bölümü tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak Diploma Eki’ne kaydedilmek suretiyle tanınması gereklidir.

Erasmus stajı için AKTS kredisinin belirlenmesi Program ve Bölüm Başkanının onayı dahilinde olmalıdır. Bilindiği üzere AKTS, harcanan toplam emeğin kredilendirilmesidir. Erasmus stajı için AKTS miktarı her staj öğrencisinin harcadığı toplam emeğe (kişisel çalışma programlarındaki toplam iş saatine) göre farklılık gösterebilir.

Erasmus Staj Öğrencilerinin Hazırlıkları

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus Staj öğrencilerini Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ile beraber Yerleştirme Sözleşmesi ve Kalite Taahhüdü hakkında bilgilendirir. Öğrenci LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü ile Yerleştirme Sözleşmesi imzalamalıdır. Bu sözleşmede ortaklar, yer, süre ve mali katkı konuları belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir.

LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü, tüm Erasmus-Outgoing öğrencilerinin Erasmus hibelerini hesaplar. Söz konusu hibe, öğrencinin staj yapacağı kurumda geçireceği süre üzerinden ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen “Mali destek listesi” çerçevesinde hesaplanmaktadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi, tüm Erasmus-Outgoing öğrencileri için birer banka hesabı açılma sürecini takip eder ve öğrencilere hak ettikleri Erasmus staj hibesinin ödenmesini sağlar. Ödemeler, öğrenciler tüm taraflarca onaylanan Training Agreementları ve Staj Hareketliliği Sözleşmelerini merkezimize teslim ettikten sonra banka havalesi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Hibe Hesaplamalarında Baz Alınan Ülke Kategorileri Ve Hibe Tutarları

Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. 2012-2013 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre her bir program ülkesi için aşağıdaki tabloda gösterilen Erasmus stajı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Hibe Miktarının Hesaplanması:  

Erasmus Staj Hareketliği Faaliyetine ilişkin gidilen ülkelere göre hibe tutarları:

  3 aydan kısa hareketlilik süreleri için seyahat ve   vize ücreti hariç 3 ay ve üzerinde hareketlilik süresi için
Ülkeler İki tam aylık hibe (€)* İlave hafta hibe miktarı (€)* Aylık hibe miktarı (€)
Almanya 680 85 425
Avusturya 762 95 476
Belçika 717 90 448
Bulgaristan 450 56 281
Çek Cumhuriyeti 603 75 377
Danimarka 962 120 601
Estonya 542 68 339
Finlandiya 856 107 535
Fransa 832 104 520
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 600 75 375
Hollanda 746 93 466
İngiltere 963 120 602
İrlanda 782 98 489
İspanya 701 88 438
İsveç 850 106 531
İtalya 763 95 477
Letonya 533 67 333
Litvanya 520 65 325
Lüksemburg 717 90 448
Macaristan 568 71 355
Malta 589 74 368
Polonya 552 69 345
Portekiz 610 76 381
Romanya 499 62 312
Slovak Cumhuriyeti 573 72 358
Slovenya 642 80 401
Yunanistan 680 85 425

 

Asgâri 3 tam ay süren faaliyetlerde Erasmus hibe miktarı, gidilen süre (ay) ile gidilen ülke için yukarda belirtilen aylık hibe miktarının çarpılması ile hesap edilir.

Kısa dönem meslek yüksekokulu öğrencilerinin 2 aylık hibe hesabına ek olarak, ilave haftalık hibe hesabı yapılır. Öğrencilere ek olarak vize ve gerçekleşen yurtdışı seyahati bedelinin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) %75’i ayrıca ödenir.

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksitlerin oranı, ilk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde Merkez tarafından belirlenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi staj dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Nihai Raporu ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus staj dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.

Erasmus öğrencileri yurtdışı hazırlıklarını (vize, belgelerin hazırlığı, konaklama) kendileri yaparlar, problemlerle karşılaştıklarında Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden ve Erasmus Program Koordinatörlerinden destek alabilirler. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından kendilerine vize almada kolaylık sağlamak amacıyla Erasmus Staj Öğrencisi olduklarına dair belge verilecektir. Staj yapacakları kurumdan aylık maaş alabilirler, maaş konusu o kurumun inisiyatifindedir.

Staj Hareketliliği İçin Başvuruda Bulunmadan Önce Yapılması Gerekenler

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen tüm aday öğrenciler öncelikle staj yapacakları kurum ve kendi Program Erasmus Koordinatörleri (Erasmus Program Koordinatörleri için tıklayınız) ile iletişime geçip staj yapılacak kurumdan Niyet/Davet Mektubu istemeli ve çalışma programı hazırlamaya başlamalıdırlar.

Niyet/Davet Mektubu (Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir). Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir. (Niyet Mektubu Örneği için tıklayınız)

Başvuru İçin Gerekli Diğer Belgeler

Erasmus Staj Öğrencisi Seçildikten Sonra Tamamlanması Gereken Belgeler

Erasmus staj öğrencisi seçilen öğrencilerin listesi ilan edilir. Buna göre eğer kazanan adaylar arasındaysanız staj hareketliliği programından faydalanabilmek için aşağıdaki belgeleri hazırlayınız.

 1. (Pasaportunuz Yok İse) Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi: Okul müdürlüğünden temin edilecektir.
 2. Konsolosluk Yazısı: Birimimizden temin edilecektir. Bunun haricinde konsoloslukların vize için talep ettikleri diğer belgeler ve özel şartlar için Konsoloslukların web sayfalarını ziyaret ediniz.
 3. Euro Hesabı: İş Bankası Paşabahçe Şubesi’nde açılmış EURO hesap numarasını belirten hesap cüzdanı fotokopisi
 4. Öğrenci Staj Hareketliligi Bilgi Formu (Sektör Kodları için tıklayınız.)
 5. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Sözleşmesi: Öğrenci ile Yüksek Öğretim Kurumu Arasında İmzalanan sözleşme.
 6. Eğitim Anlaşması (Training Agreement): Staj faaliyetinde (öğrenim faaliyetindeki öğrenim anlaşmasının dengi sayılabilen) yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması düzenlenir. Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenim çıktıları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Üç nüsha hazırlanarak gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır.
 7. Kalite Taahhüdü (Quality Commitment): Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen herhangi bir düzeltmenin öğrencinin misafir olunan kuruluşa varmasını takiben 1 ay içinde tamamlanması ve resmileştirilmesi gereklidir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikliğin derhal icra edilmesi gereklidir. Bu belge Eğitim Anlaşmasının (Training Agreement) arkasında yer almaktadır.
 8. Erasmus Öğrenci Beyannamesi: Erasmus öğrencisi olduğunuzda hak ve yükümlülüklerinizi belirten belgedir. Birimimizden talep ediniz.
 9. Sağlık Sigortası Fotokopisi: Yurt dışında ortaya çıkabilecek olası sağlık sorunlarınızın masraflarının karşılanabilmesi için yaşadığınız ildeki herhangi bir sağlık sigorta kurumundan sağlık sigortası alınız.

Erasmus Staj Faaliyeti Tamamlandıktan Sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 1. Katılım Sertifikası (Certificate of Attandance)
 2. Staj Hareketliliği Nihai Rapor Formu
 3. Pasaport Vize Giriş – Çıkış Fotokopisi: Hizmet pasaportu almadıysanız vize giriş-çıkış tarihlerini belirten fotokopiyi birimimize teslim ediniz. Hizmet pasaportu aldıysanız pasaport giriş-çıkış tarihlerini belirten fotokopiyi birimimize teslim ediniz.
 4. Transkript: Faaliyet tamamlandıktan sonra stajınızın tanındığını gösteren not çizelgenizi birimimize teslim ediniz.

2011 – 2012 Akademik Yılı Erasmus Staj Önerileri

Staj önerileri için linkleri tıklayınız.

İspanya The University of Valencia – Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
Sociedad Cooperativa Valenciana Juan Comenius – Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uygulamalı   İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
School of the Arts and College of Design (EASD) in Zamora
İngiltere Aeroprofessional Ltd – Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Muir Matheson Ltd – Bilgisayar Programcılığı
Monkton Wyld Court
Macaristan Szent István University – Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uygulamalı   İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
Language School in Eger – Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
Alenis Hungary Kft
EuCham
İrlanda Voluntary Service International (VSI)
Litvanya Klaipeda State College– Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uygulamalı   İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
Lüksemburg NEREA S.A.
 
Ass.ArtEtCulture.Européen a.s.b.l Wellenstein
Malta Me Mobile (Grafik Tasarım)- Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bilgisayar Programcılığı
Portekiz Câmara Municipal do Montijo (Kamu) – Tüm Programlar
Instituto Superior de Administração e Línguas– İşletme Yönetimi
University of Porto
Assocıação Para A Indústrıa
  A. Socabo _ Luciano Alves & Companhia Lda. Assistance in management
  Sport Lısboa E Benfıca
  A. Socabo _ Luciano Alves & Companhia Lda. Web Design
Faculty of Engineering – University of Porto
Slovakya 4-INDUSTRY   – Bilgisayar Programcılığı
Project Forum
Faculty of Special Engineering, University of Žilina, Slovakia
Polonya Affiliated Computer Services of Poland – Bilgisayar Programcılığı
Letonya Vidzeme University of Applied Sciences
Slovenya Spın Informacıskı Inzenırıng D.O.O.
Fransa University of Corsica
Arts et Métiers ParisTech
Yunanistan E-Travel SA
Games2Gaze, Tetrahedron L.t.d
Almanya Deskwanted & Deskmag (Berlin)
Belçika NEREA BELGIUM S.P.R.L.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ulusal Ajans Resmi İnternet Sitesi: www.ua.gov.tr

Bu içerik 02/02/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.