Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumu ile EÜB sahibi diğer bir Avrupa ülkesinin yükseköğretim kurumunda Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden ön lisans programlarının hazırlık be birinci sınıfında okuyan öğrencileri yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus öğrenim hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile faaliyetten yararlanabilir. Staj hareketliliği hibesi alınmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir. Öğrencilere her iki faaliyet türünde de yalnızca birer kez hibe verilebilir. Ancak hibe konusunda öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.

Başvuru, seçim ve ilan süreci

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Uluslararası İlişkiler Ofisine başvurarak programdan faydalanmak istediklerini beyan ederler. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Erasmus Anlaşmaları ve Kontenjanlar bölümünde yer alan Erasmus anlaşmamızın olduğu üniversiteleri öğrenim gördükleri bölüm bazında inceleyerek başvurularını bu kontenjanlar doğrultusunda Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yaparlar.

Yükseköğretim kurumları, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler. Bu kriterler her akademik yıl için belirlenerek Ulusal Ajans tarafından ilan edilir.

Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet sayfası ve panolarındaki duyuruları takip ederek başvurularını gitmek istedikleri akademik yıldan bir önceki akademik yıl içinde yapmalıdırlar. Her akademik yılın son başvuru tarihi sitemizin ana sayfasındaki duyurularda belirtilir. Yapılan tüm başvurular, kriterler dâhilinde değerlendirilip, sonuçlar internet sayfasında ve duyuru panolarında ilan edilir.

Maddi Destek

Öğrenciler program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar. Öğrencilere verilecek olan aylık hibenin miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı’nda ilan edilir.

Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Erasmus öğrencileri gidecekleri okula ayrıca bir okul ücreti veya harç ödemezler, ancak tüm yaşam masrafları kendilerine aittir.

Erasmus’a olan talebin katlanarak artması, Ulusal Ajans tarafından dağıtılan hibenin miktarında kesintilere yol açabilmekte ve kurumların her yıl talep ettikleri miktarda hibe alamama olasılıkları doğmaktadır. Böyle bir durumda Ulusal Ajans’ın yaptığı ek hibe çağrısına cevap verilir. Ek hibenin de tahsis edilememesi durumunda, seçilmiş olan öğrenciler isterlerse “hibesiz” olarak değişim faaliyetinden yararlanabilirler.

Erasmus öğrenim hareketliliği seçim süreci, partner üniversitelerin son başvuru tarihlerine uyabilmek için Ulusal Ajans’ın hibe sonuçlarını açıklamasından önce tamamlanmaktadır. Ancak öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından hibe miktarları açıklanıncaya kadar aday öğrenci statüsündedir. Asil adaylık, ancak hibe sonuçları ilan edildikten sonra açıklanabilir.

Erasmus programına seçilmiş olmak, otomatik olarak hibenin hak edildiği anlamına gelmez. Hibenin yetersiz olması durumunda, hibe dağılımında öğrencilerin Erasmus başarı notları etkili olacaktır.

Seçildikten Sonra

  • Seçilen öğrencilerin isimleri ve e-mail adresleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından partner üniversiteye bildirilir ve öğrencilerin başvuru hakkında yönlendirilmesi istenir. Öğrenciler bu yönlendirmeleri ve partnerin internet sayfasındaki talimatları izleyerek başvuru evraklarını tamamlayıp mümkün olan en kısa sürede Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmelidir.
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi başvuru evraklarını partner üniversiteye gönderir. Partner üniversite, vize için gerekli olan kabul mektuplarını gönderir.
  • Öğrenciler ilgili ülkenin büyükelçiliği / konsolosluğu ile irtibat kurarak vize işlemlerini yürütürler.
  • Erasmus öğrencileri, partner üniversitede alacakları dersleri Erasmus Program Koordinatörleri ile birlikte seçmelidir. Alınacak olan derslerin Beykoz Üniversitesi'nde hangi derse denk sayılacağı Erasmus Program Koordinatörü, Erasmus Akademik Koordinatör, Erasmus Kurum Koordinatörü ve İlgili Müdür Yardımcısı tarafından onaylanır. Öğrenciler alacakları dersleri ve Beykoz Üniversitesi'ndeki karşılıklarını Akademik Tanınma Belgesi’ne (Recognition Sheet) yazarak Program Koordinatörlerine imzalatıp Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmelidir. Alınacak olan dersler aynı zamanda Öğrenim Anlaşması’na da (Learning Agreement) yazılıp imzalatılmalıdır.

Bu içerik 13/05/2016 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı