Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Baki Aksu

1958 yılında Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğan Prof. Dr. Baki Aksu, ilk ve orta öğrenimini Yeşilyurt ve Yeşilce’de; lise eğitimini İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesinde, lisans eğitimini ise 1988 yılında Anadolu Üniversitesinde tamamladı. Yüksek lisansını 1992 yılında  “İnsan Kaynakları Yönetimi” üzerine İstanbul Üniversitesinde yapan Aksu, yine 1997 yılında  İstanbul Üniversitesinde “Uluslararası İşletmecilik” alanında doktora derecesi aldı. 2003 yılı şubat ayında ‘yardımcı doçent’, 2013 yılı mart ayında “Yönetim ve Strateji” alanında ‘doçent’, 2018 yılı mayıs ayında ise ‘profesör’ oldu.

İşletme Yönetimi alanında çok sayıda ders veren Aksu, uzun yıllar çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1989-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Ürünleri Entegre Tesislerinin yöneticiliğini yürüten Aksu, 2003 -2004 yılları arasında Ordu Üniversitesi Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2004-2008 yılları arasında Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2008 yılından itibaren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda program ve bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, yüksekokul sekreterliği, vekil müdürlük gibi görevlerde aralıksız görev aldı. Prof. Dr. Baki Aksu, 2016 yılından itibaren Beykoz Üniversitesi bünyesinde yer alan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü. 22 Haziran 2018 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılan Aksu, aynı tarihte Beykoz Üniversitesi eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı’na atandı.

50’nin üstünde bilimsel makalesi bulunan Aksu, 6 ulusal ve uluslararası projede yürütücü, koordinatör yardımcısı ve yardımcı araştırmacı olarak da başarıyla görev almıştır.

Prof. Dr. Baki Aksu, ayrıca eşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Halen bazı kuruluşlardaki yönetim kurulu üyelikleri devam etmektedir.

Prof. Aksu, eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


 

Prof. Dr. Selahattin Kuru

Prof. Dr. Selahattin Kuru 1953 yılında doğdu. Ankara Fen Lisesi’ni 1970 bitirdi. Lisans derecesini 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden, doktora derecesini 1981 yılında ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi’nden (CMU) aldı.

Prof. Kuru akademik kariyerine 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı, 1985 yılında doçent, 1990 yılında profesör oldu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kurucu kadrosunda yer aldı, 1990-2000 yılları arasında bölümün başkanlığını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği Araştırma Merkezi’ni ve Yapay Zeka Araştırma Merkezini kurdu, çok sayıda AB (5. ve 6. Çerçeve Programları, Erasmus ve EUMEDIS programları), NATO (NATO SfS ve NATO RTP programları), Dünya Bankası, ABD Enerji Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı destekli uluslararası yanında AB Ulusal Ajansı, TÜBİTAK, MEB, DPT destekli ulusal projeler yaptı, DEC (Digital Equipment Corporation) ALL-IN-1 Türkçe Yazım Kontrol yazılımını geliştirdi. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı’nın ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyon sürecini yönetti.

Prof. Kuru Işık Üniversitesi’nin kurucu akademik kadrosunda yer aldı. 2000-2008 yıllarında görev yaptığı bu üniversitede rektör danışmanlığı yaptı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü ve Enformatik Araştırma Merkezi’ni kurdu, bölümün ve merkezin başkanlığını yaptı, çok sayıda AB destekli projenin yürütücülüğünü yaptı, uluslararası yaz okulları düzenledi,  Campus ONLINE, Course ONLINE, Access ONLINE gibi Işık Üniversitesi’nin bilgi altyapısını oluşturan sistemleri geliştirdi ve yönetti.

Prof. Kuru 2008-2009 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi’nde araştırma ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin EUA (European University Association) kurumsal değerlendirmesini yönetti, COOP (Cooperative Education) programını başlattı, araştırma fonunun kurulması ve araştırmanın güçlendirilmesi çalışmalarını yürüttü, üniversitenin globalleşmesine ve uluslararası öğrenci alım ağının güçlenmesine katkıda bulundu.

Prof. Kuru 2009-2011 yıllarında Toros Üniversitesi’nin Kurucu Rektörlüğünü yaptı. Üniversitenin kuruluş başvuru dosyalarının hazırlanması ve kuruluş sürecinin yönetilmesi, fiziksel olanakların hazırlanması, fakültelerin ve bölümlerin kurulması, akademik ve idari kadronun oluşturulması, yönetmelik, yönerge ve prosedürlerin oluşturulması, bölümlerin programlarının hazırlanması ve eğitime alınması çalışmalarını yürüttü. 2016 yılına kadar Toros Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet’inde yer aldı.

Prof. Kuru 2011-2015 yıllarında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Kurucu Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yaptı. Üniversitenin fiziksel olanakların hazırlanması, fakültelerin ve bölümlerin kurulması, akademik ve idari kadronun oluşturulması, yönetmelik, yönerge ve prosedürlerin oluşturulması, COOP programının oluşturulması, uluslararası ilişkiler ve uluslararası öğrenci alımı ağının kurulması, araştırma altyapısının oluşturulması ve araştırma fonunun yönetilmesi, üniversitenin Bologna sürecini yönetti ve AKTS çalışmalarına katkıda bulundu, mühendislik ve mimarlık bölümlerinin akademik kadrolarının oluşturulması, programlarının hazırlanması ve eğitime alınması çalışmalarını yönetti.

Prof. Kuru 2018 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekanı olarak Beykoz Üniversitesi’ne katıldı. Mühendislik ve mimarlık bölümlerinin kurulması, akademik kadrolarının oluşturulması ve eğitime alınması çalışmalarını yürüttü, üniversitenin yönetmelik, yönerge ve prosedürlerin oluşturulmasına katkıda bulundu. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Proje Odaklı Öğrenme (PBL – Project-Based Learning) Modelini devreye aldı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yanında Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürlüğü’nü yüklenerek yeni yüksek lisans programlarının açılması ve lisansüstü eğitimine yönelik düzenlemelerin ve prosedürlerin oluşturulması süreçlerini yönetti.

ACM (Association for Computing Machinery) ve IEEE CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society) üyesi olan Prof. Kuru Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Zeka Vakfı (TZV), CMU Türkiye Mezunlar Derneği kurucularındandır. Prof. Kuru YÖK Ulusal Enformatik Komitesi üyeliği, YÖK Ulusal Fen ve Teknoloji Komitesi üyeliği, UNESCO Ulusal Enformatik Komitesi üyeliği, AB EUMEDIS Steering Committee üyeliği dahil birçok komitede görev aldı. 100’u uluslararası yayınlar olmak üzere 200’ün üzerinde bilimsel yayını olan Prof. Kuru, 50 doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş, ISCIS, Bilişim Zirvesi, TAINN, EuroMed konferansları dahil birçoğu konferans başkanlığı olmak üzere 30’a yakın çoğu uluslararası konferansın düzenlenmesinde görev almış, AB destekli 4 uluslararası yaz okulu düzenlemiştir. Prof. Kuru 17’si AB projesi, 3’ü NATO projesi olmak üzere 50’nin üzerinde bilimsel projenin yürütücülüğünü yapmış, 15 yazılım ürününün geliştirilmesini yönetmiştir. Prof. Kuru TBV Bilişim Meslek Etiği Kodu’nun geliştirilmesine önayak olmuştur. Prof. Kuru CMU Fellow ödülü sahibidir.

Prof. Kuru Beykoz Üniversitesi’nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliğinin yanı sıra araştırma-geliştirme, uluslararası ilişkiler ve akademik değerlendirmeden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Prof. Dr. Burak Küntay

Prof. Dr. Burak Küntay, lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler üzerine Florida Atlantik Üniversitesinde ve yüksek lisansını da yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Ardından Yeditepe Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamladı.

Akademik çalışmalarını genel olarak; ABD devlet sistemi, ABD dış politikası, Türk siyasi tarihi ve Ortadoğu konularında yaptı. ABD Senatörü Bill Nelson’un yanında stajını tamamladıktan sonra Florida Atlantik Üniversitesinde Mütevelli Heyeti Üyeliği ve aynı üniversitede Vakıf Kurulu Üyeliği’nde bulundu.

Prof. Küntay,  akademik kariyerine Yeditepe Üniversitesinde başladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesinde Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanlığı ve Amerikan Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı görevini yürüttü. Bahçeşehir Üniversitesinde uzun yıllar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmüş olup sonrasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve üniversitenin Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Küntay halen Milli Savunma Üniversitesi’nde doktora dersleri vermektedir.  

Prof. Küntay, 2019’da Filipinler’de düzenlenen 18. Uluslararası Gusi Barış Ödülü’nün sahibidir. Prof. Küntay Beykoz Üniversitesi'nde Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdür V. olup Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri arasında yer almaktadır. Lisansüstü eğitim ile topluma katkı süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Bu içerik 12/01/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı