Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu (Beykoz-SFL), Beykoz Üniversitesi lisans, yüksekokul ve ön lisans programlarına yerleşmiş öğrencilerinin yerleştikleri bölüm ve iş yaşamlarında gereksinimleri olacak yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, İngilizce Hazırlık Programı, Lisans/ Önlisans İngilizce Programı ve Modern Diller Programı olmak üzere üç ayrı programla öğrencilerine destek verir.

MİSYON

Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (Beykoz-SFL)’nun Misyonu, yurt içi ve yurt dışından gelen ve anadili İngilizce olmayan öğrencilerine, onların öğrendikleriyle topluma değer katabilmelerine yardımcı olacak, onları yaratıcı, katılımcı ve yenilikçi kılacak, kişi hak ve özgürlüklerine, özgür düşünceye ve evrensel değerlere saygılı ve iletişime açık olmalarına ve sosyal sorumluluk bilinci ile ifade gücünü geliştirmelerine olanak sağlayacak, üniversitedeki bölüm ve/veya programlarını takip etmede gereksinimlerini karşılayacak, nitelikli ve kaliteli İngilizce dil eğitimini sunmaktır. Beykoz-SFL, bu misyonunu, yabancı dil bilgi ve becerileri kazandırmada yetkin öğretim kadrosuyla, sınıf içi ve uzaktan öğretimle sağladığı fırsatlarıyla gerçekleştirir.

İLKELER

Beykoz-SFL, öğrencilerine gereksinimleri olan nitelikli İngilizce öğretim olanaklarını sunarken şu ilkeleri hedefler:

  • Öğrencileri, öğrenciyi merkez alan bir dil öğrenim süreci içine dahil etmek;
  • Öğrencilerin, dahil olduğu dil öğrenme sürecinde sorumluluk alan, “öğrenmeyi öğrenen”, çalışma becerileri ve dil öğrenme stratejileri güçlü, eleştirel düşünebilen hem grupla hem de bireysel çalışmalarda yer alan otonom bireyler olmasını sağlamak;
  • En etkili iletişim yolu olan dilin kullanılmasına olanak sağlayan okuma, dinleme, yazma, konuşma dil becerilerinin, dil bilgisi ve sözcük bilgisinin, farklı kültürlerle etkileşiminin geliştirilmesine katkıda bulunmak;
  • Öğrencilere, üniversite ve iş yaşamlarında başarılı olmalarını ve iletişim tekniklerini (kendisi, başka kişi ve olaylar hakkında yazılı-sözlü anlatım yapma, okudukları/dinledikleri konuları kolayca anlama, yorum yapma, grupla çalışma, proje hazırlama, not alma, tartışma, münazara, sunum yapma, iletişim ve öğrenmede teknolojiden etkili yararlanma gibi) geliştirmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sunmak;
  • Öğrencilerin, İngilizce öğrenmelerine katkıda bulunacak her türlü yazılı, sözlü, görsel, işitsel, online, vs. bilgi kaynaklarına erişmelerini ve kullanmalarını sağlamak;
  • Tecrübeli akademik ve idari kadrolarla, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmalarını sağlayacak akademik ve rehberlik desteği vermek;
  • Öğrencilerin sosyal birer birey olarak gelişmelerine katkıda bulunacak, eğitimin hayatın kendisi olduğunu anlamalarını sağlayacak çeşitli projelerde yer almaları için onları teşvik etmek;
  • Öğrencilerin, topluma öğreten ve toplumdan öğrenen bireyler olmasını sağlamak;
  • Öğrenci, öğretim görevlileri ve diğer paydaşlarından aldığı yorum ve geri bildirimleri dikkate alarak, dil öğrenme alanındaki metodolojik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sürekli gelişen ve yeniliğe açık programlarla İngilizce müfredatını zenginleştirmek.

Bu içerik 27/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı