EKUAL Veri Tabanları

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL projesi kapsamında, erişimimizde olan veri tabanları aşağıdaki gibidir:

EBSCOHOST Veri Tabanları Academic Search Complete, Business Source Complete, Discovery Service , Econlit, Communication & Mass Media Complete, Newspaper ve MasterFile veri tabanlarına tek bir ara yüz üzerinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Aktif akademik dergi sayısı 8400, toplam tam metin kayıt sayısı 45.000’e yükselmiştir. Kullanım Rehberleri için lütfen tıklayınız.

Emerald Premier eJournal Veri Tabanı

Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları ve yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim konularında 150 derginin tam metnine erişim sağlayabilirsiniz.
IEEE Elektrik Mühendisliği ve bilgisayar bilimleri, Havacılık ve Uzay, Biyomedikal Mühendisliği, Biyometri, İletişim, Enerji, Endüstri Mühendisliği, Bilgi Teknolojisi, Nanoteknoloji, Nükleer Bilim, Radyoloji, Güvenlik, Yazılım konularını içeren bir veritabanıdır.
iThenticate İntihal Analiz
JStor Veri Tabanı Antropoloji, Amerika ve Asya Etütleri, Ekoloji, Ekonomi, Eğitim, Maliye, Fen, Tarih, Edebiyat, Matematik, Felsefe, Siyasal Bilimler, Nüfus Etütleri, Sosyoloji ve İstatistik. JSTOR, dergilerin güncel sayılarını içermez fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki dergilerin bütün sayılarını kapsar.
Mendeley Referans Yönetim Aracı
ProQuest Tez Veri Tabanı Sanat, Sosyal Bilimler ve Tarım, Mimarlık ve Mühendislik alanlarında üretilmiş 4 milyondan fazla tez içermektedir.
ScienceDirect Veri Tabanı  Tıp, mühendislik, sanat, sosyal bilimler, çevre bilimleri gibi konuları içeren Elsevier yayınevinin dergilerine tam metin erişim imkanı sağlar.
Scopus Atıf Veri Tabanı Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır.
Springer Link Veri Tabanı Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını kapsar.
Taylor & Francis Veri Tabanı  Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 1039 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.
Turnitin İntihal Analiz
Web of Science Atıf Veri Tabanı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve insani Bilimleri konu alan 12.000’den fazla dergi ve 148.000 konferans bildirisini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.
 

Wiley

 

Wiley Online Library teknik, tıp ve bilimsel konularda 300’ün üzerinde mesleki dergi makalelerinin tam metinlerine erişim sağlayan online bir veritabanıdır.

Veri tabanlarına erişim, Beykoz Üniversitesi IP adresleri üzerinden sağlanabilmektedir.

Veri tabanları ile ilgili her türlü soru/sorununuzda  Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu içerik 03/04/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı