Açık Erişim Kaynakları

BEŞERİ ve SOSYAL BİLİMLER

TBMM e-kaynaklarına buradan ulaşabilirsiniz.


AB Pazara Giriş Veri Tabanı
AB Pazara Giriş Veri Tabanında yer alan bilgiler, Türkiye’nin kullanımına açılmıştır. Bu kapsamda, Veri Tabanında yer alan ve 2004 yılına kadar yalnız AB üyesi ülke ihracatçılarına açık olan Cari Vergiler (Veri tabanı, 100 ülkenin madde bazlı gümrük vergisi oranlarını içermektedir) ve İhracatçılar Rehberi (yaklaşık 70 ülkeye ithalatta kullanılan belgelere ilişkin bilgiler yer almaktadır) bölümlerindeki bilgilerin online olarak temin edilmesine olanak sağlamaktadır.
Veri Tabanının kullanımına ilişkin hazırlanan kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.


CORDIS
Community Research and Development Information Service for Science, Research and Development, is the official source of information on the seventh framework programme (FP7) calls for proposals; it offers interactive web facilities that links together researchers, policymakers, managers and key players in the field of research.


EPISTEP

Avrupa Teknoloji Platformları ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları yenilik (İnovasyon) ve geliştirme destekçisidir.


AGORA
Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA) is a program to provide free or low cost access to major scientific journals in agricultureand related biological, environmental and social sciences to public institutions in developing countries.


Behavioral and Brain Sciences (BBS) Online
Publishes important and controversial interdisciplinary articles in psychology, neuroscience, behavioral biology, cognitive science, artificial intelligence, linguistics and philosophy.


BibEc: Working Papers in Economics
BibEC, Ekonomi ile ilgili yayınlar hakkında bilgi sunan çevrimiçi (Online) veri tabanıdır. Elektronik formatta dokümanlar içerir.


Ceteris Paribus Veri Tabanı
Ekonomi ile ilgili makale, bildiri ve internet kaynaklarına buradan erişebilirsiniz.


IMF Publications

IMF yayınlarına erişmek için kullabilirsiniz.


RePEc

RePEc, Ekonomi ile ilgili alanlarda araştırma kaynaklarına (Dergi, Makale vb.) erişim sunan ücretsiz çevrim içi bir veri tabanıdır.


Northern Light

Northern Light provides strategic research portals to global organizations in many industries.Examples of our current clients include:

  • Largest computer equipment manufacturer,
  • largest enterprise technology services provider,

The World Bank

The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world.
We are not a bank in the common sense.


Türkiye Ekonomi Makaleler Veri Tabanı

Türkiye’de ekonomi alanında yayımlanan makalelerden oluşmaktadır.
Veri tabanı, bir referans veri tabanı olması nedeni ile makalelere tam metin erişilememektedir.
Makale metinlerine ulaşmak için kütüphanelere ya da ilgili kurumlara başvurmalısınız.


BBS E-prints


CogPrints
CogPrints, an electronic archive for self-archive papers in any area of Psychologyneuroscience, and Linguistics,
and many areas of Computer Science.


EcoPort
EcoPort is a single, contiguous, communal, wiki and database on the Internet that enables individuals and institutions to pool their information and apply their separate expertise in a collective manner to give any one of us free access and permission to use the sum of what all of us know.


Getty (Abstracts of International Conservation Literature)
AATA Online is a comprehensive database of over 100,000 abstracts of literature related to the preservation and conservation
of material cultural heritage.


ICPSR

Established in 1962, ICPSR is the world’s largest archive of digital social science data.
We acquire, preserve, and distribute original research data and provide training in its analysis.
We also offer access to publications based on our data holdings.


Mark Harden’s Archive
Sanat galerisi. Metin ve makalelere de erişim söz konusudur. Galerilereye ayrılmıştır.


Sociological Research Online
Sociological Research Online peer reviewed articles, focusing on theoretical, empirical and methodological discussions which engage with current political, cultural and intellectual topics and debates.


The Open Access Bibliography
Liberating Scholarly Literature with E-Prints and Open Access Journals 
provides an overview of open access concepts, and it presents over
1,300 selected English-language books, conference papers (including some digital video presentations), debates, editorials, e-prints,
journal and magazine articles, news articles, technical reports, and other printed and electronic sources that are useful in understanding
the open access movement’s efforts to provide free access to and unfettered use of scholarly literature.


Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi Veri Tabanı


UNESCO Information Services

UNESCO Enformasyon Hizmetleri, sosyal bilimler alanında 700 civarı süreli yayını bünyesinde barındırır ve içeriğine serbest erişim imkanı tanır.
Konu alanlarından bazıları; Yönetim bilimleri, antropoloji, çevre, tarih, felsefe ve hukuk bilimleridir.


Uysal-Walker Türk Öyküleri Sandığı

Türk halk öykülerinden derlemeler..


 

BİLİM, MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ

ArchNet
ArchNet is an international online community for architects, planners, urban designers, landscape architects,
conservationists, and scholars, with a focus on Muslim cultures and civilisations.


Arkitera Mimarlık Veri Tabanı
Türkiye’nin mimarlık üretimini belgeleyen büyük bir dijital arşivdir.


Calisphere
Genel konulu popüler bilim veritabanıdır.


CiteSeer
Bilgisayar ve Bilgi Bilimi konusunda 767,558 belge taranmaktadır. NSF, MS Research ve NASA tarafından desteklenmektedir.
Belge sayısı ise sürekli artmaktadır.


IBM


Journal of Research and Development

IBM tarafından yayınlanan bilgisayar ve ağ sistemleri konularını içeren dergilere erişebilirsiniz.

Bu dergiler arasında;
Business OptimizationIBM System z9Systems BiologyAdvanced Silicon TechnologyExploratory Systems Research,
SpintronicsIBM BladeCenter SystemsPOWER5 and Packaging gibi yayınlar bulunmaktadır.


Virtual Computer Library

Bilgisayar teknolojileri, bilgisayar teknolojileriyle ilgili konferanslar süreli yayınlar, çevrimiçi kitap ve sözlükler, yayıncılar, kuruluşlar ve
internet ve world wide web ile ilgili bilgi kaynaklarına bağlantılar içermektedir.


CiteBase Search
Bilgisayar Bilimleri, Psikoloji, Biomedikal , Fizik, Matematik konularında araştırma raporlarını içerir.


Scirus
Bilimsel kaynakları taramak için arşiv arama motorudur. Bilimsel ve özel web sayfasından tarama yapmaktadır.


ULAKBİM Scientific Journals
TÜBİTAK temel bilimlerin değişik alanlarında 12 hakemli dergiye ulaşım sağlanabilmektedir.


The National Academies
Perform an unparalleled public service by bringing together committees of experts in all areas of scientific and technological endeavor.
These experts serve pro bono to address critical national issues and give advice to the federal government and the public.


HUKUK ve SİYASET BİLİMLERİ

Ceza Hukuku Bilgi Bankası
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.


Danıştay Başkanlığı – Karar Erişim Sistemi
Danıştay dairelerinin verdiği kararlardan, emsal olarak ayrılanların, internet üzerinden, kullanıcılara açılmasını sağlayan bir sistemdir.


EUR-Lex
Provides direct free access to European Union law. The system makes it possible to consult the Official Journal of the European Union
and it includes inter alia the treaties, legislation, case-law and legislative proposals. It offers extensive search facilities.


Hukuk Bilgi Bankası Emsal Arama


İnsan Hakları Bilgi Bankası
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.


Mevzuat Bilgi Sistemi

Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.


Resmi Gazete
T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlananResmi Gazete,
eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup, Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.


Yargıtay İçtihat Arama


KÜTÜPHANECİLİK ve BİLGİ SİSTEMLERİ

E-LIS
Scientific or technical documents, published or unpublished, on Librarianship, Information Science and Technology, and related areas. E-LIS relies
on the voluntary work of individuals from a wide range of backgrounds and is non-commercial. It is not a funded project of an organization.


DLIST
Established in 2002,Digital Library of Information Science and Technology is a cross-institutional, subject-based, open access digital archive
for the Information Sciences, including Archives and Records Management, Library and Information Science, Information Systems,
Museum Informatics and other critical information infrastructures.


Digital Librarian
Kütüphane ve enformasyon bilimleri alanında çalışma yürüten araştırmacılara sanattan kitap koleksiyonlarına, eğitim bilimlerinden teknolojik yayınlara
kadar uzanan geniş bir konu alanında tam metin bilimsel yayınlara erişim sağlar.


Gallica
Fransız Milli Kütüphanesi’nin hazırlamış olduğu bu sitede eski tarihli Fransızca kitaplara tam metin olarak erişebilirsiniz.


Global E-Prints
Danimarka Elektronik Kütüphanesi (DEFF)  toplu açık erişim arşivleri.
Açık erişim sitelerini bir arada toplayan istenildiğinde tek bir açık arşiv sitesinden ya da tüm açık arşiv sitelerinden tarama olanağı veren erişim sitesidir.


Library Student Journal
Library Student Journal was founded in 2006 by Masters students in the Department of Library and Information Studies at the University at Buffalo.
Its authors, readers, and editorial board members include future Library and Information Science (LIS) practitioners around the world.


Library, Information Science & Technology Abstracts
Kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında bilinen en önemli danışma kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama,
sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha pek çok konuyu içermektedir.


OAIster
OAIster veritabanı, dijital kaynakların toplandığı bir toplu katalog özelliği taşıyan ve bünyesinde
15 milyona yakın kayda erişim sağlayan özel bir veritabanıdır.


The European Library Portal
Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar.Ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.


Türkiye Toplu Katalog Sistemi


Türkiye Bibliyografyalar Bilgi Bankası
BİBTA Türkiye Bibliyografyalar Bilgi Bankası’nda binlerce konuya ve bibliyografya yazarına göre sorgulama yapılabilmektedir.


Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı
Millî Eğitim Bakanlığının Ar-Ge birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) Başkanlığı Türkiye’de yapılan eğitimle ilgili bilimsel
araştırmaları derleyerek bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanı ile yurt içi ve yurt dışında bilgiyi üretenler ile kullananlar arasında
köprüyü kurmak amacıyla, Türkiye Eğitim Araştırmaları veritabanı adlı bir çalışma.
Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezinden ve eğitimle ilgili araştırma yapılan kurumların kütüphanelerinden derlenmiştir.


Türkiye Makaleler Bibliyografyası
Türkiye Makaleler Bibliyografyası (TMB), araştırmacılara çalışmalarında kolaylık sağlamak, araştırma konuları ile ilgili bilgiye ulaşmalarında
yardımcı olmak amacıyla, 1952 yılından bu yana Millî Kütüphane tarafından yayınlanmaktadır.


GENEL AMAÇLI AÇIK KAYNAK ARŞİVİ

Caltech Archives Oral Histories Online
Astronomi, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Beşeri Bilimler, Matematik, Fizik, Sosyal Bilimler


CogPrints- Cognitive Sciences E-Print Archive [2003-]
Nöroloji, biyoloji, bilgisayar, dilbilim, felsefe ve psikoloji konularında önbaskı arşivi.


Core Metalist of Open Access Eprint Archives
1999 Ekim’de başlayan ve 2002’in sonunda tamamlanan  OpCit (The Open Citation Project ) projesi kapsamında yer alan açık erişim e-print arşivi.


Devlet Planlama Teşkilatı
DPT’nin yayınları, kalkınma planları, uzmanlık tezleri tüm rapor, yıllık planlar, süreli yayınlar ve çalışma planlarına erişim sağlanabilir.


Devlet Teşkilat Veritabanı
Kurum ve kuruluşların verilerinin hiyerarşik bir şekilde tutulduğu veri tabanıdır.
Başlangıçta DTVT içerisinde kurum ve kuruluşların yazışma kodları, varsa web sitesi adresleri ve kurumla ilgili e-Türkiye haberleri bulunmaktadır.


Doaj (Directory Of Open Access Journals)
Bütün bilim dallarında ve çeşitli yıllara ait tam metinli bilimsel ve akademik dergiler için.


EPSILON Publishing System for Doctoral and Licentiate’s Theses
Biyoloji, Tarım, Anatomi, Zooloji, Orman, Ekoloji, Beslenme


Find Articles
Akademik ve genel konulu e-kaynağa tam metin erişim olanağı.


eScholarship
More than 1,400 electronic editions of academic books have been published online at the eScholarship Editions web site.
All eScholarship Editions are available for free to UC faculty, staff, and students.


EurekAlert!
EurekAlert! is an online, global news service operated by AAAS, the science society.
EurekAlert! provides a central place through which universities, medical centers, journals, government agencies, corporations and other organizations
engaged in research can bring their news to the media. EurekAlert! also offers its news and resources to the public.
EurekAlert! features news and resources focused on all areas of science, medicine and technology.


Genamics JournalSeek
92.8718 (sürekli artan) derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.


HighWire Press
HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth!
As of 11/8/07, we are assisting in the online publication of ; 1,811,876 free full-text articles and 4,526,824 total articles.
There are 10 sites with free trial periods, and 43 completely free sites. 248 sites have free back issues, and 978 sites have pay per view!


HofPrints
Sanat, Biyoloji, Eğitim, Mühendislik, Bilişim ve Bilgi Bilim, Beşeri bilimler, Hukuk, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler


Internet Public Library
Çeşitli konularda bilgi ve kaynak içermektedir.


OAIster  [ Univ. of Michigan Digital Library Production Service]
Arşivler arasında arama yapabilen birçok akademik kuruluştan e-kayıt tarayan sayısal kütüphane.


OpCit
1999 Ekim’de başlayan ve 2002’in sonunda tamamlanan  The Open Citation Project projesi kapsamında yer alan açık erişim e-print arşivi.


NMSu Library Engineering Information Resources
Makaleler, elektronik veri tabanları, referans kitapları, teknik raporlar, standartlar ve patentler ile ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz bir portal.


Nottingham ePrints

Nottingham Üniversitesi kurumsal arşivi


Penn
Pennsylvania State Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında Listing over 25,000 free books on the Web


SciELO


The WWW Virtual Library
Beşeri bilimleri, bilgi bilim ve kütüphaneler, bilgisayar bilimleri, bölgesel çalışmalar, eğitim, eğlence, ekonomi ve işletme, fen bilimleri ve matematik,
hukuk, iletişim, mühendislik, sanat, sosyal ve davranış bilimleri, tarım, uluslararası ilişkiler konu başlıkları altında çeşitli sitelere bağlantılar.


Asia Journals Online

Banglades, Nepal, Filipinler, Vietnam, Sri Lanka, ve Endonezya’dan
dergiler.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
501 dergi makale düzeyinde taranabiliyor. Rehberde toplam 2.009 dergi, 82.637 makale mevcut.

Veri tabanları IP tanımlıdır. Erişim problemleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu içerik 06/04/2021 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı