SARS CoV-2 Hakkında

Virüs, “Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARSCoV-2)”, hastalık ise Koronavirüs hastalığı (COVID-19)” olarak tanımlanmaktadır. COVID-19, İngilizce koronavirüsün sebep olduğu hastalık (Coronavirus disease) tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılını işaret etmektedir. COVID-19 salgını, SARS CoV-2 adlı bir koronavirüsten kaynaklanmaktadır. Koronavirüsler (CoV'ler), soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi daha nadir ve ciddi hastalıklara kadar, birçoğu insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan geniş bir virüs ailesidir. Her ikisi de yüksek ölüm oranlarına sahip olup ilk kez sırasıyla 2003 ve 2012 yıllarında tespit edilmiştir. Koronavirüsler; tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.


Özellikleri

CoV'ler dört cinse ayrılmaktadır. Bunlar:

  • Alfa- CoV.
  • Beta- CoV.
  • Gama- CoV.
  • Delta-CoV.

Şu anda insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen tüm CoV'ler, alfa veya beta-CoV'e aittir. Bu CoV'lerin çoğu birkaç hayvan türünü de enfekte edebilir. 2002'de SARS-CoV ile enfekte misk kedileri ve insanlarda görüldü, 2012'de ise MERS-CoV tek hörgüçlü develerde ve enfekte insanlarda görüldü. Bir hayvandan insana düzenli olarak bulaşan bir virüse zoonotik virüs denir. Bir virüs hayvanlardan insanlara ilk kez geçtiğinde buna yayılma olayı denir.


Bulaş Yolları

SARS-CoV-2 için olası bulaş yolları; damlacık, havadan, direk temas, dolaylı temas, fekal-oral, kan yoluyla, anneden çocuğa ve hayvandan insana şeklinde olmaktadır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu hafif hastalıktan ağır hastalık ve ölüme kadar değişen solunum yolu hastalığına neden olur ve virüsle 8 enfekte olan bazı kişiler hiçbir zaman semptom geliştirmez. Her salgın için önemli olan hususlardan birisi de hastalığa neden olan enfeksiyon etkeninin bulaş yollarının bilinmesidir. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Bu içerik 15/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.