Yönetim Bilimlerine Mühendislik Yaklaşımı

Günümüzde ulusal, bölgesel ve uluslararası pazarlarda başarılıyla varlıklarını sürdüren işletmelerin uzak görüşlü, güçlü bilgi birikimi ve becerileri olan, yaratıcı ve yenilikçi insan kaynaklarına sahip olmaları gerekmektedir.

Günümüzün işletmeleri finans, pazarlama, insan kaynakları gibi geleneksel işletme konuları yanında, matematiksel modelleme, yöneylem araştırması gibi mühendislik konularında donanımlı olan, diğer deyişle, işletme sorunlarına mühendislik bakışı ile yaklaşan güçlü liderlere ve analitik düşünebilen yöneticilere ihtiyaç duymaktadırlar.

İşletme Mühendisi Kimdir?

Günümüz rekabetçi ortamında sanayi, hizmet, bilgi ve altyapı sistemlerinde verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve kar oranlarının iyileştirilmesinde kullanılan yöntemler tüm mühendislik dallarında artan bir hızla önem kazanmaktadır. İşletme Mühendisliği mühendislik eğitiminde yöneticilik bilgi ve becerisinin önemine vurgu yapmakta ve bu nedenle program müfredatı insan, malzeme, sermaye, enerji, bilgi ve teknoloji içeren bütünleşik ve karmaşık sistemleri tasarlayacak, düzenleyip iyileştirecek, yönetecek ve bu doğrultuda firma kültürü oluşturulmasına destek verecek mezunlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bu sistemlerde üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasında kullanılacak yönetim sistemlerinin kavranması, tasarlanması ve uygulanması için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerin kazandırılması, üretim, ürün geliştirme ve hizmet sunumu için çözümlerin geliştirilmesinde karmaşık mühendislik ve yöneticilik bilgilerinin de edinilmesi hedeflenmektedir.

İşletme Mühendisi Ne Yapar?

İşletme mühendisleri mal ve hizmet üreten insan, malzeme, makine, sermaye, bilgi, enerji ve teknoloji bileşenlerini içeren karmaşık sistemleri bütünleşik bir bakış açısı ile tasarlar, kurar, geliştirir ve yönetirler.

İşletme Mühendisi Nerede Çalışır?

İşletme mühendisleri her tür mal ve hizmet üretiminden telekomünikasyona, bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan enerjiye, marka yöneticiliğinden turizme, eğitimden danışmanlığa, lojistikten yazılıma kadar her alanda çalışabilirler.

İşletme Mühendisliği Eğitimi

İşletme mühendisliği eğitiminin süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında fizik, matematik, bilgisayar programlama gibi temel dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise işletme mühendisliğinin temel dersleri ve uygulama alanları dersleri yer alır.

Beykoz Üniversitesi işletme mühendisliği lisans ders programına aşağıdaki dersler yer alır:

 • Fizik ve Matematik (Kalkülüs, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık Kuramı ve İstatistik, Ayrık Matematik)
 • Programlama
 • Ekonomi
 • İstatistik
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama
 • Finans
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Sistem Analizi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yöneylem Araştırması
 • E-Ticaret
 • İş Hukuğu

Programda ayrıca seçmeli dersler yer alır.

İşletme mühendisliği programının derslerinin birçoğu işletme programıyla ve endüstri mühendisliği programıyla ortaktır. İşletme mühendisliği programı işletme programına kıyasla ayrıca temel mühendislik dersleri, programlama, bilişim sistemleri, yöneylem araştırması gibi mühendislik dersleri içerir. Buna karşılık işletme mühendisliği programı endüstri mühendisliği programına kıyasla işletme alanına daha yakındır ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, finans gibi işletme dersleri içerir.

İşletme mühendisliğinin endüstri mühendisliği ve işletmeden ayrı bir program olarak sunulmasının nedeni günümüzde karmaşıklaşan işletme alanına mühendislik yaklaşımının girmesine ihtiyaç duyulması, buna karşılık endüstri mühendisliğinin işletme alanına yeterince yakın olmaması nedeniyle bu ihtiyacı tam olarak karşılayamamasındandır.

Mühendislik Programlarının Birinci Sınıfında Ortak Dersler

Beykoz Üniversitesi’nde mühendislik programlarının birinci sınıfları bir ders hariç ortaktır, yani aynı derslerden oluşur. Birinci sınıfın ortak oluşu öğrenciye birinci sınıfın sonunda ders kaybı olmadan yatay geçiş yapma olanağı sağlar. Böylece üniversiteye girişte yaptığı tercihten memnun olmayan öğrenci bulunduğu mühendislik bölümünden başka bir mühendislik bölümün kaybı olmadan geçebilir.

Mühendislik programlarının birinci sınıfının ortak olması mühendislik programları arasında yandal ve çift anadal yapmayı kolaylaştırır.

Yetkinlik Geliştirme Programı

Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Üniversitemizin “Yetkinlik Geliştirme Programı” ile öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 Yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Böylelikle fakültemizden mezun olan mühendis ve mimarlarımız iş dünyasına alan bilgilerinin yanı sıra öğrenim hayatları süresince kazandıkları kritik temel ve yönetsel yetkinlikler ile atılıyor ve kariyerlerine büyük bir avantaj ile başlıyor.

Staj ve İş Yerinde Çalışma

İşletme mühendisliği eğitimi için staj ve iş yerinde çalışma önemlidir. Beykoz Üniversitesi’nin eğitim modeli sekiz dönemden oluşan dört yıllık lisans eğitiminin son döneminin eğitim görülen alandaki bir işyerinde çalışılmasına dayanır. Böylece öğrenci mezun olduğunda iş yaşamına bir adım ön başlar.

İngilizce

İşletme Mühendislerinin İngiliz bilmesi mesleklerindeki gelişmeleri izleyebilmeleri, uluslararası firmalara çalışabilmeleri, yurt dışı ile iletişim kurabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle Beykoz Üniversitesi işletme mühendisliği programı İngilizcedir.

İşletme Mühendisliği Eğitimi ile Alınan Diploma ve Unvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara İşletme Mühendisliği Lisans Diploması ve İşletme Mühendisi unvanı verilir.

Yüksek Lisans ve Doktora

İşletme mühendisliği okuyanlar eğitimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam edebilirler. Yüksek lisans yapanlar Yüksek Mühendis unvanını alırlar. Doktora yapanlar araştırmacı ve akademisyen olurlar. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde işletme mühendisliğinin çeşitli alanlarında uzmanlaşılabilir. 

İşletme Mühendislerinin Çalışma Ortamları

Genellikle ekip halinde, bir takımla birlikte çözüm odaklı çalışan işletme mühendislerinin çalışma alanları genellikle ofis ortamıdır.

İşletme Mühendisi Ne Kadar Kazanır?

Her meslekte olduğu gibi işletme mühendislerinin kazançları da yapılan işe, çalışılan kuruma, iş yoğunluğuna, iş tecrübesine ve benzeri kriterlere göre değişir. Ancak işletme mühendisleri genellikle çoğu mesleğe kıyasla daha iyi kazanırlar.

İşletme Mühendisi Nerelerde Çalışır?

İşletme mühendisi iş analizi, sistem tasarımı, insan kaynakları, pazarlama ve satış, tedarik, dış ticaret, e-ticaret ve daha birçok alanda çalışabilir.

İşletme Mühendisliğini Kimler Tercih Etmeli?

Bu mesleği seçmek isteyenlerin sürekli kendini yenileyebilen ve geliştiren, tasarım yeteneği olan, mantık yürütme kabiliyeti güçlü olan, sabırlı, dikkatli, takım çalışmalarının bir parçası olabilen, sorunları parçalara bölerek çözüm basamakları oluşturabilen kişiler olmaları gerekir.

Bölümün İngilizce Olması Önemli mi?

Evet. İşletme mühendisliğinde iyi düzeyde İngilizce bilmek oldukça önemlidir. İşletme mühendisi alanındaki gelişmeleri izleyebilmek ve global firmalarda çalışma şansı elde etmek için İngilizce bilmelidir.

İşletme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliğinin Farkı Nedir?

İşletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği konu edindikleri alanların önemli ölçüde kesişmesinden dolayı benzerlikler içeren iki mühendislik disiplinidir. İşletme mühendisliği başta üretim ve hizmet işletmeleri olmak üzere her türlü organizasyondaki insan unsuruyla, temel yönetim fonksiyonlarının mühendislik ilişkilerini anlamayı, işletme sistemlerinin yapısını kavrayarak bu sistemleri farklı teknolojik ortamlarla entegre edebilmeyi içerir.

Endüstri mühendisliği ise insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiyi içeren üretim ve servis sistemlerini tasarlama, geliştirme, uygulama ve iyileştirmeyi kapsar. Bu kapsamda verilen eğitim uygun analitik, hesaplama temelli ve deneysel yöntemlerin derinlemesine öğretilmesini içermelidir. Bu iki tanımın karşılaştırılmasından hareketle, işletme mühendisliğinin endüstri mühendisliğine göre daha yönetim ve işletme odaklı olduğunu, endüstri mühendisliğinin ise daha fazla analiz ve hesaplama odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

İşletme Mühendisliği ile İşletmenin Farkı Nedir?

İşletme programları, üretim ve servis sektöründeki işlerin yerine getirilmesi için üretimden pazarlamaya, insan kaynakları yönetiminden muhasebeye, ekonomiden finansmana birçok işletme fonksiyonları hakkında bilgi birikimine sahip işletmeciler yetiştirir. İşletme mühendisliği her türlü işletme sisteminin çeşitli yöntemlerle analizi ve bir bütün olarak tasarımına odaklanan ve böylece işletmeleri geliştiren mühendisler yetiştirir.

Özetle işletme alanı mevcut sistemlerin başarıyla işletilmesini amaçlarken işletme mühendisliği bu sistemlerin işletilmesinden öte analizini ve tasarımını yapar. Diğer deyişle işletme mühendisi işletme alanına analiz ve tasarım demek olan mühendislik yaklaşımını sokar.

        

Bu içerik 27/07/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.