Sıkça Sorulan Sorular

 • YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAKKINDA
 • İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDAN MUAFİYET
 • İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (Beykoz-PLET) VE İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (Beykoz-PROF)
 • İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA
 • DEVAM DURUMU VE RAPOR TESLİMİ
 • ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OIS)
 • İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA İSTEĞE BAĞLI ÖĞRENİM GÖRME
 • YURTDIŞINDA İNGİLİZCE ÖĞRENME FIRSATI (ESL-A)
 • SAĞLIK MERKEZİ VE PSİKOLOJİK REHBERLİK VE DANIŞMANLIK BİRİMİ HAKKINDA
 • ÖĞRENCİ KULÜPLERİ HAKKINDA

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 • Yabancı Diller Yüksekokulu hangi programlardan oluşur?

Yabancı Diller Yüksekokulu, “İngilizce Hazırlık Programı”, “Lisans-Önlisans İngilizce Programı” ve “Modern Diller Programı” olmak üzere toplam 3 programdan oluşur.

 • Yabancı Diller Yüksekokulu programlarına hangi öğrenciler devam ederler?

İngilizce Hazırlık Programına, Üniversiteye yerleştiği bölümün program dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenciler ile, program dili Türkçe olup isteğe bağlı İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler devam ederler.

Lisans-Önlisans İngilizce Programı, üniversitede yerleştikleri bölümlerinde İngilizce ders almaya başlayan öğrenciler içindir. O derslerin içeriği YDYO tarafından hazırlanır.

Modern Diller Programı, İngilizce öğretimi dışındaki dillerde (Almanca, İspanyolca, İtalyanca gibi) seçmeli ders almak isteyen öğrenciler içindir. O derslerin içeriği YDYO tarafından hazırlanır.


İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDAN MUAFİYET

 • İngilizce Hazırlık Programından tüm bölüm öğrencileri başarılı (muaf) olmak zorunda mıdır?

Hayır. Ancak, yerleştikleri program dili “İngilizce” olan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programından başarılı (muaf) olma zorunlulukları bulunmaktadır.

 • İngilizce Hazırlık Programından başarılı (muaf) olma koşulları nelerdir?

Beykoz Üniversitesine ilk kez kayıt yaptıran ve yerleştikleri programın dili İngilizce olan öğrencilerin İngilizcede yeterlilik sağlamaları zorunludur. Ancak, İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için aşağıdaki seçeneklerden birini gerçekleştirmeleri yeterlidir.

 • Beykoz-PROF (İngilizce Yeterlilik) Sınavından başarılı olmak: YDYO tarafından verilen İngilizce Yeterlilik (Beykoz-PROF) Sınavına girerek muafiyet için gerekli puanı almak (en az 60 puan);
 • ÖSYM’nin verdiği dil yeterlilik sınavları: ÖSYM tarafından verilen YDS, e-YDS ve YÖKDİL yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavlarından en az 60 puan almış olmak;
 • Uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavları: Uluslararası geçerliliği olan ve YÖK tarafından tanınan sınavlardan, Beykoz Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ve son 2 yılda alınmış bir belgeyi ibraz etmek (TOEFL 72 ve üzeri, Pearson PTE Academic 55 ve üzeri, CAE C ve üzeri);
 • Yurt dışında alınan öğrenim belgesinin ibrazı: Üniversiteye yerleşilen tarih baz alınarak, en az son 3 yılının, İngilizcenin resmi dil veya anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü gösteren belgeyi/belgeleri ibraz etmek (lise, üniversite belgesi/diploması gibi);
 • Diğer üniversitelerden alınan muafiyet belgesi/belgelerinin ibrazı: Diğer üniversitelerin program dili %100 İngilizce olan öğrencileri için konulmuş Hazırlık muafiyet şartlarının gerçekleştirildiğini ve İngilizce Hazırlık Programında başarılı olunduğunu gösteren belgeyi/belgeleri ibraz etmek (Yatay geçiş öğrencileri, başvurdukları tarihe kadar bölüm derslerine katılmış olduklarını gösteren transkriptlerini de ibraz etmek zorundadırlar; Türkçe programdan gelen öğrenciler için bu muafiyetin geçerlilik süresi 2 yıldır).
 • Akademik yıl devam ederken İngilizce Hazırlık Programından muaf olup bölüm derslerine devam etme şansım var mı?

Evet. İngilizce Hazırlık Programında B2 düzeyini modül sonu başarı ortalaması 80 ve üzeri bir puanla bitiren öğrenciler ile yıl içinde verilen Beykoz-PROF Sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını başarıyla bitirmiş (muaf) sayılırlar ve takip eden modülde / dönemde kendi bölümlerinden ders almaya başlarlar. Ayrıca, Senatonun kabul ettiği harici dil yeterlilik sınavlarından birinden başarılı olduğunu ibraz eden öğrenciler de bir sonraki yarıyılda bölümlerinden ders alma hakkını kazanırlar.


İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI (Beykoz-PLET) ve İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (Beykoz-PROF) 

1. Beykoz-PROF Sınavına nasıl girebilirim?

Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış ve Beykoz-PROF Sınavına girmek isteyen öğrencilerin öncelikle İngilizce Seviye Belirleme Sınavından (Beykoz-PLET) en az B1 seviye çıkmaları ÖN KOŞULDUR. Akademik yılın başında verilen Beykoz PLET sınavını kaçıran öğrenciler, British Council tarafından hazırlanan İngilizce Score sınavına girerek B1 veya B2 seviyesini gösteren sertifikayı teslim edebilirler. Beykoz Üniversitesi öğrencileri, kendilerine sağlanan özel indirim kuponu (%25) ile15$ karşılığında sertifika alabilirler.

2. Beykoz-PROF hangi dönemlerde ve kaç kez uygulanır?

Akademik yılın başında, Güz (Modül 1 ve 2) ve Bahar (Modül 3 ve 4) modülleri sonunda olmak üzere 5 kez uygulanır.

3. Akademik yıl başında verilen Beykoz-PROF Sınavı ile akademik yıl içinde verilen Beykoz-PROF Sınavına herkes girebilir mi?

Hayır.

Akademik yıla başlarken verilen Beykoz-PROF Sınavına, Üniversiteye yeni kayıt yaptırıp Beykoz-PLET Sınavından B1 seviyesinde çıkan ve okuduğu modülde seviyesi B2 olan öğrenciler girebilir. B2, çıkış seviyesidir. Bu sebeple öncelikle öğrencinin B2 seviyesini başarı ile tamamlaması beklenir.

4. Beykoz-PLET Sınavına nerede ve ne zaman gireceğimi nasıl öğrenebilirim?

Üniversiteye kayıt işlemi tamamlandığında, öğrencilere sınavın yerini, tarihini, saatini ve sınav ile ilgili açıklamaları gösteren yazılı bir metin verilecektir. Ayrıca tüm bu önemli tarihler İngilizce Hazırlık Programı Akademik Takviminde vardır. Takvime, web sitemizden erişebilirsiniz.

5. Beykoz-PLET ve Beykoz-PROF Sınavları hakkında detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı web sayfasında bu sınavlar hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programı öğretim görevlileri, öğrencilere açıklama yapmak üzere İngilizce Hazırlık Programı Kayıt Masasında hazır bulunacaklardır. Üniversiteye kayıt aşaması tamamlandığında, bu masalardan sınavlarla ilgili bilgi alınması çok önemlidir.

6. Beykoz Üniversitesi, Beykoz-PLET ve Beykoz-PROF Sınavlarına yönelik kurslar sağlıyor mu?

Modül 5 dediğimiz yaz programı PREP-PT adında bir kurs programıdır. Ancak bu programa önceki modülleri bizimle tamamlamış fakat başarılı olamamış öğrenciler devam etmektedir.

Ayrıca bu sınavlara, YDS, e-YDS, TOEFL gibi sınavlar için hazırlanmış test kitaplarından yararlanmak suretiyle hazırlık yapılabilir.

7. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görerek başarılı oldum. DGS ile tekrar Beykoz Üniversitesine yerleşirsem İngilizce Hazırlık Programındaki muafiyet hakkımı kullanabilir miyim?

Öğrenim dili Türkçe olan programlarda İngilizce Hazırlık Programı muafiyetinin geçerlik süresi 2 (iki) yıldır. Yıl kaybetmeden devam edilmişse, bu muafiyet hakkından yararlanabilirsiniz.

Ancak İngilizce bir programa DGS ile geçiş yapmış ve daha önce hazırlık programı okumamış veya geçerli sınav belgesi ibraz edememişseniz, diğer öğrenciler için geçerli olan koşullar sizde de aranır.


İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA

1. İngilizce Hazırlık Programı derslerine kimler katılabilir?

İngilizce Hazırlık Programı derslerine, Üniversitemizde program dili İngilizce olan bir bölüme kayıt yaptıran ve İngilizce Hazırlık Programı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin katılımı zorunludur.

Yerleştikleri programın dili “Türkçe” olan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Programı derslerine katılmak istedikleri takdirde, Üniversiteye kayıtları sırasında bu isteklerini Üniversite Öğrenci İşlerine bildirmeleri gerekmektedir (İsteğe Bağlı Öğrenci kontenjanıyla).

 2. İngilizce Hazırlık Programında tüm yıl devam eden bir sistem mi uygulanır?

Hayır.

İngilizce Hazırlık Programında “modüler sistem” uygulanmaktadır. Programda, Güz Yarıyılı 1. ve 2. modül, Bahar Yarıyılı 3. ve 4. modül ve Yaz Öğretimi 5. modül (ücretli-isteğe bağlı) olmak üzere toplam 5 modül bulunur.

Öğretim süresi, 1., 2., 3. ve 4. Modüller için 8 hafta, 5. Modül için ise yaklaşık 6-8 haftadır.

3. İngilizce Hazırlık Programında hangi düzeyde akademik yıla başlayacağım?

Akademik yıl başında yapılan ve kayıtlı tüm öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz-PLET) sonucu, programda hangi sınıfta olmanız gerektiğini gösteren yeterli bir ölçüttür. 

4. Bir modülde “başarılı olmak” ne demektir?

Öğrencinin bir modülde başarılı olması, o modülde öğrenim gördüğü düzeylerden, bir sonraki modülde bir üst düzey sınıflarına devam edebilmesi demektir. Okudukları İngilizce düzeyini, en az “65 (altmış beş) ve üzeri bir puan ortalaması” ile tamamlayan öğrenciler, ilgili modülden “başarılı” sayılırlar. (Not: Devamsızlıktan kalmamış olmak şartıyla…)

5. Modülde verilen sınavlar ve ağırlıkları nelerdir?

Aşağıdaki tablo, örnek bir tablodur. Puan ağırlıkları ile ilgili çalışma, her akademik yıl için ayrı çalışılır ve akademik takvime ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir.

PORTFOLYO ÇALIŞMASI (%30): 30 puan / 100 puan

* Achievement Test (AcT): 5 puan

* Online Task: 10 puan

* Project Task: 15 puan

ARASINAV (MIDTERM; %20): 20 puan / 100 puan

(Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, Writing)

DERSE KATILIM NOTU (PARTICIPATION; %20): 20 puan / 100 puan

MODÜL SONU SINAVI (END OF MODULE EXAM; %30): 30 puan / 100 puan    

(Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, Writing, Speaking)  

Modül sonu sınavına girmek için:

 •         Devamsızlık limitini (%20) aşmamak
 •        Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, yukarıdaki tabloda geçen sınavlar, puanları, ağırlıkları, sınav türleri, adları gibi konularda, düzeye ve modül ihtiyaçlarına uygun olarak değişiklik yapabilir. Her modülün ilk haftası içerisinde, o modüle ait sınavlar ve sınav tarihleri öğrencilere duyurulur.

DEVAM DURUMU, RAPOR TESLİMİ

1. İngilizce Hazırlık Programında haftada kaç saat öğrenim yapılmaktadır?

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, bulundukları düzeylere uygun olarak, haftada 20 saatlik sınıf içi derslerine katılırlar. Sınıf içi derslerinin yanı sıra, öğrencilere, online ödev sağlanır. Ayrıca, öğrencilere, "Öğrenci Akademik Destek Birimi” (Student Academic Counselling Unit- ACUT) yardımıyla birebir ve/veya grup halinde akademik destek alma ve ek materyal edinme fırsatları da sunulur.

2. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Evet. Modülden başarılı olabilmek için “derslere en az %80 oranında devam etmek” ve verilen sınavlardan istenilen düzeyde puan almak gerekmektedir. Derslerine düzenli gelemeyen öğrenciler, devam eden programı takip etmede sorun yaşayacaklardır. Devam edilemeyen derslerin telafi sorumluluğu öğrenciye aittir.

3. Devamsızlık hakkım var mıdır?

“Devamsızlık” bir hak olarak değil, mazeret belgesi alınamayan durumlar için bir zorunluluk olarak kabul edilmeli ve zorunlu ve/veya acil olmadıkça devamsızlık yapılmamalıdır. Öğrenciler, zorunlu hallerde kullanılan devamsızlıklarının takibini Öğrenci Bilgi Sisteminden (OIS) yapmakla sorumludurlar.

4. Devamsızlık limitini aşarsam ne olur?

Bir modül içerisinde, %20’lik devamsızlık limitini, Senato tarafından kabul edilen mazeret belgeleri olmadan aşan öğrenciler, modül sonu verilecek final sınavına giriş hakkını kaybederler. Devamsızlık limitini %40 oranında aşıp geçerli herhangi bir mazeret belgesi sunamayan öğrenciler, ilgili modülden kalırlar ve derse devam haklarını kaybederler. Devamsızlık limitini sağlık nedeniyle %30 ve üzeri aşan öğrenciler, devlet hastanesinden alınmış heyet raporunu, mazeret/rapor teslim süresi içerisinde Hazırlık Programı Öğrenci İşlerine teslim etmeleri zorunludur. (Detaylı bilgi için bkz. Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi Madde 17)

5. Bir modülde yaptığım devamsızlık süresi bir başka modülü ve/veya akademik yılı etkiler mi?

Hayır. Bir modülde yapılan devamsızlık, bir sonraki modüle aktarılmaz; yeni modülde, devamsızlık süresi yeniden başlar.

6. Devamsızlık mazeret belgemi ne zaman ve nereye teslim etmeliyim?

Mazeret belgeleri, mazeret tarihinin sonlandığı günden sonraki 5 (beş) iş günü içinde İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Mazeret sınavına girmek üzere teslim edilecek belgelerin, belge teslim süresini beklemeden, en geç mazeret sınavından bir gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

7. Akademik yıla başlarken, İngilizce Hazırlık Programı hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılır mı?

Evet. Akademik yıl başında “İngilizce Hazırlık Oryantasyon Programı” yapılır. Burada detaylı bilgiler verilir ve öğrencilerin soruları yanıtlanır. Katılım ZORUNLUDUR.


ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OİS)

1. Devamsızlık ve sınav not bilgilerimi nereden öğrenebilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemine (OIS) giriş yaparak bu bilgileri öğrenebilirsiniz.

2. OIS’e nasıl giriş yapabilirim?

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere, sisteme girecekleri kullanıcı adı ve şifrelerinin yer aldığı bir yazı verilir. Öğrenciler, https://ois.beykoz.edu.tr linkine giderek sisteme giriş yapabilirler.


İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA İSTEĞE BAĞLI ÖĞRENİM GÖRME

1. Program dili Türkçe olan bir bölüme yerleştim. Neden İngilizce Hazırlık Programına katılmalıyım?

Program diliniz Türkçe olsa da İngilizce öğrenmeniz önerilir çünkü…

 • Erasmus Öğrenci Değişim Programına katılmak istediğinizde, İngilizce Yeterlilik Sınavı şartı aranır,
 • AFS, Mevlana gibi uluslararası programlara veya yurtdışı üniversiteler ile ortak programlara katılmak veya stajını yurt dışında yapmak istediğinizde, yeterli İngilizce düzeyine sahip olmak avantaj sağlar;
 • Mezun olduğunuzda, yabancı dil bilen nitelikli bir eleman olarak iş başvurusu yapabilirsiniz;
 • Çift ana dal veya yan dal yapmak istediğinizde, İngilizce programlara da başvuru hakkına sahip olabilirsiniz;
 • Önlisans öğrencisi iseniz, ikinci yılın sonunda Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemizde İngilizce bir programa yerleşmeniz halinde, İngilizce Hazırlık Programı muafiyet hakkından yararlanabilirsiniz.
 • Kendi bölümünüzde verilen B2 ve üzeri seviye İngilizce derslerine katılma şansı elde ederek İngilizce becerilerinizi yüksek seviyede tutabilirsiniz.

2. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmek için ne yapmalıyım?

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdığınızda, bu isteğinizi Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmeniz ve konu hakkında bilgi almanız gereklidir.

3. İngilizce Hazırlık Programına isteğe bağlı devam ettiğimde programdan muaf olma zorunluluğum olur mu?

Hayır. 1. Akademik Yılın sonunda başarılı olan/olmayan isteğe bağlı İngilizce öğrenim gören bütün öğrenciler, bölümlerinde 1. sınıf derslerine başlarlar. Birinci akademik yılda başarısız olan ama bir sonraki akademik yılda da İngilizce Hazırlık Programına devam etmek isteyen öğrencilerin, bu isteklerini Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmeleri gerekir.

4. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına bir akademik yıl devam etmek zorunlu mu?

Hayır. İsteğe Bağlı hazırlık program öğrencileri, güz yarıyılı sonunda, başarısız olurlarsa, İngilizce Hazırlık Programından ayrılıp bahar yarıyılında programlarındaki derslerine başlayabilirler. Öğrenciler bu isteklerini, güz yarıyılı bitiminden en az 15 gün önce bir dilekçe ile Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar; aksi halde, bahar yarıyılında İngilizce Hazırlık Programı sınıflarına atanırlar ve bölümlerindeki derslerine başlayamazlar.


YURT DIŞINDA İNGİLİZCE ÖĞRENME FIRSATI (ESL-A)

1. İngilizceyi yurtdışında öğrenme fırsatım var mı?

Evet. İngilizce Hazırlık Programı öğrenimlerini yurt dışındaki bir dil okulunda yapmak isteyen (program dili Türkçe ve/veya İngilizce) öğrenciler, Amerika ve İngiltere’deki EF Dil Okullarının İngilizce Programına katılabilirler. Program dili İngilizce olan öğrenciler, yurtdışındaki İngilizce programlarını başarıyla tamamladıktan sonra Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için Beykoz-PROF Sınavında başarılı olmaları veya İngilizce Hazırlık Programı muafiyeti için Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen harici dil yeterlilik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2. Yurt dışında okumamın ne gibi faydaları var?

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sadece İngilizceyi hızlı bir şekilde öğrenmezler; farklı kültürden insanlarla tanışma fırsatı da bulurlar.

3. Yurt dışında İngilizce öğrenme fırsatları hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

İletişim ve detaylı bilgi için:

Ebru AYTANÇ (Uluslararası İlişkiler Müdürü): 0216 912 22 52

E-posta: international@beykoz.edu.tr


SAĞLIK MERKEZİ VE PSİKOLOJİK REHBERLİK VE DANIŞMANLIK BİRİMİ

1. Sağlık sorunu yaşadığımda, kimden yardım alabilirim?

Kavacık Yabancı Diller Yüksekokulu Yerleşkesinde bulunan Sağlık Merkezimiz, mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Acil durumlarda veya uzmanlık gerektiren müdahaleler için öğrenciler en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilirler. İletişim ve detaylı bilgi için:

Revir: 0216 912 22 52

2. Üniversiteye başlarken yeni bir kuruma, çevreye, vs. uyumda sorun yaşarsam veya kişisel rehberliğe ihtiyaç duyduğumda ne yapmalıyım?

Lisans Programları Yerleşkemizde bulunan Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Servisi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Birim hakkında detaylı bilgi ve iletişim için:

Telefon: 0216 912 22 52

E-posta: pdr@beykoz.edu.tr


ÖĞRENCİ KULÜPLERİ HAKKINDA

1. Sosyal etkinliklere katılmak, hobiler edinmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitenin Öğrenci Kulüplerine üye olabilir, onların etkinliklerine katılabilirsiniz. Kulüpler ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi ve iletişim için;

Enes ÖZMEN (Müdür):0216 912 22 52     E-posta: enesozmen@beykoz.edu.tr

 

Bu içerik 27/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı