Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstriyel Süreçler ve Mühendislik

Günümüz dünyasında endüstriyel üretim, bilhassa da yüksek katma değerli ürünlerin endüstriyel üretimi uluslararası nitelikte, çok sayıda işletmeyi içeren değer zincirleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu durum, her bir üretim biriminde üretim süreçlerinin daha fazla dışsal parametreye bağlı hale gelmesiyle sonuçlanmaktadır. Ayrıca, en genel olarak “Endüstri 4.0” olarak isimlendirilen teknolojik bütünsellik üretim süreçlerinin otomasyon düzeyini eskisine göre çok yükseltmiş, üretim esasen mühendislik disiplini çerçevesinde tasarlanıp yürütülen ve makineler tarafından gerçekleştirilen bir sürece dönüşmüştür.

Bütün bunlara ek olarak dünya ekonomisi son on yıl zarfında eskisine göre çok daha belirsiz hale gelmiş durumdadır. “Küreselleşme” döneminin aksine dünya ekonomisinde giderek büyük sermaye gruplarının ve ulusal çıkarların şiddetlenen rekabeti ile çatlaklar oluşmakta; bu çatlaklar bilhassa uluslararası değer zincirlerinde yer alan şirketler açısından yönetilmesi gereken ek riskler yaratmaktadır.

Endüstri Mühendisliği, bir disiplin olarak bu ortamda büyük önem kazanmaktadır. Aynı anda hem bütünleşik, hem de çelişkili sistemler olan değer zincirlerinde üretimin kârlı biçimde sevk ve idaresi, mühendislik disiplini ile yöneticilik vasfının birleştirilmesini gerektirmektedir. 

Endüstri Mühendisi Kimdir?

Günümüz rekabetçi ortamında sanayi, bilgi ve altyapı sistemlerinde verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve kâr oranlarının iyileştirilmesinde kullanılan yöntemler tüm mühendislik dallarında artan bir hızla önem kazanmaktadır. Endüstri Mühendisliği mühendislik eğitiminde yöneticilik bilgi ve becerisinin önemine vurgu yapmakta ve bu nedenle program müfredatı insan, malzeme, sermaye, enerji, bilgi ve teknoloji içeren bütünleşik ve karmaşık sistemleri tasarlayacak, düzenleyip iyileştirecek, yönetecek mezunlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bu sistemlerde üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasında kullanılacak yönetim sistemlerinin kavranması, tasarlanması ve uygulanması için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerin kazandırılması, üretim, ürün geliştirme ve hizmet sunumu için çözümlerin geliştirilmesinde karmaşık mühendislik ve yöneticilik bilgilerinin de edinilmesi hedeflenmektedir.

Endüstri Mühendisi Ne Yapar?

Endüstri Mühendisleri mal ve hizmet üreten insan, malzeme, makine, sermaye, bilgi, enerji ve teknoloji bileşenlerini içeren karmaşık sistemleri bütünleşik bir bakış açısı ile tasarlar, kurar, geliştirir ve yönetirler.

Endüstri Mühendisi Nerede Çalışır?

Endüstri Mühendisleri her tür mal ve hizmet üretiminden telekomünikasyona, bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan enerjiye, marka yöneticiliğinden turizme, eğitimden danışmanlığa, lojistikten yazılıma kadar her alanda çalışabilirler.

Endüstri Mühendisliği Eğitimi

Endüstri Mühendisliği eğitiminin süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında fizik, matematik, bilgisayar programlama gibi temel dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise Endüstri Mühendisliğinin temel dersleri ve uygulama alanları dersleri yer alır.

Beykoz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ders programına aşağıdaki dersler yer alır:

 • Fizik ve Matematik (Diferansiyel ve İntegral Hesap, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık Kuramı ve İstatistik)
 • Programlama
 • Ekonomi
 • İstatistik
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama
 • Finans
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Sistem Analizi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yöneylem Araştırması
 • E-Ticaret
 • İş Hukuğu

Programda ayrıca seçmeli dersler yer alır.

Endüstri Mühendisliği programının derslerinin birçoğu işletme mühendisliği programıyla ortaktır. Endüstri Mühendisliği programı işletme mühendisliği programına kıyasla ayrıca temel mühendislik dersleri, programlama, bilişim sistemleri, yöneylem araştırması gibi mühendislik dersleri içerir.

Endüstri Mühendisliğinin işletme mühendisliği ve işletmeden ayrı bir program olarak sunulmasının nedeni günümüzde karmaşıklaşan işletme alanında mühendislik yaklaşımına daha yoğun biçimde ihtiyaç duyulmasıdır.

Mühendislik Programlarının Birinci Sınıfında Ortak Dersler

Beykoz Üniversitesi’nde mühendislik programlarının birinci sınıfları bir ders hariç ortaktır, yani aynı derslerden oluşur. Birinci sınıfın ortak oluşu öğrenciye birinci sınıfın sonunda ders kaybı olmadan yatay geçiş yapma olanağı sağlar. Böylece üniversiteye girişte yaptığı tercihten memnun olmayan öğrenci bulunduğu mühendislik bölümünden başka bir mühendislik bölümün kaybı olmadan geçebilir.

Mühendislik programlarının birinci sınıfının ortak olması mühendislik programları arasında yandal ve çift anadal yapmayı kolaylaştırır.

Yetkinlik Geliştirme Programı

Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Üniversitemizin “Yetkinlik Geliştirme Programı” ile öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 Yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Böylelikle fakültemizden mezun olan mühendis ve mimarlarımız iş dünyasına alan bilgilerinin yanı sıra öğrenim hayatları süresince kazandıkları kritik temel ve yönetsel yetkinlikler ile atılıyor ve kariyerlerine büyük bir avantaj ile başlıyor.

Staj ve İş Yerinde Çalışma

Endüstri Mühendisliği eğitimi için staj ve iş yerinde çalışma önemlidir. Beykoz Üniversitesi’nin eğitim modeli sekiz dönemden oluşan dört yıllık lisans eğitiminin son döneminin eğitim görülen alandaki bir işyerinde çalışılmasına dayanır. Böylece öğrenci mezun olduğunda iş yaşamına bir adım ön başlar.

İngilizce

Endüstri Mühendislerinin İngiliz bilmesi mesleklerindeki gelişmeleri izleyebilmeleri, uluslararası firmalara çalışabilmeleri, yurt dışı ile iletişim kurabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle Beykoz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programı İngilizcedir.

Endüstri Mühendisliği Eğitimi ile Alınan Diploma ve Unvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Endüstri Mühendisliği Lisans Diploması ve Endüstri Mühendisi unvanı verilir.

Yüksek Lisans ve Doktora

Endüstri Mühendisliği okuyanlar eğitimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam edebilirler. Yüksek lisans yapanlar Yüksek Mühendis unvanını alırlar. Doktora yapanlar araştırmacı ve akademisyen olurlar. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde Endüstri Mühendisliğinin çeşitli alanlarında uzmanlaşılabilir. 

Endüstri Mühendislerinin Çalışma Ortamları

Genellikle ekip halinde, bir takımla birlikte çözüm odaklı çalışan Endüstri Mühendislerinin çalışma alanları genellikle üretim süreçlerinin yönetildiği ofis ortamıdır.

Endüstri Mühendisi Ne Kadar Kazanır?

Her meslekte olduğu gibi Endüstri Mühendislerinin kazançları da yapılan işe, çalışılan kuruma, iş yoğunluğuna, iş tecrübesine ve benzeri kriterlere göre değişir. Ancak Endüstri Mühendisleri genellikle çoğu mesleğe kıyasla daha yüksek ücretler kazanırlar.

Endüstri Mühendisi Nerelerde Çalışır?

Endüstri Mühendisi iş analizi, sistem tasarımı, insan kaynakları, pazarlama ve satış, tedarik, dış ticaret, e-ticaret ve daha birçok alanda çalışabilir.

           

Bu içerik 05/07/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.