İletişim sektörü Türkiye’de ve dünyada, dijital dönüşümlere paralel olarak ortaya çıkan yeni mecraların etkisiyle sürekli bir büyüme ve değişim içindedir. Akademik çalışmaların da odaklandığı bilgisayar ve iletişim sektöründeki gelişim ve değişimler, bireysel ve toplumsal yaşam üzerinde de önemli daha önce görülmemiş derecede etkili değişimlere neden olmuştur. Günümüzde televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel kitle iletişimi mecraları, teknolojik gelişmelerle birlikte dijital platformlara kaymakta, sayısal ve analog yapılar bütünleşmiş biçimde birlikte çalışmaktadır. İletişim sektörünün dönüşen bu yapısı, iletişimcilerin özellikle dijital alanlardaki bilgi ve uzmanlığını zorunlu kılmaktadır.

İletişim ve Tasarımı Bölümü, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin iç içe geçtiği sayısal dünyada, yaşanan gelişmelere uyum sağlayarak varlıklarını sürdürmek isteyen kurumların ve yayıncılık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu desteği, hedef kitleleriyle dijital ve geleneksel platformlarda doğru iletişim kurma ve iletişim sürecini yönetme becerilerini kazandıracak, iletişim alanının da gelişimine katkıda bulunmayı sağlayacak bir eğitim içeriği üzerine yapılandırılmıştır.

Bölümün eğitim anlayışı, çalıştıkları alana katkı sağlayan, söz konusu değişim ve dönüşümleri takip etme ve yönetme bilinci ve becerisine sahip, yenilikçi yaklaşımı benimseyen, dijital platformlarda söz sahibi, entelektüel konularda kendini geliştirme farkındalığına sahip, iş ahlakı ve etik konularda bilinçli, içinde bulunduğu topluma, ülkesine katkı sağlayacak anlayışa sahip bireyler yetiştirmek üzerine kuruludur. İletişim ve Tasarımı Bölümü, geleneksel ve dijital iletişim platformlarında başarılı görsel ve içerik çalışmaları yürütecek, geliştirecek, yönetecek; işletmeler bünyesinde iletişim stratejilerine yön verecek yenilikçi yaklaşıma sahip adayları kuram ve uygulama boyutunda yetkinleştirerek akademik dünyaya ve iş dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır.

Teori ve pratiğin iç içe geçtiği eğitim ortamında öğrencilerimizin, iş dünyası ile buluşması, uluslararası ortamlara erişmesi; yarışma, sergi, festivaller ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına katılarak saha çalışmalarını deneyimlemesi, dijital ve klasik projeler üreterek öğrencilik yıllarında bile topluma ve sektöre katkıda bulunmalarını sağlamak öncelikli eğitim hedeflerimizdir. İletişim ve Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler iletişim sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çok çeşitli alanlarda görev alabilirler. Bölüm mezunları iletişim girişimci olabilmenin yanı sıra, tasarım stratejisti, iletişim stratejisti, iletişim yöneticisi, marka yöneticisi, medya analisti, halkla ilişkiler uzmanı, reklam tasarımcısı, itibar yöneticisi, siyasal iletişim uzmanı gibi çok çeşitli orta ve üst düzey pozisyonlarda görev alarak; medya, moda, grafik tasarımı, eğlence tasarımı ve yönetimi, etkinlik tasarımı ve yönetimi, reklamcılık, halkla ilişkiler, görsel tasarım gibi sektörlerde iş imkanı bulabilirler. Ayrıca, farklı sektörlerde yer alan kurumların iletişim, reklam, halkla ilişkiler, medya ilişkileri gibi bölümlerinde de görev yapabilirler.

         

Bu içerik 22/06/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.