Geleceğin Yaşam Alanlarının Tasarımı

Geleceğin yaşam alanlarını tasarlayan, kentlerimizin geleceğini biçimlendiren lider mimarlar yetiştirme vizyonunu benimseyen Beykoz Üniversitesi Mimarlık Programı, mezunlarını mimarlığın insani, fonksiyonel, teknik, kentsel-çevresel bileşenlerinin bilincine varmak ve bu bileşenleri anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bütünleştirmek için gerekli yetkinliklerle donatmak amacındadır. Program mezunlarını mimarlık alanıyla ilgili bilimsel gelişme ve bilgi üretimi süreçlerine katkı sağlayabilmeleri için, eleştirel düşünebilen, yöntemsel araştırma ve deney yapabilen, akademik öğrenmeyi pratik uygulama ile bütünleştirebilen mimarlar olarak mezun etmeyi amaçlar.

Mimar Kimdir?

Mimar, binaları kullanıcı ihtiyaçlarını gözeterek çevresel, sosyal ve kültürel bağlama göre tasarlayan ve binaların projesine uygun şekilde inşaatının yapılmasını denetleyen teknik bir uzmandır.  Mimarın başlıca çalışma alanı binalar ve binalarla ilişkili yapılardır. Binanın sağlamlığı, estetik özellikleri, kullanışlılığı mimarın sorumluluk alanlarıdır.

Ünlü mimar F.L Wright “Mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır” derken mimarın tasarladığı binanın bina kullanıcısının yaşamını şekillendireceğini vurgular.

Mimarlar projesini yaptıkları binanın telif hakkına sahiptirler (fikir ve sanat eserleri kanununa tabi olarak).

Mimar Ne Tür İşler Yapar?

Mimarlık toplumun yapısına, gereksinimlerine, ekonomik verilere ve teknolojik gelişmelere bağlı bir uzmanlıktır. İnsanlar için konforlu mekanları organize ederken,  sağlamlıkla ve estetikle ilgili gerekleri dikkate alır.

Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır.

Mimar bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapar:

 • Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığının incelenmesi
 • Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarının belirlenmesi
 • Binanın plan, kesit, görünüş çizimleriyle projesinin hazırlanması 
 • Binanın yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketlerin hazırlanması
 • Binanın 3 boyutlu görselleştirmelerinin yapılması
 • Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturulması, mekanik-elektrik-statik projelerin koordinasyonunun yapılması ve yürütülmesinin denetlenmesi
 • Şantiyede binanın inşaatının yapılmasını sağlayacak daha detaylı bilgileri içeren uygulama projesinin hazırlanması
 • Binanın projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi
 • Mevcut binalarda değişiklik veya onarım için tadilat projesinin hazırlanması

Mimarlık Eğitimi

Mimarlık eğitiminin süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

Beykoz Üniversitesi mimarlık lisans ders programına aşağıdaki dersler yer alır:

 • Temel Tasarım
 • Grafik Anlatım
 • Mimarlık Matematiği
 • Mimarlıkta Bilgisayar Kullanımı
 • Bina Bilgisi ve Malzeme
 • Yapı Bileşenleri
 • Mimari Tasarım
 • Mimarlık Tarihi
 • Statik ve Mukavemet
 • Strüktürlerin Davranış ve Analizi
 • Strüktürel Tasarım
 • Bilgisayarla Mimari Tasarım
 • Peyzaj Tasarım
 • Detay Bilgisi
 • Çevre Kontrol Sistemleri
 • Tesisat Bilgisi
 • Mimari Yapıların Korunması ve Restorasyon
 • Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım
 • Yapım Yönetimi
 • İnşaat Ekonomisi
 • İmar Mevzuatı
 • Sürdürülebilir Mimarlık

Programda ayrıca seçmeli dersler yer alır.

Mimari Tasarım Stüdyosu

Mimarlık programında her dönem bir mimari tasarım dersi vardır. Bu derste öğrenciler mimarlık stüdyosunda öğretim elemanları gözetiminde mimari proje yaparlar.

Yetkinlik Geliştirme Programı

Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Üniversitemizin “Yetkinlik Geliştirme Programı” ile öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 Yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Böylelikle fakültemizden mezun olan mühendis ve mimarlarımız iş dünyasına alan bilgilerinin yanı sıra öğrenim hayatları süresince kazandıkları kritik temel ve yönetsel yetkinlikler ile atılıyor ve kariyerlerine büyük bir avantaj ile başlıyor.

Staj ve İş Yerinde Çalışma

Mimarlık eğitimi için staj ve iş yerinde çalışma önemlidir. Bunun için mimarlık eğitiminde aşağıdaki stajlar yapılır:

 • Mimari Büro Stajı
 • Şantiye Stajı

Beykoz Üniversitesi’nin eğitim modeli sekiz dönemden oluşan dört yıllık lisans eğitiminin son döneminin eğitim görülen alandaki bir işyerinde çalışılmasına dayanır. Böylece öğrenci mezun olduğunda iş yaşamına bir adım ön başlar.

İngilizce

Mimarların İngiliz bilmesi mesleklerindeki gelişmeleri izleyebilmeleri, uluslararası firmalara çalışabilmeleri, yurt dışı ile iletişim kurabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle Beykoz Üniversitesi mimarlık programına İngilizce dersleri yer alır.

Mimarlık Eğitimi ile Alınan Diploma ve Unvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Mimar Lisans Diploması ve Mimar unvanı verilir.

Mimarlık Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

Mimar olmak isteyenlerin aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekir:

 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme
 • El ve gözü eşgüdümle kullanabilme
 • Görsel sanatlara ilgi
 • Yaratıcı
 • Estetik görüş sahibi
 • Başkalarını etkileyebilme
 • Yeniliklere açık
 • Eleştiriye açık
 • Dikkatli ve titiz
 • Detaycı
 • Araştırmacı
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden

Mimarların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora

Mimarlık okuyanlar eğitimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam edebilirler. Yüksek lisans yapanlar Yüksek Mimar ünvanını alırlar. Doktora yapanlar araştırmacı ve akademisyen olurlar. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde tasarım, restorasyon, yapım yönetimi gibi alanlara uzmanlaşılabilir.

Mimar ile İnşaat Mühendisinin Farkı Nedir?

Mimar bina ve binayla ilişkili yapılar ile ilgili iken inşaat mühendisi yol, köprü, baraj, liman, havaalanı gibi bina dışındaki tüm farklı yapılarla ile ilgilidir. Mimarın mimari projesini hazırladığı binanın taşıyıcılık ve sağlamlık bağlamında hesaplamaları ve statik projelerin hazırlanmasını statik mühendisi (inşaat mühendisi) yapar. Statik mühendisliği inşaat mühendisinin bir dalıdır. Mimar statik mühendisinden gelen statik projeyi mimari projeye uygunluk açısından denetler ve gerekli düzenlemeleri ister.  Mimar ayni şekilde diğer mühendislik alanları mekanik ve elektrik mühendisleriyle de çalışır ve onların projelerinin hazırlanmasını koordine eder.

Mimar ile İç Mimarın Farkı Nedir?

Mimar yapının tümünün projesinin yaparken iç mimar yapının iç kısımlarının dekorasyonuna yönelik projeleri yapar.İç mimarlık daha fazla detay gerektiren iç mekân tasarımlarıyla ilgilidir. Mimar bir binanın iç ve dış tasarımından sorumludur, gerektiğinde iç mekân tasarımı yapar.

Mimar ile Peyzaj Mimarının Farkı Nedir?

Peyzaj mimarı açık alanların tasarımını yapar. Peyzaj mimarı açık alanların ağaç ve bitkilerle donatılması ve geçiş alanları gibi kullanım fonksiyonlarının belirlenmesi ile ilgilidir.

Mimar ile Şehir Plancısının Farkı Nedir?

Şehir planlama mimarlığın bir dalıdır ve mimarlık programlarına ders olarak yer alır. Şehir planlama eğitimi dört yıllık bir lisans programı olarak kapsamlı olarak da alınabilir ve böylece şehir plancısı diploması alınır. Şehir plancısı şehrin kullanım alanlarının ve bu alanların yerleşim alanı, yeşil alan, sosyal alan, ulaşım ağı gibi kullanım fonksiyonlarının ve bunlarla ilgili yoğunluk, kat yüksekliği gibi kriterlerin belirlenmesi, şehir planlarının yapılması üzerinde çalışırlar.

        

Bu içerik 29/06/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.