Prof. Dr. Gülten Kaptan (Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Özgeçmiş
4442569
gultenkaptanbeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Cem Mesçi
Özgeçmiş
444 25 69
cemmescibeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doktora: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Prof. Dr. Mehmet Cenk Gürbüz
Özgeçmiş
444 25 69
mehmetcenkgurbuzbeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi 

Prof. Dr. Meryem Kaya
Özgeçmiş
4442569
meryemkayabeykoz.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi
Doktora: Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar
Özgeçmiş
4442569
basakkarbekbayraktarbeykoz.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Behram Sarı
Özgeçmiş
4442569
ahmetbehramsaribeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Erciyes Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karadağ
Özgeçmiş
4442569
ahmetkaradagbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: GATA Haydarpaşa Eğt. Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz Tamer
Özgeçmiş
444 25 69
alicengiztamerbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali Noğay
Özgeçmiş
4442569
bayramalinogaybeykoz.edu.tr
Lisans: GATA Tıp Fakültesi
Y. Lisans: GATA Tıp Fakültesi
Doktora: GATA Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun
Özgeçmiş
4442569
cengizuzunbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Trakya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Bellek
Özgeçmiş
4442569
devrimbellekbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Doktora: Göztepe Eğt. veArş.Hastanesi KBB Hastalıkları 

Doç. Dr. Fikret Aksoy
4442569
fikretaksoybeykoz.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi - Marmara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Davutoğlu
Özgeçmiş
4442569
gokhandavutoglubeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Sağ. Bak.Bakırköy K.D ve Çocuk Hastalıkları      

Dr. Öğr. Üyesi İlteriş Çağatay Ruhi
Özgeçmiş
4442569
ilteriscağatayruhibeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Göztepe Eğt. veArş.Hastanesi KBB Hastalıkları 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şener Demiroluk
Özgeçmiş
444 25 69
ismailsenerdemirolukbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Uğur Şener
4442569
ismailugursenerbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Rafi
Özgeçmiş
4442569
kamuranrafibeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Celal Hatiboğlu
Özgeçmiş
4442569
mehmetcelalhatiboglubeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doktora: Sağlık Bakanlığı, Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH  

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tekkeşin
Özgeçmiş
4442569
mustafatekkesinbeykoz.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: Uludağ Üniversitesi
Doktora: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Rasim Güzel
Özgeçmiş
4442569
rasimguzelbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: T.C Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Serhat Ektirici
Özgeçmiş
4442569
umutserhatektiricibeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yalçın
Özgeçmiş
4442569
umityalcinbeykoz.edu.tr
Lisans: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Öğr. Gör. Ahmet Çabuk (İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
ahmetcabukbeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi

Öğr. Gör. Ali Aşur Delen
Özgeçmiş
4442569
aliasurdelenbeykoz.edu.tr
Lisans: Atatürk Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi

Öğr. Gör. Burcu Dişli (Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
burcudislibeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Öğr. Gör. Cahit Burkay Eker (Fizyoterapi Program Başkanı)
Özgeçmiş
444 25 69
cahitburkayekerbeykoz.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Öğr. Gör. Ceren Kahraman Bereket (Mimari Restorasyon Program Başkanı)
Özgeçmiş
444 25 69
cerenkahramanbereketbeykoz.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Öğr. Gör. Elife Çete (Çocuk Gelişimi Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
elifecetebeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Esra Balkan
Özgeçmiş
444 25 69
esrabalkanbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi
Y. Lisans: Biruni Üniversitesi

Öğr. Gör. Ezgi Alaçam (İç Mekan Tasarımı Program Başkanı)
Özgeçmiş
444 25 69
ezgialacambeykoz.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi

Öğr. Gör. Gözde Mihran Altınsoy (Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
gozdemihranaltinsoybeykoz.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Gülcan Ok Düker
444 25 69
gulcanokdukerbeykoz.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi
Y. Lisans: Anadolu Üniversitesi

Öğr. Gör. Hanife Salbaş
4442569
hanifesalbasbeykoz.edu.tr
Lisans: 2011 Selçuk Üniversitesi
Y. Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devam)

Öğr. Gör. Kadir Şeker (İlk ve Acil Yardım Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
kadirsekerbeykoz.edu.tr
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Öğr. Gör. Kübra Kelleci (Diyaliz Program Başkanı ve Odyometri Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
kubragolebatmazbeykoz.edu.tr
Lisans: Fırat Üniversitesi
Y. Lisans: Fırat Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet El (Grafik Tasarımı Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
mehmetelbeykoz.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet Murat Şentürk
Özgeçmiş
4442569
muratsenturkbeykoz.edu.tr
Lisans: Beykent Üniversitesi

Öğr. Gör. Melike Tümen
4442569
meliketumenbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Merve Şahan Ahmed
Özgeçmiş
4442569
mervesahanbeykoz.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Öğr. Gör. Mine Ece (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı)
444 25 69
mineecebeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Nesrin Özer Emre (Aşçılık Program Başkanı)
Özgeçmiş
444 25 69
nesrinozeremrebeykoz.edu.tr
Lisans: Gaziantep Üniversitesi

Öğr. Gör. Pınar PAMUK
4442569
pinarpamukbeykoz.edu.tr
Lisans: 2005 Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: 2016 Ahmet Yesevi Üniversitesi

Öğr. Gör. Selin SEZGİN
444 25 69
selinsezginbeykoz.edu.tr
Lisans: 2007 İstanbul Bilgi Üniversitesi
Y. Lisans: 2017 Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Serap Bozkurt (Görsel İletişim Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
serapbozkurtbeykoz.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Kültür Üniversitesi

Öğr. Gör. Sezer YILDIZ (Mobil Teknolojiler Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
sezeryildizbeykoz.edu.tr
Lisans: Karabük Üniversitesi / İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Kocaeli Üniversitesi (Devam Ediyor)

Öğr. Gör. Ümit Elaydın (Sosyal Hizmetler Program Başkanı)
Özgeçmiş
444 25 69
umitelaydinbeykoz.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Zeliha İnci Asal (Medya ve İletişim Program Başkanı)
Özgeçmiş
4442569
zelihainciasalbeykoz.edu.tr
Lisans: Kültür Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Öğr. Gör. Feyza Elmas ((DSÜ))
4442569

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

    Formu Doldurun, Biz Sizi Arayalım