Prof. Dr. Gülten Kaptan (Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Özgeçmiş
gultenkaptanbeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi 

Öğr. Gör. Akif Kemal Karatepe (Müdür Yardımcısı)
akifkemalkaratepebeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Mesçi
Özgeçmiş
cemmescibeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doktora: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Prof. Dr. Hacer KUZU OKUR
hacerokurbeykoz.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Doktora: Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gögüs Hastalıkları ve Tüberküloz 

Prof. Dr. Hamit Soner TATLIDEDE
hamitsonertatlidedebeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Doktora: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Plastik ve Rekonstrüktif 

Prof. Dr. Mehmet Cenk Gürbüz
Özgeçmiş
mehmetcenkgurbuzbeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi 

Prof. Dr. Mehmet EKEN
mehmetekenbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Doktora: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kulak Buru Boğaz Hastalıkları 

Prof. Dr. Meryem Kaya
Özgeçmiş
meryemkayabeykoz.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi
Doktora: Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Orhan KOCA
orhankocabeykoz.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Doktora: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Üroloji 

Prof. Dr. Özay ÖZKAYA
ozayozakayabeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi/Tıp Fakültesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi/Tıp Fakültesi
Doktora: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Prof. Dr. Toygar Toydemir
toygartoydemirbeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. Kaan MERİÇ
kaanmericbeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi / Tıp Fakültesi
Doktora: Dicle Üniversitesi / Radyoloji 

Doç. Dr. Mehmet Akif Sargın
mehmetakifsarginbeykoz.edu.tr
Lisans: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karadağ
Özgeçmiş
ahmetkaradagbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: GATA Haydarpaşa Eğt. Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali Noğay
Özgeçmiş
bayramalinogaybeykoz.edu.tr
Lisans: GATA Tıp Fakültesi
Y. Lisans: GATA Tıp Fakültesi
Doktora: GATA Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Bellek
Özgeçmiş
devrimbellekbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Doktora: Göztepe Eğt. veArş.Hastanesi KBB Hastalıkları 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Davutoğlu
Özgeçmiş
gokhandavutoglubeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Sağ. Bak.Bakırköy K.D ve Çocuk Hastalıkları      

Dr. Öğr. Üyesi İlker GARİPOĞLU
ilkergaripoglubeykoz.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora: Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şener Demiroluk
Özgeçmiş
ismailsenerdemirolukbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Toprak
mehmettoprakbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tekkeşin
Özgeçmiş
mustafatekkesinbeykoz.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: Uludağ Üniversitesi
Doktora: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Rasim Güzel
Özgeçmiş
rasimguzelbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: T.C Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şahin Çalışkan
serhatsahincaliskanbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Seyit Yılmaz
seyityilmazbeykoz.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Doktora: Üsküdar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Serhat Ektirici
Özgeçmiş
umutserhatektiricibeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yalçın
Özgeçmiş
umityalcinbeykoz.edu.tr
Lisans: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Öğr. Gör. Dr. Fatma Meltem YURTSEVEN
fatmameltemyurtsevenbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi / Hemşirelik
Y. Lisans: Beykent Üniversitesi / Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
Doktora: Beykent Üniversitesi / İşletme Yönetimi 

Öğr. Gör. Ahmet Çabuk (İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı)
Özgeçmiş
ahmetcabukbeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi

Öğr. Gör. Ali Aşur Delen (Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
aliasurdelenbeykoz.edu.tr
Lisans: Atatürk Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi

Öğr. Gör. Ayşe Banu Birlik (Optisyenlik Programı ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı)
aysebanubirlikbeykoz.edu.tr
Lisans: Uludağ Ünivesitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Ayşe Berika VAROL MALKOÇOĞLU
ayseberikavarolmalkocoğlubeykoz.edu.tr
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği
Y. Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

Öğr. Gör. Buse YAZ
buseyazbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Medipol Üniversitesi / Diş Hekimliği
Y. Lisans: İstanbul Medipol Üniversitesi / Diş Hekimliği

Öğr. Gör. Büşra Diken
busradikenbeykoz.edu.tr
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Y. Lisans: Balıkesir Üniversitesi

Öğr. Gör. Cahit Burkay Eker (Fizyoterapi Program Başkanı)
Özgeçmiş
cahitburkayekerbeykoz.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Öğr. Gör. Cansu Şahin Kölemen (Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölüm Başkanı)
cansusahinkolemenbeykoz.edu.tr
Lisans: Maltepe Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Ceren Kahraman Bereket (Mimari Restorasyon Program Başkanı)
Özgeçmiş
cerenkahramanbereketbeykoz.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Öğr. Gör. Didem Baran Ergül
didembaranergulbeykoz.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Öğr. Gör. Elife Çete
Özgeçmiş
elifecetebeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Ezgi Alaçam (İç Mekan Tasarımı Program Başkanı)
Özgeçmiş
ezgialacambeykoz.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Gözde Mihran Altınsoy (Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
gozdemihranaltinsoybeykoz.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Kadir Şeker (İlk ve Acil Yardım Program Başkanı)
Özgeçmiş
kadirsekerbeykoz.edu.tr
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Öğr. Gör. Kübra Kelleci (Diyaliz Program Başkanı ve Odyometri Program Başkanı)
Özgeçmiş
kubragolebatmazbeykoz.edu.tr
Lisans: Fırat Üniversitesi
Y. Lisans: Fırat Üniversitesi

Öğr. Gör. Mehmet Murat Şentürk
Özgeçmiş
muratsenturkbeykoz.edu.tr
Lisans: Beykent Üniversitesi

Öğr. Gör. Melike Tümen
meliketumenbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. Meltem MERAN
meltemmeranbeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Ortapedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Nebi ARAZ
nebiarazbeykoz.edu.tr
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Y. Lisans: Beykent Üniversitesi / Hastane ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Öğr. Gör. Nesrin Özer Emre (Aşçılık Program Başkanı)
nesrinozeremrebeykoz.edu.tr
Lisans: Gaziantep Üniversitesi
Y. Lisans: Gaziantep Üniversitesi

Öğr. Gör. Nur Ece YILMAZEL SÖNMEZ
nureceyilmazelsonmezbeykoz.edu.tr
Lisans: Yeditepe Üniversitesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi / Antropoloji

Öğr. Gör. Nurdan Gürkan (Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı / Ağız Ve Diş Sağlığı Pr. Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
nurdangurkanbeykoz.edu.tr
Lisans: 2001 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 2011 İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – İç Hastalıkları Hemşireliği ( Phd) -2020 

Öğr. Gör. Pınar PAMUK
pinarpamukbeykoz.edu.tr
Lisans: 2005 Anadolu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği
Y. Lisans: 2016 Ahmet Yasevi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi

Öğr. Gör. Serap Bozkurt (Görsel İletişim Program Başkanı)
Özgeçmiş
serapbozkurtbeykoz.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Kültür Üniversitesi


BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.