İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Hakkında

Günümüz işletmeleri sürekli bir değişim ortamında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Hangi ölçekte veya hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun, günümüz işletmelerinin büyük bir çoğunluğu, sadece organizasyonlarının bulunduğu ülke veya bölgelerdeki rekabetle değil, önemli bir küresel rekabetle karşı karşıyadır. Bir işletmenin başarısı için tüm varlıkları önemlidir. Ancak bir organizasyonun en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası pazarlarda başarılıyla varlıklarını sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi ve becerisi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. Ulusal ve uluslararası işletmeler güçlü liderlere, analitik düşünebilen yöneticilere, işletme yönetimiyle ilgili alanlarda donanımlı elemanlara her zaman ihtiyaç duymaktadır. İyi eğitim almış, donanımlı ve yetenekli bir bireyin hem ulusal hem de uluslararası, hemen hemen her sektördeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde başarılı bir kariyer yapma olanağı vardır.

Küresel rekabetin süratle artması, geleceğin işletmeci ve yöneticilerinin çağdaş bilgilerle donanımlı, yeniliklere açık, yaratıcı ve girişimci bireyler olmasını gerektirmektedir. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde İşletme (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) lisans programlarını açmaktaki amacımız; işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi alanlarındaki  değişen koşulları, bu koşulların getirdiği yeni ihtiyaçları önemle dikkate alarak hazırlayacağımız çağdaş eğitim programları sayesinde; bir organizasyonun etik, sosyal ve hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, araştırıcı, yeniliklere açık, çağdaş yönetim bilgileriyle donanmış; geleceğin nitelikli yöneticilerini yetiştirmektir.

Bu amacımıza ulaşabilmek için başlıca ilkelerimiz şunlar olacaktır:

 • Öğrencilerimizin; işletme, uluslararası ticaret ve finansman ve lojistik yönetimi eğitiminin temelini oluşturan konulardaki dersler yanında liderlik, davranış bilimleri, iletişim ve girişimcilik; servis dersleri konumunda olan matematik, istatistik, hukuk, yöneylem araştırması, bilgi işlem, yönetim bilişim sistemleri gibi derslerle de destekleyerek bu konulardaki bilgi birikimlerini sağlamak,
 • Programlarımızda, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek kültür, güzel sanatlar ve sporla ilgili konularda ders ve faaliyetlere de yer vermek
 • Liderlik, takım oluşturma ve proje yönetimi becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Öğrencilerimizi, bireylerle etkili iletişim kurabilmeleri ve farklı disiplinlerdeki bireylerden oluşan takımlarda uyum içinde çalışabilecek ve sinerji üretebilecek nitelikte yetiştirebilmek,
 • Öğrencilerimizin, profesyonel bir iş çevresinde çağdaş bilgi teknolojileri ve araçlarından yararlanabilecek, sürekli öğrenmeye istekli, yeniliklere açık ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilecek nitelikte yetişmelerini sağlamak,
 • Aktif ve iş birliği içinde öğrenme ve odaklandıkları konularda yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek,
 • Sorumlulukları içinde olan konularla ilgili karar ve uygulamalarında iş etiğine, sosyal sorumluluklara ve hukuka duyarlı davranabilme konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Bulundukları iş çevresi dışında uluslararası iş ortamıyla ilgili gelişmeleri izleyebilme ve sorunlara aşina olma becerisi kazandırmak,
 • Etik değerler ve sosyal sorumlulukların bilincinde olarak sorun çözebilme ve karar verebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Analitik düşünebilme ve örgütsel konularda sorun çözebilme becerilerini geliştirmek,
 • Kültürel farklılıkları inceleme ve bu farklılıkların ticari faaliyetler ve pazarlıklar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak,
 • Programdaki dersler dışında, çeşitli konulardaki uzman, yönetici ve iş insanlarının, ayda en az bir kez konferanslar vermelerini sağlayarak, uygulamanın içinde olan bu bireylerin deneyimlerini, başarı ve başarısızlık öykülerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak,
 • Ulusal, bölgesel ve küresel sorunları kavrayabilmeleri, bu sorunlara bilimsel araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazandırmak.
Bu içerik 18/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.