Mali İşler Müdürlüğü; hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için mali ve finansal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan birimdir. Üniversiteye ait gelir ve gider bütçe tasarılarını plan ve program esaslarına göre hazırlamaktan sorumlu olan Mali İşler Müdürlüğü, diğer akademik ve idari birimlerle koordineli bir şekilde hareket ederek mali ve finansal yönetimin etkinliğini ve verimliliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Finansman, Bütçe ve Muhasebeye ilişkin tüm süreçler bu birimde yürütülmektedir.

Mali İşler Müdürlüğü’nün ana faaliyet konuları şu şekilde sıralanabilir:

Finansal Yönetim
Bu faaliyet üniversitenin yıllık bütçesinin planlanması, yönetilmesi, raporlanması ve denetlenmesi konularını kapsamaktadır.

Muhasebe Yönetimi
Mali İşler Müdürlüğü, üniversitenin gelir ve giderlerini oluşturan tüm işlemlerinin muhasebe kayıtlarını tutar. Vergi, SGK vb. yasal beyanname verme, tahakkuk ve ödeme işlemlerini gerçekleştirir. Üniversitenin mali bilanço ve gelir/gider tabloları bu birim tarafından hazırlanır.

Nakit Yönetimi
Bu faaliyet öğrencilerden tahsilatların yapılması, Üniversitenin tüm mal ve hizmet alımları ile ilgili ödemelerin yapılması, banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi vb işlemleri kapsamaktadır.

Raporlama
Bu faaliyet başta Yüksek Öğretim Kurumu tarafından istenen raporlar olmak üzere rektörlük ve mütevelli heyetine sunulan bütçe yönetimi, nakit yönetimi ve finansal analiz raporlarını kapsar. Bu raporlar, faaliyetlerin hedeflenen mali ve finansal planlama ve hedefler doğrultusunda gerçekleşme düzeylerini ortaya koymaktadır.

Mali İşler Müdürlüğü
Müdür Ercan PALAVURCUK
Telefon 444 25 69
E-Posta muhasebe@beykoz.edu.tr
Bu içerik 29/08/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.