Proje Odaklı Öğrenme ve Lisans Düzeyinde Araştırma

Beykoz Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Proje Odaklı Öğrenme Ve Lisans Düzeyinde Araştırma Yaklaşımı

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerin lisans düzeyinde araştırma-geliştirmeyi teşvik edilmesi amacıyla lisans düzeyinde araştırma-geliştirme politikasını benimsemiştir. Gerek bu politikanın uygulama aracı olarak gerek yaparak öğrenme yoluyla öğrencilerin daha iyi öğrenmesi amacıyla Proje Odaklı Öğrenme (PBL – Project Based Learning) yaklaşımını benimsemiştir. Proje Odaklı Öğrenme yoluyla öğrencinin ilgi alanları geliştirmesi de amaçlanır.

Proje Odaklı Öğrenme Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi programlarının tamamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulamaya alınmıştır.

Mimarlık programının proje odaklı mimari tasarım derslerinin varlığı nedeniyle proje odaklı öğrenmeye geçişi kolay olmuştur. Bunun için mimari tasarım dersleri dışındaki derslerin birçoğuna proje bileşeni eklenmiştir.

Mühendislik programlarında ise proje odaklı öğrenme için ortak bir yapı oluşturulmuştur. Buna göre ders programındaki derslerin birçoğuna proje bileşeni eklenmiş, ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa tamamı projeden ibaret olan birer mühendislik projesi dersi konmuştur. Ayrıca son sınıfta da geleneksel bitirme projesi dersi bulunmaktadır.

Proje odaklı öğrenmede amaç projenin yapılması veya proje çıktısı ürünün ortaya çıkarılması değil proje yapma yoluyla ve proje süreciyle öğrenmenin sağlanmasıdır. Proje odaklı öğrenmede proje öğrencilere verilen ve süresi sonunda teslim alınan bir ödev değil öğrencilerle birlikte bir süreç halinde çeşitli adımlardan geçilerek yapılan bir çalışmadır.

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi proje odaklı öğrenme modelinde öğrenciler ikili üçlü takımlar olarak çalışırlar. Proje çalışmasında prototipleme yaklaşımı kullanılır. Diğer deyişle proje takımları dönem boyunca birkaç prototip geliştirerek dönem sonunda son ürüne ulaşırlar. Her proje bir veya birkaç araç kullanımını gerektirir. Araç genellikle yazılım aracıdır, ancak bir cihaz vb de olabilir. Araç kullanımı projeye odaklanmayı ve proje çıktılarının üretilmesini kolaylaştırdığı gibi öğrencilerin daha sonra da kullanacakları araçlara hakim olmalarını ağlar. Proje dersinde birkaç öğretim elemanı ve araştırma görevlisi görev alırlar. Her projeye takım koçu olarak bir araştırma görevlisi atanır. Takımlar proje konusu ve araç bazında dinamik kümeler (cluster) oluşturarak çalışırlar. Çalışmanın çoğu birlikte proje toplantı odasında veya bilgisayar laboratuvarında yapılır. Değerlendirme prototiplerin ve son ürünün jüri tarafından değerlendirmesi şeklinde olur. Jürilerde araştırma görevlileri de yer alır ve öğretim elemanları ile birlikte değerlendirme puan verme yaparlar. Öğretim elemanlarının değerlendirmesi araştırma görevlilerine göre daha ağırlıklıdır. Öğrenci katılımı, prototipler dışındaki diğer teslimatlar da değerlendirilir. Dönem sonunda proje çıktıları sergilenir.

 

 

 

Bu içerik 21/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.