Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Hakkında

Küresel Yarışa Hazır, Yaratıcı, Yenilikçi, Girişimci, Lider Mühendis ve Mimarlar

Küresel dünya her yönüyle amansız bir rekabet getiriyor. Meslekler yeniden tanımlanıyor. Bu rekabet ortamı, geleceğin dünyasının gereksinimlerine yanıt verecek, bu dünyayı tasarlayacak mühendis ve mimarların yetiştirilmesine yeni koşullar getiriyor, yeni boyutlar ekliyor. Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde, küresel dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış mühendis ve mimarlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, hızla değişen dünyanın gereksinimlerine karşılık veren yapı ve içeriğe sahip programlar sunuyoruz. Bu programları güçlü bir eğitsel altyapı ve eğitim ortamında, her biri dünyanın önde gelen üniversitelerinden gelen bir akademik kadro ile yürütüyoruz.

Hedefimiz, sizlerin geleceğin dünyasının tercih edilen mühendis ve mimarları arasında yer almanızı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda siz genç arkadaşlarımızı Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bekliyoruz.

Amaçlar / Hedefler

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma ortamı olarak tanınmayı amaç edindik. Fakültemiz bu amaca ulaşmak için;

 • Öğrencilerini rekabetçi küresel dünyanın liderleri olmak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatır,
 • İş birliği yapan, paylaşan, kapsayıcı akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler,
 • Dünya düzeyinde eğitim ve araştırmaya ve uluslararası iş birliğine önem verir.

Fakülte olarak geleceğin sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin ve yaşam alanlarının araştırıldığı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı mühendislik ve mimarlık çözümlerini tasarlayan mühendislerin ve mimarların yetiştiği uluslararası düzeyde bir kurum olmayı hedefliyoruz.

Programların Tamamı Burslu

Fakültemizde programlarımızın tamamı burslu, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Mimarlık programlarının kontenjanları %100 ve %50 burslu kontenjanlardan oluşuyor.

Yetkinliklerle Donanmış Mühendis ve Mimarlar

Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Üniversitemizin “Yetkinlik Geliştirme Programı” ile öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 Yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Böylelikle fakültemizden mezun olan mühendis ve mimarlarımız iş dünyasına alan bilgilerinin yanı sıra öğrenim hayatları süresince kazandıkları kritik temel ve yönetsel yetkinlikler ile atılıyor ve kariyerlerine büyük bir avantaj ile başlıyor.

Güçlü Akademik Kadro

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi doktorasını yurt içinde ve yurt dışında önde gelen üniversitelerden almış ve yurt içinde ve yurt dışında önde gelen üniversitelerde ve firmalara çalışma deneyimine sahip olan güçlü bir akademik kadroya sahiptir.

Doktora dereceleri:

 • Prof. Dr. Mehmet Durman (Rektör) – University of Salford (İngiltere)
 • Prof. Dr. Selahattin Kuru (Dekan) - Carnegie Mellon University (ABD)
 • Prof. Dr. Fuat İnce – University of Illinois (ABD)
 • Prof. Dr. Şinasi Aydemir – İTÜ
 • Doç. Dr. Kenan Göçer - İTÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Tayibe Seyman Güray – İTÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Evrim Önal – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Özlem Feyza Erkan Varol – Boğaziçi Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Volkan Sevindik – University of Massachusetts (ABD)
 • Dr. Öğretim Üyesi Bulut Arslan – Lancaster University (İngiltere)

Çalışma deneyimi:

 • Prof. Dr. Mehmet Durman (Rektör) – Sakarya Üniversitesi (Rektör), Bilgi Üniversitesi (Rektör)
 • Prof. Dr. Selahattin Kuru (Dekan) - Boğaziçi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi (Rektör Yard, Dekan), Toros Üniversitesi (Rektör), İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (Rektör Yard, Dekan),
 • Prof. Dr. Fuat İnce – King Fahd University (S. Arabistan), Marmara Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Işık Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
 • Prof. Dr. Şinasi Aydemir – KTÜ
 • Doç. Dr. Kenan Göçer – Beykent Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Tayibe Seyman Güray –  Altınbaş Üniversitesi, Doğuş Yapı
 • Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Evrim Önal – Beykoz Lojistik MYO
 • Dr. Öğretim Üyesi Özlem Feyza Erkan Varol – Boğaziçi Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Volkan Sevindik – California Institute of Communications (ABD), Sprint-Nextel (ABD), Azimuth Systems (ABD),
 • Dr. Öğretim Üyesi Bulut Arslan – Bilgi Universitesi

Rakibin Olan Mühendisten Mimardan Farkın Ne?

Bu soruyla meslek yaşamın boyunca hep karşılaşacaksın. Rakibin olan mühendisten, mimardan farkın ne?

Bu soruya sağlam bir yanıt oluşturmak istiyorsan en baştan, mühendislik eğitimin sırasında farkını ortaya koymaya başlamalısın. Beykoz Üniversitesi’nde kendini rakiplerinden farklılaştırmak için çok sayıda seçeneğin var.

Derslerin Dörtte Biri Seçmeli

Beykoz Üniversitesi’ndeki bütün programlarda derslerin dörtte biri seçmelidir. Öğrenci zorunlu dersler yanında Alan Seçmeli Dersleri, Yetkinlik Geliştirme Seçmeli Dersleri adıyla seçmeli dersler alır. Bu dersleri belirli ders havuzlarından veya tamamıyla serbest olarak seçer. Böylece ilgi duyduğu, almak istediği dersleri alarak kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Yatay Geçiş

Beykoz Üniversitesi’nde bir programdan diğerine geçiş kolaydır. Mühendislik programlarının birinci yılı ortaktır; öğrenci birinci sınıfın sonunda bir programdan diğerine geçerse hiçbir ders kaybı olmaz. Beykoz Üniversitesi’nde derslerin dörtte birinin seçmeli oluşu da yatay geçişi kolaylaştırır. Geçiş yapan öğrenci almış olduğu derslerin birçoğunu seçmeli derslere saydırabileceğinden ders kaybı en az düzeyde olur.

Yandal Programı

Yandal programı öğrencinin kendi dalı yanında diğer bir daldan belli sayıda ders alarak o dalda da uzmanlaşmasına yöneliktir. Örneğin bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrenci yazılım mühendisliği tarafından verilen bilgisayar donanımı yandalını tamamlayarak bilgisayar donanımı konusunda uzmanlaşmış bir yazılım mühendisi olabilir. Ya da örneğin işletme mühendisliği okuyan bir öğrenci, lojistik yandalını tamamlayarak lojistik konusunda uzmanlaşmış bir işletme mühendisi olabilir. Yandal programı tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

Çift Anadal Programı

Çift anadal yapmak iki programı birden tamamlamaktır. Öğrenci hem kayıtlı olduğu programı hem de çift anadal yaptığı programı tamamlar. Örneğin endüstri mühendisliği okuyan bir öğrenci işletme ile çift anadal yapabilir. Öğrenci hem kayıtlı olduğu programın hem de çift anadal yaptığı programın mezun olma koşullarını sağlamalıdır. Çift anadal yapan öğrenci her iki dalın diplomasını (çift diploma) alır.

İş Yerinde Uygulamalı Öğrenme

İş yerinde uygulamalı öğrenme eğitim ile iş yerinde çalışmayı birleştiren bir eğitim modelidir. Bu modelde iş yerinde çalışma eğitim ile bütünleşiktir; üniversite ile iş yerinde çalışma birlikte yürütülür. Bu modelde firmalar eğitime aktif olarak katılırlar. Bu model ile Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunları iş yaşamına bir adım önde başlarlar.

Değişim Programları

Beykoz Üniversitesi öğrencileri değişim programları ve iki anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görebilirler. Avrupa üniversiteleri ile değişim Erasmus programları çerçevesinde yürütülür. Öğrenciler eğitimlerini bir veya iki dönem Avrupa üniversitelerinde sürdürürler. Erasmus programı kapsamında yurt dışındaki üniversitede alınan dersler mezuniyete sayılır. Erasmus programı ile Avrupa üniversitelerinden öğrenciler de bir veya iki dönem Beykoz Üniversitesi’nde okurlar. Erasmus programı dışında Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerdeki üniversitelerle yapılan değişim anlaşmaları çerçevesinde Beykoz Üniversitesi öğrencileri bu üniversitelerde bir veya iki dönem okurlar ve aldıkları dersler mezuniyetlerine sayılır.

Ortak Programlar

Beykoz Üniversitesi’nde yurt dışındaki üniversitelerle ortak programlar geliştirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu programlara katılan öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını İstanbul’da bir kısmını yurt dışında tamamlayarak iki üniversitenin diplomasını alacaklardır.

Yurt Dışında Yaz Okulları

Beykoz Üniversitesi bütün dünyayı bir üniversite yerleşkesi gibi görür; öğrencilerinin dünyayı görmeleri, dünya üniversitelerini görmeleri için yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yaz okulları düzenler. Yurt dışı yaz okulları başta mimarlık olmak üzere bütün dallarda düzenlenir.

İyi Tanımlı Programlar

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık programları uluslararası standartlarla uyumludur. Bologna kriterlerini ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kriterlerini sağlar. Mühendislik programları ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve MÜDEK (Mühendislik Eğitim programları değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyon kriterleri, mimarlık programı NAAB (National Architectural Accrediting Board) ve MİAK (MimarlıkAkreditasyon Kurulu) akreditasyon kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık programları iyi tanımlıdır. Program eğitsel amaçları ve program öğrenme çıktıları açık bir biçimde belirlenmiştir. Program eğitsel amaçları mezun profilini, program öğrenme çıktıları ise mezunların sahip olduğu bilgi, beceri ve yeterlilikleri betimler. Aşağıda örnek olarak İşletme Mühendisliği programı eğitsel amaçları ve öğrenme çıktıları verilmiştir.

Bu içerik 01/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.