Beykoz Üniversitesi öğretim elemanlarına Yayın Ödülü ve Yayın Harcı Desteği olmak üzere iki kategoride yayın desteği yapar.

Yayın Ödülü

Beykoz Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılan yayınlara Yayın Ödülü verilir. Yayın Ödülü yalnızca belirli endeksler tarafından taranan dergilerde yapılan bilimsel makalelere ve belirli uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel kitaplara verilir.

Yayın Ödülü verilen yayınlar 7 gruba ayrılmıştır:

  • Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-expanded), (Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde ve TUBİTAK-ULAKBİM uluslararası bilimsel yayınları teşvik programı (UBYT) dergi listesinde tasnif edilmiş yayınlar
  • A grubu dergiler dışında kalan uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler
  • A ve B grubu dergiler dışında kalan ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler
  • Uluslararası hakemli bilimsel konferanslarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan bilimsel bildiriler
  • Ulusal hakemli bilimsel konferanslarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan bilimsel bildiriler
  • Tanınmış uluslararası bir bilimsel yayınlar yayınevi tarafından yayınlanan bilimsel kitaplar (Tanınmış uluslararası bilimsel yayınlar yayınevi en az 5 yıldır yayın hayatında olan bilimsel yayınlar yayınevidir)
  • Tanınmış ulusal bir bilimsel yayınlar yayınevi tarafından yayınlanan bilimsel kitaplar (Tanınmış ulusal bilimsel yayınlar yayınevi en az 5 yıldır yayın hayatında olan bilimsel yayınlar yayınevidir)

Bilimsel yayınlara yayın başına verilecek ödül miktarı yukarıdaki her bir grup için farklıdır. A grubu yayınlara verilen destek miktarı Araştırma Destek Komitesi’nin önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile akademik yıl bazında belirlenir. Diğer yayınlara verilecek ödül miktarı A grubu yayınlar için belirlenen destek miktarının kesri olarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

Yayın Grubu

Destek Miktarı

A

Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

B

A grubu yayınların yarısı kadar

C

A grubu yayınların dörtte biri kadar

D

A grubu yayınların altıda biri kadar

E

A grubu yayınların sekizde biri kadar

F

A grubu yayınlar kadar

G

A grubu yayınların yarısı kadar

Yayın ödülüne başvuru için makale veya kitabın yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması yeterli olmayıp yayınlanmış olması gerekir.  Yayın Ödülü yayının yazarları içindeki Beykoz Üniversitesi öğretim elemanlarına verilir, diğer yazarlara verilmez. Yazarın yayın desteğinden yararlanabilmesi için yayında çalıştığı kurum olarak (afiliasyon) Üniversitenin belirtilmiş olması gerekir. Bilimsel yayınlara verilecek ödül miktarı yayın başına olup yazar sayısına bağlı değildir. Yazarlar arasında birden fazla Beykoz Üniversitesi öğretim elemanı olması durumunda yayın ödülü yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Yayın ödülü başvurusu ilgili başvuru formu kullanılarak Fakülte Dekanlıklarına ve Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır. Başvuru formunda bilimsel yayının başlığı, yazarları ve kurumları, yayınlandığı derginin adı, sayısı, varsa cildi, tarihi, yayınevi, ISBN veya ISSN numarası belirtilir ve yayının yayınlanmış olduğuna dair belge ile yayınlandığı derginin hangi endeksler tarafından tarandığını gösterir belge eklenir. Başvuruya ilgili yayının bir kopyası da eklenir. Başvuru Araştırma Destek Komitesi Başkanlığı’na iletilir. Başvurularının değerlendirmesi Araştırma Destek Komitesi tarafından yapılır. Araştırma Destek Komitesi gerekli hallerde teknik değerlendirme için bir veya birkaç hakemden görüş isteyebilir, gerekli görürse değerlendirme ve sıralama için komisyonlar veya paneller oluşturabilir. Araştırma Destek Komitesi tarafından yayın ödülü verilmek üzere belirlenen yayınlar Rektörlüğe önerilir ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Yayın Harcı Desteği

Beykoz Üniversitesi’nin tam zamanlı öğretim elemanlarının SCI-expanded, SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanacak makaleleri için söz konusu dergiye yayın harcı (publication fee) ödenmesi gerekiyor ise bu harç belli bir tavan dahilinde Üniversite tarafından karşılanır. (

Yayın Harcı Desteği tavanı Araştırma Destek Komitesi’nin önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile belirlenir.

 

Yayın harcı desteği başvurusu ilgili başvuru formu kullanılarak Fakülte Dekanlıklarına ve Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır. Başvuruya yayınlanacak makalenin kopyası ve yayın harcı ile ilgili belgeler eklenir. Başvuru Araştırma Destek Komitesi Başkanlığı’na iletilir. Yayın harcı desteği Araştırma Destek Komitesi’nin önerisi ve Rektörlük onayı ile verilir.

Yayın Ödülü Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu içerik 27/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.