Araştırma Altyapı Projesi Desteği

Araştırma Altyapı Projesi önerilerinin değerlendirmesi  aşamalıdır. Birinci aşamada her proje önerisi araştırma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilir.  Hakem değerlendirmesi Araştırma Altyapı Projesi Değerlendirme Ölçütleri üzerinden Araştırma Altyapı Projesi Hakem Değerlendirme Formu kullanılarak yapılır. İkinci aşama Rektörlük tarafından yapılır. Rektörlük değerlendirmesi hakem değerlendirmeleri de dikkate alınarak aynı ölçütler kullanılarak yapılır.


Araştırma Altyapı Projesi Önerisi Değerlendirme Ölçütleri

Araştırma Altyapı Projesi önerilerinin değerlendirmesi aşağıdaki üç ölçüt üzerinden yapılır:

 • Araştırma Yol Haritası 
 • Yetkinlik
 • Yatırım 

Her ölçüt 6 üzerinden puanlanır.


Araştırma Altyapı Projesi Önerisi Değerlendirmesi Puan Tanımlamaları

 Araştırma altyapı projesi önerisi değerlendirmesinde kullanılan puanların karşılıklarının açıklamaları aşağıdadır.

Ölçütü Karşılama Düzeyi

Puan Değeri

Tanım

İyi

6

Öneri ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok denecek kadar azdır.

5

Öneri ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Önerinin kabul edilebilir seviyede eksiklikleri bulunmaktadır.

Geliştirilebilir

4

Öneri ilgili kriteri genel hatlarıyla karşılamakla birlikte, önerinin iyileştirme ve geliştirmeye açık noktaları bulunmaktadır.

3

Öneri ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

Yetersiz

2

Öneri ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır.

1

Öneri ilgili kriteri karşılamamaktadır.  Öneride ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur.

Değerlendirme Araştırma Altyapı Projesi Önerisi Değerlendirme  Formu kullanılarak yapılır. Her ölçüte ilişkin değerlendirme puan ve gerekçesi formda belirtilir. Ayrıca istenirse değerlendirmeyi tamamlayıcı diğer görüşler belirtilebilir.


Değerlendirme Ölçütleri İle İlgili Açıklamalar

Araştırma Yol Haritası 

 • Araştırma altyapısının alanı ile hedeflenen çıktılar birbirleriyle uyumlu mudur?
 • Araştırma altyapısının Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut bilimsel ve teknolojik seviye somut göstergelerle ortaya konulmuş mudur?  
 • Araştırma alanında yapılacak çalışmaların Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler analizi nesnel ve gerçekçi midir?
 • Araştırma altyapısı ile elde edilecek teknolojilerin seçilen alanda yaratacağı fark ve kazanımlar ortaya konulmuş mudur?
 • Stratejik hedefler açık ve somut bir şekilde belirtilmiş midir?
 • Stratejik hedefler güncel, ulusal strateji ve hedeflere katkı yapabilecek, araştırma altyapısı üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir, rekabetçi özelliklere sahip olacak şekilde belirlenmiş midir?
 • Stratejik hedeflere ulaşmak için önerilen Ar-Ge projeleri uygun ve yeterli şekilde belirlenmiş midir?
 • Proje iş planı uygun mudur?

Yetkinlik

 • Proje ekibinin
  • insan kaynağı,
  • sahip olduğu teknolojik altyapı,
  • geçmiş proje deneyimleri,
  • tamamlanmış ve/veya mevcut Ar-Ge faaliyetleri ve çıktıları,
  • seçilen alanda ulusal/uluslararası işbirliği faaliyetleri
 • proje çalışmaları ve proje hedeflerine ulaşılması için yeterli ve uygun mudur?
 • Araştırmacıların elde edilecek teknolojileri uygulamaya dönüştürme kabiliyetleri yeterli midir?
 • Mevcut araştırma altyapısı var mıdır ve dikkate alınmış mıdır?

Yatırım

 • Araştırma altyapısı bileşenleri uygun mudur? Mevcut araştırma altyapısı çerçevesinde araştırma altyapısı bileşenleri gerekli midir
 • Araştırma altyapısı bileşenleri için seçenekler değerlendirilmiş midir?
 • Araştırma altyapısı bileşenlerinin yerleşim, yönetim ve kullanım düzeni uygun mudur?
 • Talep edilen bütçe oluşturulacak araştırma altyapısının bileşenleri için uygun ve gerçekçi midir?

 

 

 

Bu içerik 16/03/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.