Yılın Araştırmacısı Ödülü Usul Ve Esasları

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ YILIN ARAŞTIRMACISI ÖDÜLÜ USUL VE ESASLARI

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esaslar Beykoz Üniversitesi Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Teşvik Yönergesi kapsamında verilen Yılın Araştırmacısı Ödülüne ilişkin hususları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar Beykoz Üniversitesi Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Teşvik Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a)Akademik Birim: Beykoz Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,

b)Araştırma Destek Komitesi: Beykoz Üniversitesi Araştırma Destek Komitesi’ni

c)Akademik Performans Değerlendirme Sistemi: Beykoz Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Sistemini,

d)Araştırma Performans Puanı: Beykoz Üniversitesi Akademik Performans Sisteminin araştırma ile ilgili ölçütleri üzerinden hesaplanan puanı,

e)Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörü’nü,

f)Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosu’nu,

g)Üniversite: Beykoz Üniversitesi’ni,

ifade eder.

Yılın Araştırmacısı Ödülü

MADDE 4 - (1) Her yıl Üniversitede tam zamanlı öğretim elemanı olan bir araştırmacıya Yılın Araştırmacısı Ödülü verilir. Yılın Araştırmacısı Ödülü maddi bir ödül verilmesi olmayıp Yılın Araştırmacısı Belgesi verilmesidir.

(2) Yılın Araştırmacısı Ödülü için ödülün verildiği yıl içinde yapılan bilimsel çalışmalar esas alınır. Yılın Araştırmacısı Ödülü için esas alınan bilimsel çalışmalar bilimsel yayınlar (makaleler, bildiriler, kitaplar ve kitap bölümleri, çeviriler ve diğer yayınlar), patentler ve diğer beratlar, atıflar ve araştırma-geliştirme etkinlikleridir.

Araştırma Performans Puanı

MADDE 5 - (1) Ödül için Araştırma Performansı Puanı hesaplanır. Araştırma Performans Puanının hesaplanmasında Beykoz Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Sisteminde araştırma ile ilgili olan aşağıdaki başlıklar altında yer alan çalışmalara ilişik ölçütler ve birim puan değerleri esas alınır:

a)Makaleler

b)Bildiriler

c)Kitaplar ve kitap bölümleri

d)Çeviriler ve diğer yayınlar

e)Patentler ve diğer beratlar

f)Atıflar

g)Araştırma-geliştirme etkinlikleri

Başvuru ve Değerlendirme

MADDE 6 - (1) Yılın Araştırmacısı Ödülü başvuruları ilgili başvuru formu kullanılarak Fakülte Dekanlıklarına ve Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine veya doğrudan Araştırma Destek Komitesi’ne yapılır. Başvuru formuna söz konusu yıl içinde yapılmış olan yukarıdaki Madde 5’te belirtilen başlıklardaki araştırma çalışmalarının listesi eklenir ve Akademik Performans Puanı hesaplanır.

(2) Başvurular Araştırma Destek Komitesi Başkanlığı’na iletilir. Başvurular Araştırma Destek Komitesi tarafından değerlendirilir ve Rektörlüğe önerilir. Ödül Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Usul ve Esaslar Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esasları Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu içerik 18/06/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.