Araştırma Geliştirme Yenilikçilik Politikası

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YENİLİKÇİLİK POLİTİKASI

Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Beykoz Üniversitesi’nin belirlemiş olduğu 6 stratejik alandan biridir. Beykoz Üniversitesi’nin araştırma-geliştirme-yenilikçilik hedefi öncelikli alanlarda araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarında ve üretiminde ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi ve önde gelen üniversiteler arasında yer almaktır.

Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanı Beykoz Üniversitesi Stratejik Planı’nda aşağıdaki 10 stratejik amaç altında toplanmıştır:

  • Üniversitenin öncelikli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanlarını ve konularını belirlemek, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için strateji ve hedefleri belirleyerek faaliyetlere başlamak
  • Çok disiplinli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projelerini geliştirmek ve desteklemek
  • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarında ulusal ve uluslararası araştırma grupları ve araştırma ağları içerisinde yer almak
  • Üniversite bünyesinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için üniversite ve iş dünyasını buluşturacak ve işbirliklerini geliştirecek ortak platformlar (Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoloji Merkezi, Teknokent, Kuluçka Merkezleri, Proje Pazarları) oluşturmak
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projeleri geliştirmek ve yürütmek
  • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının kalite güvencesini sağlamak ve kalite güvencesini sağlamaya yönelik bir değerlendirme sistemi oluşturmak
  • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasında ilişkiyi güçlendirmek
  • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin üniversite içinde verimliliğini arttırmak için akademik birimler, araştırma merkezleri ve lisansüstü programlar enstitüsü arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
  • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının sonuçlarını bilimsel yayına, ürüne, uygulamaya ve tasarıma dönüştürmek
  • Akademik personeli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projelerini yapmaları için teşvik etmek ve desteklemek

 

Beykoz Üniversitesi araştırma, geliştirme ve yenilik alanındaki stratejik amaçlarına ulaşmak üzere gerekli iç ve dış kaynakların sağlanması, başta araştırmacı akademik kadro olmak üzere nitelikli insan kaynaklarının oluşturulması, gerekli mevzuatın ve düzenlemelerin tanımlanması ve etkin bir organizayonel yapı ve yönetişim yapısı kurulmasına ağırlık verir.

Bu içerik 23/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.